Hoiva-asumisen asiakaskokemus

Espoon kaupunki, 2018 Espoon kaupunki oli päivittämässä hoiva-asumisen hankintamalliaan siten, että asiakkaan vapaus hoivakodin valinnan suhteen lisääntyisi. Uutta mallia haluttiin kehittää asiakaslähtöisesti. Asiakasymmärryksen syventämiseksi LINK haastatteli ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaita ja heidän omaisiaan neljässä eri hoivakodissa. Asiakashaastatteluissa esiin nousseet teemat havainnollistettiin ja kiteytettiin hankintamallin uudistuksessa käytettäviksi mittareiksi ja kriteereiksi, joiden avulla Espoon kaupunki ja muut uudistusta […]

Kaupunkipyörien käytettävyys

Helsingin kaupunki tavoitteli pyöräilyn osuuden kasvattamista kaupunkiliikenteessä. Tätä tavoitetta vasten kaupunki käynnisti kaupunkipyörähankkeen, jossa kaupunkilaisten käyttöön haluttiin tarjotaan pyöriä lyhytaikaiseen käyttöön ja siirtymiseen kaupungin sisällä. Epäonnistuneen aikaisemman kokemuksen vuoksi haluttiin valinnassa panostaa pyörien käyttömukavuuteen. Nyt kaupunkipyöräverkon laajettua ja huiman käyttöasteen nousun myötä voi sanoa, että siinä onnistuttiin. Kaupunkipyörien kilpailutuksen yhtenä arviointikriteerinä oli pyörien käytettävyys. LINK […]