Miksi et kehittäisi parhaita ideoita jo tänään?

Maailma on muutoksessa, tulevaisuuden haasteet asettavat yrityksille ja tuotteille uusia vaatimuksia. Uusiin vaatimuksiin vastaaminen vaatii ideoita ja ajatuksia, joita aiemmin ei ole ollut tai joita emme ole tunnistaneet merkityksellisiksi.

Tulevaisuus muuttuu ideoimalla. Ideoiden sisältöä ja laatua kehittämällä voimme löytää tulevaisuuden suunnitteluratkaisuja. Se mitä päätämme tai hyväksymme nyt, on tulevaisuudessa totta.

Go-Innovate on ideoinnin ja ongelmanratkaisun työkalu

Tuotteet ja palvelut muodostavat laajoja kokonaisuuksia, jotka yhdistävät erilaisia teknologioita ja tuottavat tietoa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Tuotteiden, niiden osien ja palveluiden muodostamien kokonaisuuksien hahmottaminen, erilaiset rajapintaongelmat tai puuttuvat innovaatiot saattavat vaikeuttaa projekteja ja niiden sisältöjä ratkaisevalla tavalla.

Go-innovate palvelu on työkalu kehitysprojekteihin. Palveluiden ja tuotteiden yhdistäminen sulavaksi, arvoa ja hyötyä tuottavaksi kokonaisuudeksi on myös keskeinen osa osaamistamme.

Palvelun hyödyt

Analyysit ja arvoinnit osana Go-Innovate -palvelua

Ammattitaitoamme on koostaa vaatimukset, teknologiat ja ideat yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka avulla päätöksenteko helpottuu ja laajat tietokokonaisuudet tulevat hyödynnetyiksi. Saamme näkymiä tulevaisuuteen ja tunnistamme merkitsevät vaatimukset ajoissa. Ratkaisevat ideat ja innovaatioihin johtavat konseptit syntyvät luontevalla tavalla.

Systemaattiset työmenetelmät ja koetellut prosessimme nostavat projektien sisällöt uudelle tasolle. Immateriaaliosaamisen hyödyntäminen osana kehityshankkeita mahdollistaa kehityspanosten ja vaatimusten kohdentamisen oikein.

Go-Innovate -palvelu vastaan monenlaisiin tarpeisiin

Emme pelkästään johda työpajoja. Osallistavin menetelmin toteutetut työpajat tai projektikokonaisuudet tuovat asiakkaamme, loppukäyttäjät, omat asiantuntijamme, tiedeyhteisöjen edustajat tai alihankkijat osaksi ideointi ja kehitysprosessia. 

Työpajojen teema voi olla esimerkiksi: 

  • Ideat ja vaatimukset 
  • Tulevaisuus- tai skenaariotyöpaja 
  • Asiakaslähtöisyys ja arvontuotto
  • Ongelmanratkaisu ja innovaatiot
  • Keksinnöt ja IP
  • Tuotteet ja käyttökontekstit 
  • Kestävyys ja kestävä kehitys

Aloita tulevaisuuden tuotteiden kehittäminen tänään!

Pyydä tarjous työpajasta. Yhteystiedot löydät sivun alaosasta. 

Mikäli et löydä näistä tarpeitasi vastaavaa tai laajemmat palvelukokonaisuutemme integroidulla osaamisella kiinnostavat, ota yhteyttä! 

1 Ideointi- ja innovaatiotyöpaja

Esimerkiksi päivä tai 2x 4h ongelmanratkaisutyöpaja + 2 päivää tulosten dokumentointiin. 

2 Innovaatio- ja ideointityöpajojen sarja

Fasilitoitu työpajojen sarja, jossa koko kehitysvaiheen ajan kehitetään hankkeen sisältöä ohjatusti.

3 koulutus- ja innovaatiotyöpajojen sarja

Koulutusten avulla perehdytetään osallistujat ryhmäideointitekniikoihin, kehitetään ideointitaitoja ja päätöksentekomalleja.

Lue lisää ideoinnista ja innovoinnista:

Jari Lehikoinen

Director, Product Development

Tuotekehitys-, konseptointi- ja suunnitteluprojektit

Rami Raute

Product Development Manager

Tuotekehityspalvelut, mekaniikkasuunnittelu, konseptointi ja innovointi

Timo Manner

Director, Sales

Tuotekehityspalvelut ja mekaniikkasuunnittelu