Strategisella palvelu­muotoilulla kehität liiketoimintaa

Kun haluat menestyä liiketoiminnassasi, sinulla ei ole varaa ohittaa strategista palvelumuotoilua. Me luomme uutta ja kehitämme olemassa olevaa, tutkimme mahdollisuuksia ja konkretisoimme ideoita.

Digitalisoituvassa maailmassa palvelun käyttäjälähtöisyys on yksi menestyvän liiketoiminnan kulmakivistä. Ovatko sinun yrityksesi palvelut tulevaisuuden kestäviä, entä palveletko ne tällä hetkellä asiakkaitasi parhaalla mahdollisella tavalla? Me osaamme tuote- ja palvelukehityksen ja tarjoamme yrityksellesi työkalut tarkoituksenmukaisiin, kiinnostaviin ja asiakaslähtöisiin ratkaisuihin – tosielämän tarpeisiin.

Me emme esitä yrityksellesi arvailuja, koska ratkaisumme perustuvat aina tutkittuun tietoon. Me ajattelemme kanssasi ja syvennämme yhdessä asiakasymmärrystäsi. Voit hyödyntää liiketoiminnassa vankkaa kokemustamme käyttäjälähtöisistä menetelmistä sekä teollisen että julkisen puolen toimintaympäristöistä. Liiketoiminnan kehityksessä tuemme asiakaslähtöisten strategioiden, prosessien ja lisäarvopalveluiden kehitystyötä.

Palvelumuotoilu on ihmislähtöistä ja kestävää liiketoimintaa

Kehitämme palveluita käyttäjä- ja asiakastiedon perusteella. Käyttäjäryhmien tarpeet, odotukset ja mieltymykset luovat perustan palveluille. Rakennamme tutkivan työmme pohjalta konsepteja, joiden avulla kuvaamme palvelupolun ja palvelukokonaisuuden kontaktipisteet. Nämä voivat olla esimerkiksi esineitä, tiloja, välineitä ja prosesseja. Selvitämme myös käyttäjäryhmien ja palvelutarjoajan välistä suhdetta
vuorovaikutuskartalla. Koko prosessin lopputuloksena syntyy kilpailukykyinen, toimiva ja tehokas palvelu, jonka käyttäjät kokevat omakseen.

Palvelumuotoilu julkiselle sektorille

Luomme toimivampaa arkea niin kansalaisille kuin julkisen sektorin organisaatioiden sisällä. Sujuvamman asiakkaan palvelupolun kehittäminen vaatii yleensä aina myös organisaation toimintamallien, verkostojen ja yhteisten prosessien kehittämistä. Eri toimijoiden välisten prosessien yhdistäminen kokonaisuudeksi ja sidosryhmien sitouttaminen ovat avaintekijöitä työssämme siihen, että asiakkaalle näyttäytyvä palvelu on eheä ja yhtenäinen. Olemme Helsingin, Espoon ja Turun kaupunkien sekä Pirkanmaan soten palvelumuotoilun puitesopimustoimittaja ja toimimme kaikilla kaupunkien toimialoilla. 

Palveluilla on aina fyysinen, digitaalinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Työssämme korostuukin monialainen suunnittelu palvelun implementoimiseksi kaupunkiympäristöön.

Mitä teemme?

Palvelusuunnittelu­palvelut teollisuudelle

Palvelusuunnittelun keinoin selvitämme konkreettisesti ja suoraviivaisesti, mitä lisäarvoa yrityksesi voi luoda asiakkaille – ja millaisin keinoin. Palvelusuunnittelu on keino kasvattaa liiketoimintaa, hankkia uusia asiakkaita, selvittää asiakaskunnan liiketoiminnan kipupisteet ja tarjota niihin tehokas ratkaisu. Asiakasymmärrys, konkreettiset tulokset ja niiden validointi auttavat ennakoimaan ja vastaamaan
asiakkaidesi tarpeisiin. 

Määritämme asiakaskunnan ja sen tarpeet kenttätutkimuksilla tai haastatteluilla. Tältä pohjalta rakennamme sekä palvelupolut että koko palvelun ekosysteemiä kuvaavat konseptit ja varmistamme konseptien toimivuuden. Suunnittelemme palvelujen fyysiset ja digitaaliset rajapinnat. Voimme myös jo konseptointivaiheessa tuotteistaa ja brändätä palvelun yrityksesi myyntiä ja markkinointia varten.

Teknologia luo mahdollisuuden, tarve menestyvän palvelun

Tyypillinen tehtävämme on konseptoida palveluita teknologisten mahdollisuuksien ympärille. Tällöin tärkeintä menestyvän palvelun suunnittelussa on selvittää asiakastarpeet. Teknologia ei ole itseisarvo vaan sen hyödyntämisen käyttöarvo asiakkaalle. Validoimme konseptit asiakkaalla ennen suurien
investointipäätösten tekemistä. Huolellisen asiakaslähtöisen konseptin määritys suuntaa kehitystyön oikeaan suuntaan ja asettaa sille ajurit.

Pitkä kokemuksemme teollisuuden eri alojen tuotekehityksestä takaa, että tunnemme toimialat ja niiden asiakasryhmät perusteellisesti. Ymmärrämme tuote-, kone- ja laiteliiketoiminnan vaatimukset.

Mitä teemme?

Koen kaupungeille tehtävän työn erittäin merkitykselliseksi ja sen vuoksi innostavaksi. Yhteistyön kautta pääsemme vaikuttamaan yhteiskunnallisesti tärkeisiin teemoihin, ja tulokset ovat mitattavissa hyvin inhimillistenkin, hyvinvointia tuottavien mittareiden näkökulmasta.
Kun asiakas hyötyy palvelusta ja saa siitä lisäarvoa omalle liiketoiminnalleen tai muulle toiminnalle, on hän valmis myös maksamaan palvelusta. Jos ymmärrämme asiakkaan tavoitteet, löydämme prosessien kipupisteet ja niiden kautta arvonmuodostus­mahdollisuuden, pääsemme keskustelemaan hinnoittelu- tai ansainta­mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Piritta Winqvist

Director

palvelumuotoilu, tutkimus- ja UX/UI-kehityshankkeet , julkiset hankkeet

Jaakko Anttila

CEO

Integroidut kehityshankkeet, tuote-ja palvelukehitys

Esimerkkejä asiakkaistamme, joille olemme tehneet palvelumuotoilua

VR
Valtioneuvoston Kanslia
Valmet Technologies
Turun Kaupunki
Transtech
Salo IoT Park
Orima-Tuote

Leitzinger
Lapinjärven kunta
Lahti Precision
Kongsberg (ex- Rolls Royce Marine)
KONE
Kiilto
Inwido Finland

HKL
Helsingin kaupunki
Helsingin Energia
Fastems
Espoon kaupunki
Climecon
… 

Tutustu referensseihimme