Opastesuunnittelu

Asiakaskokemuksen parantaminen opasteuudistuksella Kohteessa oli tunnistettu isoksi haasteeksi se, että asiakkaat eksyivät usein rappukäytävien ja hissien verkostoon ja auton löytäminen palatessa oli haasteelista. Uudella opastamisen konseptilla haluttiin parantaa kauppakeskuskokemusta, helpottaa liikkumista sekä yhtenäistää Flamingon opasteilmettä Jumbon kanssa. Jo paikoin huonokuntoiseksi kuluneet opasteet sekä arkkitehtonisesti monimutkainen parkkihalli oli asiakkaille hankala hahmottaa. Projekti sisälsi Flamingon parkkihallin ja […]

Varaamo-palvelun palvelukäsikirja

Kaupungin tilapalveluiden back-endin ohjeistaminen luotiin yhteiskehittäen. Ohjeistus selkiyttää käyttäjän etenemistä palvelupolulla.  Helsingin kaupungin tilavarauspalveluiden uusi järjestelmä Varaamo mahdollistaa kaupunkilaisille omatoimisen tilojen ja resurssien varaamisen. Verkossa voi varata tiloja, kuten kokoushuoneita tai liikuntasaleja sekä muita avattuja resursseja, kuten 3D-tulostimia tai ompelukoneita. Varaamoon siirtyminen tulee vapauttamaan henkilöstön aikaa muihin tehtäviin, mutta siirtymävaiheessa järjestelmän ja palvelumallin haltuunotto vaativat […]

Jätepalveluiden tulevaisuuden visiointi

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelu jäteasemilla niitti kiitosta ja hyvää asiakastyytyväisyyttä jo sellaisenaan. Yrityksen strateginen kärki kiertotalouden edelläkävijänä innoitti heitä kuitenkin sisällyttämään käyttäjälähtöistä otetta ja palvelumuotoilun menetelmiä palvelukehitykseensä. Palveluiden kokonaiskuvaa kartoitettiin jätepalveluiden nykytilaa havainnoiden, asiakkaita haastatellen ja henkilöstöä työpajoihin osallistaen. Tätä kautta kyettiin määrittelemään erilaisia asiakastyyppejä ja ideoimaan niiden pohjalta uudenlaisia tapoja kohdata asiakkaiden tarpeita jäteasemilla. […]

Turvallinen koulumatkaliikkuminen

Palvelumuotoilun tavoitteena oli löytää vaikuttavimpia keinoja turvallisen ja aktiivisen koulumatkaliikkumisen tukemiseksi osallistaen vanhempia, opettajia ja oppilaita. Pilototointi toteutettiin helsinkiläisessä peruskoulussa. Oppilaiden lisäksi merkittävä rooli projektissa oli koulun henkilökunnalla. Myös huoltajia kuultiin kyselyn muodossa ennen oppilasprojektin toteuttamista. Palvelumuotoilijat suunnittelivat osallistamisen ja toimivat linkkinä koulun ja kaupungin projektiryhmän välillä. Koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä parannettiin, jotta kävellen ja […]

Hoiva-asumisen asiakaskokemus

Espoon kaupunki, 2018 Espoon kaupunki oli päivittämässä hoiva-asumisen hankintamalliaan siten, että asiakkaan vapaus hoivakodin valinnan suhteen lisääntyisi. Uutta mallia haluttiin kehittää asiakaslähtöisesti. Asiakasymmärryksen syventämiseksi LINK haastatteli ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaita ja heidän omaisiaan neljässä eri hoivakodissa. Asiakashaastatteluissa esiin nousseet teemat havainnollistettiin ja kiteytettiin hankintamallin uudistuksessa käytettäviksi mittareiksi ja kriteereiksi, joiden avulla Espoon kaupunki ja muut uudistusta […]

Kaupunkipyörien käytettävyys

Helsingin kaupunki tavoitteli pyöräilyn osuuden kasvattamista kaupunkiliikenteessä. Tätä tavoitetta vasten kaupunki käynnisti kaupunkipyörähankkeen, jossa kaupunkilaisten käyttöön haluttiin tarjotaan pyöriä lyhytaikaiseen käyttöön ja siirtymiseen kaupungin sisällä. Epäonnistuneen aikaisemman kokemuksen vuoksi haluttiin valinnassa panostaa pyörien käyttömukavuuteen. Nyt kaupunkipyöräverkon laajettua ja huiman käyttöasteen nousun myötä voi sanoa, että siinä onnistuttiin. Kaupunkipyörien kilpailutuksen yhtenä arviointikriteerinä oli pyörien käytettävyys. LINK […]