Käytettävyys ja ergonomia tuovat kilpailuedun

Asiakkaan ymmärtäminen on kehittyvän liiketoiminnan elinehto. Yhdistämällä tutkimuksen osaksi tuote- ja palvelukehitystä varmistamme, että asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet tulevat huomioiduksi.

Käytettävyys- ja ergonomiasuunnittelumme perustana on asiantuntemuksemme ihmisten psyykkisestä ja fyysisestä toiminnasta. Otamme suunnittelussa huomioon käyttäjän tavoitteet, käyttöympäristön ja ergonomian vaatimukset sekä työprosessit. Näin varmistamme, että tuotteessa on otettu huomioon niin ihmisen kyky tulkita ja jäsentää informaatiota kuin fyysiseen toimintaan liittyvät tekijätkin.

Ergonomiasuunnittelu Link Design

Mitä teemme?

Monissa laitteissa tekniikka ja teknologia on viritetty huippuunsa. Sen sijaan käyttäjäystävällisyys ja käytön intuitiivisuus voivat tuottaa organisaatiollesi ratkaisevan kilpailuedun. Ihmisen ja koneen sujuva vuorovaikutus lisää tuotteen tarjoamaa hyötyä ja parantaa sen mielikuvaa.

Käyttäjän ja käyttöliittymän välille syntyy vuorovaikutus

Käytettävyyssuunnittelussa kehitämme käyttäjän ja käyttöliittymän välistä vuorovaikutusta. Suunnittelemme tuotteet niin, että käyttäjän on helppo ymmärtää sekä käyttöliittymien välittämä sisältö että muut hallintalaitteet ja niiden merkinnät. Ergonomian suunnittelussa keskitymme työasentojen, turvallisuuden sekä erilaisten työtä ja toimintaa ohjaavien ja tukevien apuvälineiden kehittämiseen.

Ota yhteyttä

Paavo Mäkelä

Team Leader

Tuotekehitys-, konseptointi ja muotoiluprojektit

Matti Mikkola

Director, Design

Teollinen muotoilu ja tuotekehityspalvelut, strateginen muotoilu

Esimerkkejä asiakkaistamme, joille olemme tehneet käytettävyys­suunnittelua

RMK Vehicle Corporation
Fastems
Fiskars
ABB
Patria
HKL
Veikkaus

Sampo-Rosenlew
Rocla
Ponsse
Normet
Metso
Cargotec
Toijala Works

Posti
KONE
Canatu
Eco Log Sweden
VR
Transtech

Tutustu referensseihimme