Projektien laadukas toteuttaminen on ydin­osaamistamme!

Yhdistämme johtamisen, prosessi- ja menetelmätuntemuksen sekä laaja-alaisen asiantuntijaosaamisen. Hallitsemme niin yhden suunnittelijan pienprojektit kuin isot, usean suunnittelijan tai usean yrityksen väliset yhteisprojektitkin.

Projektinjohtajillamme on toimialakohtaista kokemusta ja osaamista, luovia menetelmiä ja tarvittavaa tiukkuutta, jotta kustannukset ja aikataulut pysyvät kurissa. Johtamalla projektia hyvin varmistamme onnistuneen toteutuksen.

Kaikkia projekteja tulee johtaa

Johdettavan projektin laajuudella ei ole merkitystä – kaiken kokoisia projekteja tulee aina johtaa. Painotukset toki muuttuvat laajuuden ja aikataulun mukaan. Pienissä projekteissa ketteryys ja luovuus nousevat esille. Laajoissa hankkeissa kiinnitämme erityistä tarkkuutta järjestelmällisyyteen sekä aikataulun ja budjetin seurantaan.

Asetamme kaikkiin tuote- ja palvelukehityshankkeisiin projektipäällikön varmistamaan onnistuneen toimituksen. Toimimme organisaatiosi projektijohdon alaisuudessa ja synkronoimme hankkeen eri vaiheet noudattamaan organisaatiosi projektin vaiheita.

Vaihtoehto rekrytoinnille tuo joustoa

Vuokraprojektipäällikkö ja -johtaja tuo joustavuutta organisaatiosi projektiarkeen. Projektit voivat alkaa kiireellisinä, jolloin myös johtaminen tulee olla saatavilla nopeasti. Jos projektin käynnistyessä sille pitää rekrytoida oma päällikkö, ollaan jo pahasti myöhässä. Meiltä saat nopeasti osaavan johtajan tarpeisiisi – osa-aikaisena tai koko päiväisenä.

Projektipäällikköpalvelumme kautta organisaatiosi saa ulkopuolisen projektipäällikön tai hankejohtajan isompaan hankkeeseen. Suurten kokonaisuuksien hallitseminen on meille tuttua, ja hankkeissa voi työskennellä samaan aikaan asiantuntijoita useista eri organisaatioista.

Mitä teemme?

Asiantuntijamme

Paras projekti on valmis projekti. Vaikka speksi ei ole koskaan niin hyvä etteikö siinä olisi jotain korjattavaa, niin realismi ja resurssit on paras muusa projektin valmistumiselle.

Jari Lehikoinen

Jari on uusien ideoiden ja konseptien kehittämisen erityisasiantuntija, jolla on laaja menetelmäosaaminen sekä vuosien käytännön kokemus ja osaaminen projektien läpiviennistä, hallinnoinnista ja koordinoinnista. Jarilla on kyky tuottaa luovaa näkemystä ja konkreettista kiteytystä haastavista ja hajanaisistakin kokonaisuuksista. Jari hallitsee monialaisesti mekaniikan kehityksen, ongelmaratkaisun sekä projektinjohtotehtävät

Moniprojektiympäristöt ovat haasteellisia ja mielenkiintoisia. Olen havainnut, että kommunikaationsujuvuus on kaiken johtamisen ytimessä

Erkki Seppäläinen

Erkki on fyysikko, jolla on teoriaa ja käytäntöä yhdistävää kokemusta niin tuote- kuin prosessikehityksestä. Hän on työskennellyt useissa monitieteellisissä ja -kulttuurisissa projekteissa ja hakenut menestyksellä toimivia ratkaisuja sekä Suomessa että ulkomailla. Erkki on useissa patenteissa mukana keksijänä ja aina kiinnostunut uuden tekniikan soveltamisesta tai kehittämisestä. Täsmäosaamisen etsiminen maailman huipulta ja verkostoituminen tuo hänelle inspiraatiota ja hän on aina valmis paneutumaan uusiin teknologioihin. Erityisenä kiinnostuksen aiheena Erkillä on optiikka ja sen erityisosaaminen.

Asioita unohtuu, minä muistutan. Aikataulut venyvät, minä uudelleenorganisoin. On muutos mikä tahansa, minä hoidan.

Mikko Kukkonen

Mikko on tottunut työskentelmään rooleissa, joissa on otettava haltuun monialaista tiimiä.  Työskentelyn ja alihankintakokonaisuuksien hallinta, optimointi ja toimivuus ovat olleet hänen työssään isossa roolissa. Mikon työhistoriasta löytyy sekä HW- että SW-projekteja, akkuteknologiaa, materiaalitutkimusta ja sulautettujen järjestelmien virranhallintaoptimointia.

