Espoon kaupunki

Hoiva-asumisen asiakaskokemus

Espoon kaupunki, 2018

Espoon kaupunki oli päivittämässä hoiva-asumisen hankintamalliaan siten,
että asiakkaan vapaus hoivakodin valinnan suhteen lisääntyisi. Uutta mallia haluttiin kehittää asiakaslähtöisesti. Asiakasymmärryksen syventämiseksi LINK haastatteli ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaita ja heidän omaisiaan neljässä eri hoivakodissa. Asiakashaastatteluissa esiin nousseet teemat havainnollistettiin ja kiteytettiin hankintamallin uudistuksessa käytettäviksi mittareiksi ja kriteereiksi, joiden avulla Espoon kaupunki ja muut uudistusta valmistelevat Länsi-Uudenmaan kunnat voivat paremmin seurata ja arvottaa ostopalveluina hankittavia hoiva-asumisen palveluntarjoajia.

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?