Helsingin kaupunki

Turvallinen koulumatkaliikkuminen

Palvelumuotoilun tavoitteena oli löytää vaikuttavimpia keinoja turvallisen ja aktiivisen koulumatkaliikkumisen tukemiseksi osallistaen vanhempia, opettajia ja oppilaita. Pilototointi toteutettiin helsinkiläisessä peruskoulussa. Oppilaiden lisäksi merkittävä rooli projektissa oli koulun henkilökunnalla. Myös huoltajia kuultiin kyselyn muodossa ennen oppilasprojektin toteuttamista. Palvelumuotoilijat suunnittelivat osallistamisen ja toimivat linkkinä koulun ja kaupungin projektiryhmän välillä.

Koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä parannettiin, jotta kävellen ja pyörällä tehdyt matkat olisivat turvallisempia ja näin ollen houkuttelevampia. Lisäksi projekti sisälsi viestintäkampanjan,  jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta arjen liikkumisen terveysvaikutuksista. Pilottiprojektin vaikuttavuutta mitattiin seurantakyselyn avulla. 

Projekti on osa Helsingin Partnership for Healthy Cities yhteistyötä ja hankkeen rahoitus tulee Bloomberg-säätiöltä. 

Projektista tuotettiin

  • Osallisuustoimintamalli
  • konsepti turvallisesta ja aktiivisesta koulumatkaliikkumisesta sekä
  • seurantakysely tuloksineen.

Oppilaat kaupunkisuunnittelijoina

Oppilaiden osallistamiseen sovellettiin suunnitteluprosessia. Kahdessa vaiheessa tapahtuvan kehittämisen tuloksena luotiin ympäristöpeli Seppo IO-pelialustalle.

Oppilaiden kanssa lähdettiin liikkeelle virittäytymällä tunnelmaan: Millä tulit tänään kouluun ja miksi? Mitä jos koulumatka olisi peli, millainen se olisi ja mitä siellä voisi olla?

Aluksi oppilaat havainnoivat kameroiden ja muistiinpanovälineiden kanssa ympäristöä. Sen jälkeen ryhmät kehittivät mahdollisimman paljon ideoita maan ja taivaan väliltä. Seuraavat ryhmät pääsivät kehittämään ideoita ja priorisoimaan kehityskohteita. Heidän kanssaan ideoitiin myös kysymyksiä valittuihin kohteisiin ympäristöpeliä varten. Esimerkiksi kysymykseen ”Millaiset pyörätelineet olisivat parhaat koulun pihalla?” vaihtoehtoina oli kolme erilaista oppilaiden ehdottamaa ratkaisua. Palvelumuotoilijat purkivat pelin tulokset koosteeksi.

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?