Mikko kykenee toimimaan asiakkaidemme tukena, konsulttina, joka tukee materiaalivalinnoissa, käytäntöjen ja tuotannon kehittämisessä. Hän on tottunut ratkomaan asiakkaan ongelmia sekä kehittämään parannusehdotuksia ja hoitamaan vaikkapa tehdastuotannon laadun auditoinnit. Häneltä sujuu myös hankejohtaminen asiakkaan ja monen suunnittelukumppanin työskennellessä saman projektin syövereissä.

Mikko mukautuu erilaisiin kokonaisuuksiin. Hänelle on ominaista eri projektihallintamenetelmien soveltaminen työympäristöön ja kuhunkin projektiin parhaiten sopivaksi.

Tuotekehityksessä syntyy aina jotain mielenkiintoista ja uutta mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt.

Onni-Matti Halkola

Onni-Matilta löytyy vahva historia projektinhallinnasta kansainvälisessä ympäristössä huipputeknologian tuotteiden parissa. Hänellä on kyky johtaa ja suunnitella projekteja aina konseptihankkeista tuotantoon saakka. Kansainvälisten tuotekehitystiimien rakentaminen ja alihankintaverkoston luominen ovat hänelle tuttua. Onni-Matilla on kokemusta myös konsultin roolista mekaniikan verifioinneissa niin kokoonpanoissa kuin mekaniikan luotettavuusasiossa ja auditoinneissa.

Ruiskupuristustuotteet ja niiden konsultointi sekä elektroniikkatuotteet ovat kuuluneet Onni-Matin työnkuvaan koko uran ajan. Tästä syystä Onni-Matti toimii LINKin edustajana Muoviyhdistyksessä.

Erityisosaamista häneltä löytyy uuden teknologian energiaratkaisuista ja sähkökulkuneuvoista.

Uusi ja uniikki hyöty toimii polttoaineena projektin läpiviemiselle

Paavo Mäkelä

Paavon koulutustausta on mekaniikkasuunnittelussa, teollisessa muotoilussa ja muotoilujohtamisessa. Hänellä on yli 10 vuoden työkokemus ja hän työskentelee usein monialaisissa suunnitteluprojekteissa, joissa teollinen muotoilu ja mekaniikkasuunnittelu sulautuvat yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Paavo luovii sujuvasti myös markkinadatan, trendien ja kuluttajatottumuksien kartalla strategisen muotoilun maailmassa.

Uusien erilaisten innovaatioiden ja uutuusarvon kehittämisen kanssa työskenteleminen kiinnostaa Paavoa. Tälläisiin projekteihin pääsee käsiksi erityisesti start-up yritysten kanssa.

Erityisosaamista häneltä löytyy uuden teknologian energiaratkaisuista ja sähkökulkuneuvoista.

Asiantuntijamme

Jari Lehikoinen

Director, Product Development

Tuotekehitys-, konseptointi- ja suunnitteluprojektit

Paras projekti on valmis projekti. Vaikka speksi ei ole koskaan niin hyvä etteikö siinä olisi jotain korjattavaa, niin realismi ja resurssit on paras muusa projektin valmistumiselle.

Jari on uusien ideoiden ja konseptien kehittämisen erityisasiantuntija, jolla on laaja menetelmäosaaminen sekä vuosien käytännön kokemus ja osaaminen projektien läpiviennistä, hallinnoinnista ja koordinoinnista. Jarilla on kyky tuottaa luovaa näkemystä ja konkreettista kiteytystä haastavista ja hajanaisistakin kokonaisuuksista. Jari hallitsee monialaisesti mekaniikan kehityksen, ongelmaratkaisun sekä projektinjohtotehtävät

Erkki Seppäläinen

CTO

Teknologia-, ohjelmisto-, elektroniika- ja tuotekehitysprojektit

Moniprojektiympäristöt ovat haasteellisia ja mielenkiintoisia. Olen havainnut että kommunikaationsujuvuus on kaiken johtamisen ytimessä

Erkki on fyysikko, jolla on teoriaa ja käytäntöä yhdistävää kokemusta niin tuote- kuin prosessikehityksestä. Hän on työskennellyt useissa monitieteellisissä ja -kulttuurisissa projekteissa ja hakenut menestyksellä toimivia ratkaisuja sekä Suomessa että ulkomailla. Erkki on useissa
patenteissa mukana keksijänä ja aina kiinnostunut uuden tekniikan soveltamisesta tai kehittämisestä. Täsmäosaamisen etsiminen maailman huipulta ja verkostoituminen tuo hänelle inspiraatiota ja hän on aina valmis paneutumaan uusiin teknologioihin. Erityisenä kiinnostuksen
aiheena Erkillä on optiikka ja sen erityisosaaminen.

