Strategisella muotoilulla kehität yrityksen arvoa ja liiketoimintaa tai kaupungin elinvoimaa.

Ihmislähtöisesti – Pitkäjänteisesti – Kokonaisvaltaisesti

Globaalissa kilpailussa erottautuminen ja houkuttelevuus on vaikeaa. Hyvätkään tuotteet ja palvelut eivät mene kaupaksi jos asiakkaat eivät löydä niitä.

Nykyaikainen brändi ottaa huomioon sidosryhmiä laajasti; asiakkaat, henkilöstö, erilaiset partnerit, omistajat, yhteiskunta jne.

On tärkeää, että yritys tuottaa sidosryhmille arvojensa mukaista kokemusta ja sitä johdetaan pitkällä aikavälillä.

Työpajat

Oletko miettinyt miten  muutosvoimat vaikuttavat tulevaisuuden menestykseen? Tulevaisuutta ymmärtämällä voidaan rakentaa omia erottautumistekijöitä, luoda vetovoimatekijöitä ja varmistaa menestyksekästä tulevaisuutta.

Täsmätyöpaja yksityiselle tai julkiselle sektorille on kevyt ja ketterä tapa päästä liikkeelle:  

Kasvun mahdollistajat -työpaja yrityksille

Kasvun mahdollistajat -työpaja on suunnattu kasvuhaluisille Pk-yrityksille, jotka pyrkivät vahvistamaan brändiään ja erottautumistekijöitään. 

Työpajassa perehdytään yritykseen nykytilaan ja toimintaan sekä toimialaan vaikuttaviin muutosvoimiin ja trendeihin. Kartoitetaan yhdessä yrityksen kilpailutekijöitä ja kilpailijakenttää. 

 

Työpaja tuottaa tulevaisuuden liiketoimintaa ja brändiä kehittäviä ehdotuksia, joilla varmistetaan pitkän aikavälin menestys.

Tulevaisuuden elinvoima -työpaja kaupungeille ja kunnille

Tulevaisuuden elinvoima – työpaja on suunnattu kunnille ja kaupungeille, jotka pyrkivät vahvistamaan elinvoimaansa ja vetovoimatekijöitään.

Työpajassa perehdytään kunnan nykytilaan ja toimintaan sekä kuntiin ja kaupunkeihin vaikuttaviin muutosvoimiin ja trendeihin.
Kartoitetaan yhdessä kunnan vetovoimatekijöitä ja kilpailijakenttää.

Työpaja tuottaa ehdotuksia tulevaisuuden vetovoimatekijöistä, joilla varmistetaan kunnan pitkän aikavälin menestys ja elinvoimaisuus. 

Strategiapalveluita eri tarpeisiin

Globaalissa kilpailussa on tärkeää erottautua kiinnostavasti. Vaikka toimisit vain Suomessa, olet silti globaalin kilpailun keskellä.
LINKin tuotteistetut, strategisen muotoilun palvelut varmistavat askel kerrallaan pitkän aikavälin menestyksen.

Tuote- tai palvelukonsepti

Kokoamalla tuotteet tai palvelut yhden konseptin alle erotut positiivisesti kilpailijoistasi.

Kun yrityksen toimivat tuotteet ja palvelut kootaan yhden asiakaslähtöisen konseptin alle konseptin tuotteet ja palvelut toimivat paremmin yhteen ja asiakkaalle konseptikokonaisuus on toimivampi, helpommin ymmärrettävä ja konsepti on helpompi ostaa.

Kiinnostava konsepti erottuu ja mahdollistaa kasvun.

Kiihdytetty strategiaprosessi

Kiihdytetyssä strategiprosessissa pyritään ymmärtämään tulevaisuuden pelikenttä mahdollisimman hyvin. 

Prosessissa yritykselle määritellään huolelliseen esitutkimukseen nojaten missio, joka määrittelee yrityksen ’suuren tehtävän’ tai olemassaolon oikeutuksen. Missiolla on suuri merkitys erityisesti omalle henkilöstölle, mutta myös muille sidosryhmille.

Strategialla johdetaan yritystä ja varmistetaan tulevaisuuden kasvu ja menestys. Visio kiteyttää yrityksen tulevaisuuden tavoitteen. Visio voi olla hyvinkin kunnianhimoinen, mutta kuitenkin hyvällä strategialla saavutettava.

Strategia on vuositasolle jaettu suunnitelma visioon pääsemiseksi. Strategia jakautuu vuosisuunnitelmiksi, projekteiksi ja se ohjaa yrityksen toimintaa. Kiihdytetty strategiprosessi kuormittaa ylintä johtoa mahdollisimman vähän hyvän, ja oikea-aikaisen valmistelun ja fokuksen ansiosta.

Kokonaisvaltainen brändikonsepti

Brändikonseptin tavoitteena on strategian jalkauttaminen tuotteiksi, palveluiksi, tiloiksi ja kokemuksiksi. Konseptia luodessa otetaan yrityksen sidosryhmät laajasti huomioon.

Kokonaisvaltaisesta brändikokemuksesta tulee ylimmälle johdolle ketterä johtamistyökalu, jolla seurataan laajasti sidosryhmien tyytyväisyyttä ja varmistetaan mm hyvä asiakaskokemus.

Suomalaiset ovat perinteisesti hyviä kehittämään innovaatioita ja niistä tuotteita ja palveluita. Innovaatio-osaamisen jälkeen pitäisi kyetä rakentamaan kilpailukykyä.

  • Miten kilpailukykyä voidaan lähteä rakentamaan ?
  • Miten määritellään yrityksen identiteetti?
  • Voiko identiteettiä rakentaa vai onko se se mikä on?
  • Mistä identiteetti muodostuu ja miten yrityksen kulttuuri syntyy?

 

LINKin strategisen muotoilun johtava konsultti Petteri Kolinen ja  myyntijohtaja Timo Manner keskustelevat näistä aiheista. 

Lataa esite

Voit ladata esitteen jättämällä yhteystietosi oheisella lomakkeella.

Palvelun hyödyt:

Toimimme kustannustehokkaasti tuotekehitysympäristön paikoin tiukkojenkin kriteerien ja aikaraamien puitteissa. Tartumme brändin eri elementteihin, kuten logoon, tuotenimeen ja -grafiikkaan tai muotokieleen ja nostamme ne uudelle tasolle. Lopputuloksen visualisointi on aina selkeää ja suoraviivaista.
Tulevaisuuden pelikentän ymmärtäminen avaa uusia mahdollisuuksia. Konseptien avulla tarjoamasta tulee tiiviimpi, ymmärrettävämpi, erottuva ja helpommin ostettava. Strategialla rakennetaan suunnitelma kohti tulevaisuuden menestystä. Suunnitelmat toteutetaan kokonaisvaltaisen ja sidosryhmät laajasti mukaan ottavan brändikonseptin avulla.

Ota yhteyttä

Matti Mikkola

Director, Design

Teollinen muotoilu ja tuotekehityspalvelut, strateginen muotoilu

Petteri Kolinen

Leading Consultant, Strategic Design

Strateginen muotoilu, palvelumuotoilu, teollinen muotoilu