Helsingin kaupunki

Kaupunkipyörien käytettävyys

Helsingin kaupunki tavoitteli pyöräilyn osuuden kasvattamista kaupunkiliikenteessä. Tätä tavoitetta vasten kaupunki käynnisti kaupunkipyörähankkeen, jossa kaupunkilaisten käyttöön haluttiin tarjotaan pyöriä lyhytaikaiseen käyttöön ja siirtymiseen kaupungin sisällä. Epäonnistuneen aikaisemman kokemuksen vuoksi haluttiin valinnassa panostaa pyörien käyttömukavuuteen. Nyt kaupunkipyöräverkon laajettua ja huiman käyttöasteen nousun myötä voi sanoa, että siinä onnistuttiin.

Kaupunkipyörien kilpailutuksen yhtenä arviointikriteerinä oli pyörien käytettävyys. LINK suunnitteli ja toteutti pyörien käytettävyystestit ja analysoi tulokset pyörien pisteyttämiseksi. Testeissä osallistujat testasivat kolmea viimeisellä kierroksella mukana olevaa pyörämallia ja arvioivat niiden käytettävyyttä eri kriteerein. Testeihin toteutettiin rata, jossa kaikki ajamismukavuuteen oleellisesti vaikuttavat tekijät oli huomioitu.

Kaupunkipyörien käytettävyyden arviointi on konkreettinen osoitus siitä, kuinka muotoilun menetelmiä voidaan hyödyntää ja kaupunkilaisia osallistaa jo julkishallinnon tarjouspyyntövaiheessa.

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?