Mikko Kukkonen

Project Manager

Ohjelmisto-, elektroniika- ja tuotekehitysprojektit

Asioita unohtuu, minä muistutan. Aikataulut venyvät, minä uudelleenorganisoin. On muutos mikä tahansa, minä hoidan.

Mikko on tottunut työskentelmään rooleissa, joissa on otettava haltuun monialaista tiimiä.  Työskentelyn ja alihankintakokonaisuuksien hallinta, optimointi ja toimivuus ovat olleet hänen työssään isossa roolissa. Mikon työhistoriasta löytyy sekä HW- että SW-projekteja, akkuteknologiaa,
materiaalitutkimusta ja sulautettujen järjestelmien virranhallintaoptimointia.

Mikko kykenee toimimaan asiakkaidemme tukena, konsulttina, joka tukee materiaalivalinnoissa, käytäntöjen ja tuotannon kehittämisessä. Hän on tottunut ratkomaan asiakkaan ongelmia sekä kehittämään parannusehdotuksia ja hoitamaan vaikkapa tehdastuotannon laadun auditoinnit. Häneltä sujuu myös hankejohtaminen asiakkaan ja monen suunnittelukumppanin työskennellessä saman projektin syövereissä.

Mikko mukautuu erilaisiin kokonaisuuksiin. Hänelle on ominaista eri projektihallintamenetelmien soveltaminen työympäristöön ja kuhunkin projektiin parhaiten sopivaksi.

Onni-Matti Halkola

Director, Technology

IoT, digitaaliset ratkaisut, SW/HW-suunnittelu

Tuotekehityksessä syntyy aina jotain mielenkiintoista ja uutta mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt.

Onni-Matilta löytyy vahva historia projektinhallinnasta kansainvälisessä ympäristössä huipputeknologian tuotteiden parissa. Hänellä on kyky johtaa ja suunnitella projekteja aina konseptihankkeista tuotantoon saakka. Kansainvälisten tuotekehitystiimien rakentaminen ja alihankintaverkoston luominen ovat hänelle tuttua. Onni-Matilla on kokemusta myös konsultin roolista mekaniikan verifioinneissa niin kokoonpanoissa kuin mekaniikan luotettavuusasiossa ja auditoinneissa.

Ruiskupuristustuotteet ja niiden konsultointi sekä elektroniikkatuotteet ovat kuuluneet Onni-Matin työnkuvaan koko uran ajan. Tästä syystä Onni-Matti toimii LINKin edustajana Muoviyhdistyksessä.

Erityisosaamista häneltä löytyy uuden teknologian energiaratkaisuista ja sähkökulkuneuvoista.

Paavo Mäkelä

Team Leader

Tuotekehitys-, konseptointi ja muotoiluprojektit

Uusi ja uniikki hyöty toimii polttoaineena projektin läpiviemiselle

Paavon koulutustausta on mekaniikkasuunnittelussa, teollisessa muotoilussa ja muotoilujohtamisessa. Hänellä on yli 10 vuoden työkokemus ja hän työskentelee usein monialaisissa suunnitteluprojekteissa, joissa teollinen muotoilu ja mekaniikkasuunnittelu sulautuvat yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Paavo luovii sujuvasti myös markkinadatan, trendien ja kuluttajatottumuksien kartalla strategisen muotoilun maailmassa.

Uusien erilaisten innovaatioiden ja uutuusarvon kehittämisen kanssa työskenteleminen kiinnostaa Paavoa. Tälläisiin projekteihin pääsee käsiksi erityisesti start-up yritysten kanssa.

Paavon vahvuuksia ovat ennakointi, kommunikointi, luova ongelmanratkaisu ja karikkojen tunnistaminen. Hän tuntee myös hyvin valmistustekniikoita. Paavosta saat oivan tiimipelaajan keskikentälle.

Asiantuntijamme

Jari Lehikoinen

Director, Product Development

Tuotekehitys-, konseptointi- ja suunnitteluprojektit

Paras projekti on valmis projekti. Vaikka speksi ei ole koskaan niin hyvä etteikö siinä olisi jotain korjattavaa, niin realismi ja resurssit on paras muusa projektin valmistumiselle.

