Jumbo-Flamingo -kauppakeskus

Opastesuunnittelu

Asiakaskokemuksen parantaminen opasteuudistuksella

Kohteessa oli tunnistettu isoksi haasteeksi se, että asiakkaat eksyivät usein rappukäytävien ja hissien verkostoon ja auton löytäminen palatessa oli haasteelista. Uudella opastamisen konseptilla haluttiin parantaa kauppakeskuskokemusta, helpottaa liikkumista sekä yhtenäistää Flamingon opasteilmettä Jumbon kanssa.

Jo paikoin huonokuntoiseksi kuluneet opasteet sekä arkkitehtonisesti monimutkainen parkkihalli oli asiakkaille hankala hahmottaa.

Projekti sisälsi Flamingon parkkihallin ja sinne ohjaavien opasteiden käyttäjälähtöisen konseptoinnin sekä tuotantosuunnittelun. LINK Design toimi asiakkaan kehittäjäkumppanina alun määritysvaiheesta konseptin suunnitteluun, kokonaisuuden tuotantoon ja aina uusien opasteiden ripustamiseen saakka.

Opasteuudistuksen alussa lähdettiin lisäämään ymmärrystä nykytilanteesta kartoittamalla vanhoja opasteita, niiden paikkoja sekä rakennuksen arkkitehtuurista rakennetta. Kokonaisuuden hahmottuessa selvitettiin myös nykyisiä kulkureittejä sekä havainnointiin asiakkaiden käyttäytymistä kauppakeskusympäristössä.

 

Asiakaskokemuksen parantaminen ja yhdessä asiakkaiden kanssa

Opasteet ovat parhaimmillaan silloin, kun asiakas ei edes tunnista suunnistavansa niiden avulla. Opastekonseptia suunnitellessa haluttiin siis ratkaista tunnistetut haasteet mahdollisimman käyttäjäystävällisesti ja ihmisläheisesti.

Projektissa lähdettiin liikkeelle tutkimusvaiheesta, jossa kartoitettiin nykytilannetta ja kauppakeskuskokemusta tarkemmin. Tutkimuksen jälkeen toteutettiin konseptointivaihe, jossa tavoitteeksi tunnistettiin entistä selkeämmät ja johdonmukaiset opasteet parkkihallista kauppakeskukseen. Osa tutkimuksesta tehtiin yhdessä asiakkaiden kanssa, käyttäjälähtöisin menetelmin. Lopputuloksesta haluttiin laadukas ja aikaa kestävä sekä opasteiden olevan yhteneväisiä Flamingoon kuuluvan kauppakeskus Jumbon opasteiden kanssa.

Materiaalivalinnoissa otettiin huomioon edellä mainittujen lisäksi opasteiden helppo päivitettävyys sekä mahdollinen ilkivalta. Kokonaisuus on suunniteltu esteettömyysvaatimukset huomioon ottaen, niin sisältöjen kuin visuaalisten elementtien osalta.

Yhteistyössä kauppakeskuksen kanssa huomioitiin muutkin asiakaskokemukseen liittyvät asiat, kuten valaistus ja opastepaikkojen äänimaailma. Helpot ja turvalliset reittivalinnat pysäköintihalliin olivat konseptoinnin ytimessä.

Suunnittelimme asiakaskokemusta parantavan opastekonseptin Flamingon pysäköintihalliin ja sinne johtaville kulkureiteille, portaikkoon ja hisseihin. Autoilijan näkökulmaa kartoitettiin aina sisääntuloväyliltä Flamingon parkkiruutuun saakka. Opastekonsepti ulottuu kauppakeskuksen puolelle saakka. Konseptoinnin jälkeen toteutimme varsinaiset opasteet valmistukseen.

Teemme keväällä 2024 toimivan kauppakeskuskokemuksen varmistamiseksi vielä palautekierroksen hyödyntäen määrällisiä ja laadullisia palvelumuotoilun menetelmiä.

Opastetyypit

Pääopasteet

  • Helpottavat oman sijainnin hahmottamista
  • Auttavat löytämään seuraavan kohteen
  • Helpottavat reittivalintaa


Ovat opastehierarkian kulmakivi, jonka avulla käyttäjä saa tarvittavan perustiedon kerroksista, toimijoista ja niiden yhteydestä toisiinsa. Nämä on aseteltu kulkuväylille näkyviin paikkoihin, hissien eteen sekä parkkihallin ovien viereen. Pysäköintihallin pääopastetta voidaan kutsua aluekartaksi, sillä sen avulla kävijöiden on mahdollista hahmottaa sijaintinsa suhteessa kauppakeskusympäristöön.

Suuntaopasteet

  • Vahvistavat turvallisuuden tunnetta
  • Auttavat varmistamaan valitun reitin

Valintojen vahvistaminen suuntaopastein tuo kävijälle turvallisuuden tunnetta siitä, että on oikealla reitillä. Kävijöiden ohjaaminen toivottuja reittejä pitkin toteutetaan usein näillä yksinkertaisilla, nopeasti luettavilla, suuntaa ohjaavilla opasteilla. Flamingossa suuntaopasteita asennettiin rappukäytävien seinille, oviin sekä kauppakeskuksen kattoon. Parkkihallin puolella suuntaopasteita maalataan valittuihin tolppiin sabluunoin.

Värivahvisteet

  • Helpottavat suunnistamista
  • Vahvistavat intuitiota

Parkkihallin tolppiin toteutetaan kerrosjakoa vahvistavat maalaukset, joilla erotetaan kerroksia toisistaan. Värien tarkoituksena on tuoda asiakkaalle vahva muistikuva siitä kerroksesta, johon oma auto on pysäköity. Väri kertaantuu parkkihallin tolpissa, ulko-ovien värikalvoissa sekä pää- ja suuntaopasteiden yksityiskohdissa.

Hissiopasteet ja liikelistaus

  • Varmistavat oikean kerroksen löytymisen
  • Kertovat kauppakeskuksen toimijat ja sijainnit

Pysäköintihalliin opastamisen lisäksi huomioitiin kulkemisen sujuvuus koko kauppakeskuksessa. Suunnistusta eri kerrosten välillä haluttiin helpottaa hisseihin sijoitettavilla  listauksilla toimijoiden sijainnista. Hissinappuloiden viereen lisättiin tieto mitkä kerrokset ovat kauppakeskukseen ja mitkä parkkihalliin. 

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?