Ihmislähtöisyys, ketteryys, tehokkuus, ovat avainsanoja kun kehitämme graafisia käyttöliittymiä. Asiantuntijamme ovat tottuneet toimimaan integroiduissa hankkeissa visuaalisen-, UI- ja ohjelmistosuunnittelun rajapinnoissa.

Digitaaliset palvelut teollisuuteen ja julkiselle sektorille

Toteutamme projektit uusimmilla suunnittelumenetelmillä, joissa ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä ovat käytettävyys, saavutettavuus ja osallistaminen. Suunnittelemme digitaalisten ratkaisujen visuaaliset komponentit niin, että ne ovat hyödynnettävissä ohjelmointityössä.

Palvelut ja tuotteet sulautuvat yhä enemmän toisiinsa digitaalisten ja fyysisten rajapintojen yhdistyessä. Valtavan informaatiomäärän ymmärtämiseksi on tärkeää luoda käyttäjälle selkeä kokonaiskuva.

LINKin asiantuntijoilla on laaja kokemus eri toimintaympäristöistä ja teknologioista. Toteutamme digitaalisia palveluita niin teollisuuden kuin julkisenkin sektorin tarpeisiin. 

Tutkittuun tietoon perustuvat ratkaisut

Tutkimusmenetelmät ja kenttäosaaminen ovat vahvuuksiamme. Vain loppukäyttäjiä osallistamalla varmistetaan paras mahdollinen käyttökokemus ja asiakastyytyväisyys. Käyttäjätutkimuksen menetelmillä analysoimme käytettävyysongelmat, kartoitamme käyttäjätarpeet ja testaamme suunnitteluratkaisut.

Olemme erikoistuneet haastaviin ympäristöihin, joissa on tärkeää ymmärtää toimintaprosessit, kriittiset tilanteet ja tavoitteet työtehtävissä. Kerromme tulokset kehittäjien kielellä ja laadimme käyttäjäymmärryksen pohjalta suuntaviivat kehityshankkeelle. Käyttäjätutkimuksemme toimivat pohjana lisäksi niin käyttöliittymiä, palveluita kuin fyysisiä tuotteitakin kehitettäessä sekä erilaisissa teknologiahankkeissa.

Design sprinteillä käyttäjäkokemus keskiöön

Hyvä käyttäjäkokemus muodostuu helposta opittavuudesta, tehokkuudesta ja käyttäjäystävällisyydestä. Kohderyhmien monimuotoisuutta palvellaan huomioimalla saavutettavuus ja esteettömyys. Kaikkea käyttäjäkokemukseen liittyvää voidaan mitata, analysoida ja kehittää paremmaksi.

Työskentelemme monialaisissa tiimeissä design sprint -mallin mukaisesti.  Käyttäjäymmärrykseen nojaavat käyttötapaukset ja palvelupolut toimivat konseptoinnin pohjana.

Suunnittelijamme jatkavat ohjelmistoprojektissa varmistaen johdonmukaisen käyttökokemuksen, toteuttavat käytettävyystestit projektin eri vaiheissa sekä visuaalisen ilmeen valmiisiin tuotantografiikoihin asti

Prototyypit, nopeat kokeilut ja testaaminen

Kaiken kehittämisen ytimessä ovat ketterät prototypointimenetelmät sekä testaaminen. Prototyypit ja havainnollistavat visualisoinnit auttavat asiakasta ja kehittäjiä viemään projektia nopeasti käytäntöön. 

Toteutamme näyttävät ja havainnollistavat prototyypit, joiden avulla ideaa tai suunnitteluratkaisua voidaan testata. Huolellisen käyttäjätestauksen avulla varmistamme sujuvan käyttökokemuksen, jolla on suora yhteys asiakastyytyväisyyteen

Konsepteista valmiiksi tuotteiksi eri teknologioilla

Projektien konseptointivaiheissa sovellamme luontevasti asiakkaidemme design-systeemejä ja autamme niiden suunnittelussa. Konseptoinnissa digitaalisista ratkaisuista luodaan laadukkaita graafisia käyttöliittymiä ja havainnollisia visualisointeja.

Toteutamme laaja-alaisia projekteja, joissa yhdistyvät käyttökokemus, käyttöliittymäsuunnittelu ja ohjelmisto-osaaminen. Yleisesti käytetään myös yhteistyömallia, jossa suunnittelijamme toimivat osana asiakkaidemme tiimejä tuoden oman osaamisensa asiakkaan projektin käyttöön.

Käyttöliittymien ohjelmistosuunnittelua teemme yleisesti JavaScript-pohjaisesti React- ja React Native -teknologioilla. Oma ohjelmistosuunnittelutiimimme sekä laaja verkosto mahdollistavat projektin nopean skaalaamisen. Back end-suunnittelussa hallitsemme mm. Node.js-, JavaScript-, Python- ja Java-teknologiat. Myös koneoppiminen, datan analysointi sekä IoT ratkaisut anturointiosaamisineen ovat oleellinen osa digitaalista ratkaisuamme.

Älykkäissä ympäristöissä fyysinen ja digitaalinen yhdistyvät

Luomme yhdessä teknologia-asiantuntijoidemme kanssa tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyviä ratkaisuja, jotka voivat olla aivan uusia innovaatioita toimialalla tai olemassa olevien prosessien ja työkalujen kehittämistä. Älykkäitä ratkaisuja kehitettäessä fyysinen ja digitaalinen ympäristö yhdistyvät ja myös käytettävyys- ja ergonomiaosaaminen korostuvat.

Ratkomme mm. koneiden etähallintaan ja autonomiaan liittymiä käytettävyyteen ja interaktioon liittyviä haasteita ja varmennamme yhdessä data-asiantuntijoidemme kanssa, että tarvittava tieto on kohderyhmille mielekästä ja ymmärrettävää eri kanavissa

Mitä teemme:

Piritta Winqvist

Director, Service Design, UX & UI

palvelumuotoilu, tutkimus- ja UX/UI-kehityshankkeet , julkiset hankkeet

Onni-Matti Halkola

Director, Technology

IoT, digitaaliset ratkaisut, SW/HW-suunnittelu

Matti Mikkola

Director, Design

Teollinen muotoilu ja tuotekehityspalvelut, strateginen muotoilu