Jari on uusien ideoiden ja konseptien kehittämisen erityisasiantuntija, jolla on laaja menetelmäosaaminen sekä vuosien käytännön kokemus ja osaaminen projektien läpiviennistä, hallinnoinnista ja koordinoinnista. Jarilla on kyky tuottaa luovaa näkemystä ja konkreettista kiteytystä haastavista ja hajanaisistakin kokonaisuuksista. Jari hallitsee monialaisesti mekaniikan kehityksen, ongelmaratkaisun sekä projektinjohtotehtävät

Erkki Seppäläinen

CTO

Teknologia-, ohjelmisto-, elektroniika- ja tuotekehitysprojektit

Moniprojektiympäristöt ovat haasteellisia ja mielenkiintoisia. Olen havainnut että kommunikaationsujuvuus on kaiken johtamisen ytimessä

Erkki on fyysikko, jolla on teoriaa ja käytäntöä yhdistävää kokemusta niin tuote- kuin prosessikehityksestä. Hän on työskennellyt useissa monitieteellisissä ja -kulttuurisissa projekteissa ja hakenut menestyksellä toimivia ratkaisuja sekä Suomessa että ulkomailla. Erkki on useissa
patenteissa mukana keksijänä ja aina kiinnostunut uuden tekniikan soveltamisesta tai kehittämisestä. Täsmäosaamisen etsiminen maailman huipulta ja verkostoituminen tuo hänelle inspiraatiota ja hän on aina valmis paneutumaan uusiin teknologioihin. Erityisenä kiinnostuksen
aiheena Erkillä on optiikka ja sen erityisosaaminen.

Mikko Kukkonen

Project Manager

Ohjelmisto-, elektroniika- ja tuotekehitysprojektit

Asioita unohtuu, minä muistutan. Aikataulut venyvät, minä uudelleenorganisoin. On muutos mikä tahansa, minä hoidan.

Mikko on tottunut työskentelmään rooleissa, joissa on otettava haltuun monialaista tiimiä.  Työskentelyn ja alihankintakokonaisuuksien hallinta, optimointi ja toimivuus ovat olleet hänen työssään isossa roolissa. Mikon työhistoriasta löytyy sekä HW- että SW-projekteja, akkuteknologiaa,
materiaalitutkimusta ja sulautettujen järjestelmien virranhallintaoptimointia.

Mikko kykenee toimimaan asiakkaidemme tukena, konsulttina, joka tukee materiaalivalinnoissa, käytäntöjen ja tuotannon kehittämisessä. Hän on tottunut ratkomaan asiakkaan ongelmia sekä kehittämään parannusehdotuksia ja hoitamaan vaikkapa tehdastuotannon laadun auditoinnit. Häneltä sujuu myös hankejohtaminen asiakkaan ja monen suunnittelukumppanin työskennellessä saman projektin syövereissä.

Mikko mukautuu erilaisiin kokonaisuuksiin. Hänelle on ominaista eri projektihallintamenetelmien soveltaminen työympäristöön ja kuhunkin projektiin parhaiten sopivaksi.

Onni-Matti Halkola

Director, Technology

IoT, digitaaliset ratkaisut, SW/HW-suunnittelu

Tuotekehityksessä syntyy aina jotain mielenkiintoista ja uutta mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt.

Onni-Matilta löytyy vahva historia projektinhallinnasta kansainvälisessä ympäristössä huipputeknologian tuotteiden parissa. Hänellä on kyky johtaa ja suunnitella projekteja aina konseptihankkeista tuotantoon saakka. Kansainvälisten tuotekehitystiimien rakentaminen ja alihankintaverkoston luominen ovat hänelle tuttua. Onni-Matilla on kokemusta myös konsultin roolista mekaniikan verifioinneissa niin kokoonpanoissa kuin mekaniikan luotettavuusasiossa ja auditoinneissa.

Ruiskupuristustuotteet ja niiden konsultointi sekä elektroniikkatuotteet ovat kuuluneet Onni-Matin työnkuvaan koko uran ajan. Tästä syystä Onni-Matti toimii LINKin edustajana Muoviyhdistyksessä.

Erityisosaamista häneltä löytyy uuden teknologian energiaratkaisuista ja sähkökulkuneuvoista.

Paavo Mäkelä

Team Leader

Tuotekehitys-, konseptointi ja muotoiluprojektit

Uusi ja uniikki hyöty toimii polttoaineena projektin läpiviemiselle

Paavon koulutustausta on mekaniikkasuunnittelussa, teollisessa muotoilussa ja muotoilujohtamisessa. Hänellä on yli 10 vuoden työkokemus ja hän työskentelee usein monialaisissa suunnitteluprojekteissa, joissa teollinen muotoilu ja mekaniikkasuunnittelu sulautuvat yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Paavo luovii sujuvasti myös markkinadatan, trendien ja kuluttajatottumuksien kartalla strategisen muotoilun maailmassa.

Uusien erilaisten innovaatioiden ja uutuusarvon kehittämisen kanssa työskenteleminen kiinnostaa Paavoa. Tälläisiin projekteihin pääsee käsiksi erityisesti start-up yritysten kanssa.

Paavon vahvuuksia ovat ennakointi, kommunikointi, luova ongelmanratkaisu ja karikkojen tunnistaminen. Hän tuntee myös hyvin valmistustekniikoita. Paavosta saat oivan tiimipelaajan keskikentälle.