Strategisella palvelu­muotoilulla kehität liiketoimintaa

Hyvä palvelumuotoilu on menestyvän liiketoiminnan edellytys. Me LINKillä luomme uutta ja kehitämme olemassa olevaa, tutkimme mahdollisuuksia ja konkretisoimme ideoita.

Palvelumuotoilua ja sen keinoja voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisestä aina liiketoiminnan, työntekijäkokemuksen ja strategian muotoiluun saakka. Voit hyödyntää vankkaa kokemustamme käyttäjälähtöisistä menetelmistä niin teollisen kuin julkisenkin puolen toimintaympäristöistä.

Liiketoimintamuotoilun alueella autamme esimerkiksi käyttäjälähtöisen strategian, sisäisten prosessien, työntekijäkokemuksen tai yhteistyöverkoston kehittämisessä. Me ajattelemme kanssasi ja syvennämme ymmärrystä asiakkaistasi ja heidän toimintaympäristöstään.

Käyttäjälähtöisyys on menestyksen avain

Digitalisoituvassa maailmassa palvelun käyttäjälähtöisyys on yksi menestyvän liiketoiminnan kulmakivistä. Ovatko yrityksesi palvelut tulevaisuuskestäviä, entä palvelevatko ne tällä hetkellä asiakkaitasi parhaalla mahdollisella tavalla?

Me osaamme tuote- ja palvelukehityksen ja tarjoamme yrityksellesi työkalut tarkoituksenmukaisiin, kiinnostaviin ja asiakaslähtöisiin ratkaisuihin – tosielämän tarpeisiin.

Me emme esitä yrityksellesi arvailuja, koska ratkaisumme perustuvat aina tutkittuun asiakas- ja käyttäjätietoon.

Palvelumuotoilu on ihmislähtöistä ja kestävää liiketoimintaa

Käyttäjäryhmien tarpeet, odotukset ja arjen toimintatavat luovat perustan niin palveluille kuin koko organisaation kulttuurille.

Tutkivan työmme pohjalta rakennamme konseptit asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi ja varmistamme käyttäjäkeskeisen lähestymistavan tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen suunnittelussa. Palvelumuotoilussa myös liiketoiminnan edellytykset yhdistetään kehitystyöhön, jolloin saavutetaan kaikille osapuolille optimaalinen lopputulos.

Projektin lähtökohdista riippuen, tuomme osaksi työskentelyä niin palvelupolut, Service Blueprintit, asiakasprofiilit kuin sidosryhmä- ja ekosysteemikartatkin. Hyödynnämme etnografisia menetelmiä asiakasymmärryksen kerryttämiseksi ja varmistamme arvonmuodostumisen asiakkaan ja tuotteen tai palvelun vuorovaikutuksessa. Koko prosessin lopputuloksena syntyy kilpailukykyinen, toimiva ja tehokas palvelu, jonka käyttäjät kokevat omakseen.

Innovointi Link Design

Palvelumuotoilu julkiselle sektorille

Luomme toimivampaa arkea niin kansalaisille kuin julkisen sektorin tarpeisiin. Sujuvan palvelupolun kehittäminen vaatii yleensä aina myös toimintamallien, verkostojen ja yhteisten prosessien kehittämistä. Eri toimijoiden välisten prosessien yhdistäminen kokonaisuudeksi ja sidosryhmien sitouttaminen ovat avaintekijöitä työssämme siihen, että asiakkaalle näyttäytyvä palvelu on eheä ja yhtenäinen.

Olemme Helsingin, Espoon ja Turun kaupunkien sekä Pirkanmaan soten palvelumuotoilun puitesopimustoimittaja ja toimimme kaikilla kaupunkien toimialoilla. 

Palveluilla on aina fyysinen, digitaalinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Työssämme korostuu monialainen suunnittelu palvelun toteuttamiseksi kaupunkiympäristöön.

Mitä teemme?

Palvelusuunnittelu teollisuudelle

Palvelusuunnittelulla selvitämme konkreettisesti, mitä lisäarvoa yrityksesi voi luoda asiakkaille – ja millaisin keinoin. Palvelusuunnittelu on keino kasvattaa liiketoimintaa ja hankkia uusia asiakkaita sekä selvittää asiakaskunnan liiketoiminnan kipupisteitä.

Asiakasymmärrys auttaa ennakoimaan ja vastaamaan
asiakkaiden tarpeisiin. 

Toteutamme kenttätutkimuksia tai haastatteluja tiedon kartuttamiseksi. Tältä pohjalta rakennamme palvelupolut sekä palvelun ekosysteemiä kuvaavat toimivat konseptit.

Suunnittelemme niin palvelujen fyysiset kuin digitaalisetkin rajapinnat. Voimme myös jo konseptointivaiheessa tuotteistaa / brändätä palvelun myyntiä ja markkinointia varten.

Teknologia luo mahdollisuuden, tarve menestyvän palvelun

Tyypillinen tehtävämme on konseptoida palveluita teknologisten mahdollisuuksien ympärille. Menestyvän palvelun suunnittelu alkaa asiakastarpeiden selvittämisestä. Teknologia ei ole itseisarvo, vaan hyötyjen saattaminen asiakkaiden ulottuville.

Validoimme aina konseptit asiakkailla ennen suurien investointipäätösten tekemistä. Huolellinen, asiakaslähtöisen konseptin määritys antaa suuntaviivat kehitystyölle.

Pitkä kokemuksemme teollisuuden eri alojen tuotekehityksestä takaa, että tunnemme toimialat ja niiden asiakasryhmät perusteellisesti. Ymmärrämme tuote-, kone- ja laiteliiketoiminnan vaatimukset.

Onko organisaatiosi tuote- ja palvelukehityksen projekti arkaluonteinen, onko kokonaisuutta vaikeaa osittaa tai tarvitsetko lisää suunnittelu­kapasiteettia nopeasti?

Asiantuntija palvelukseen -toimintamallissa asiantuntijamme saapuvat auttamaan paikan päälle tai työskentelevät organisaatiosi johtamana LINKin tiloissa. Myös joustavasti sovittava hybridimalli on hyväksi havaittu käytäntö. Tällöin asiantuntijamme työskentelevät osittain paikan päällä ja osittain LINKin tiloissa.

Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää aiheesta. 

Koen kaupungeille tehtävän työn erittäin merkitykselliseksi ja sen vuoksi innostavaksi. Yhteistyön kautta pääsemme vaikuttamaan yhteiskunnallisesti tärkeisiin teemoihin, ja tulokset ovat mitattavissa hyvin inhimillistenkin, hyvinvointia tuottavien mittareiden näkökulmasta.
Kun asiakas hyötyy palvelusta ja saa siitä lisäarvoa omalle liiketoiminnalleen tai muulle toiminnalle, on hän valmis myös maksamaan palvelusta. Jos ymmärrämme asiakkaan tavoitteet, löydämme prosessien kipupisteet ja niiden kautta arvonmuodostus­mahdollisuuden, pääsemme keskustelemaan hinnoittelu- tai ansainta­mahdollisuuksista.

Mitä teemme?

Ota yhteyttä

Piritta Winqvist

Director, Service Design, UX & UI

palvelumuotoilu, tutkimus- ja UX/UI-kehityshankkeet , julkiset hankkeet

Matti Mikkola

Director, Design

Teollinen muotoilu ja tuotekehityspalvelut, strateginen muotoilu

Petteri Kolinen

Leading Consultant, Strategic Design

Strateginen muotoilu, palvelumuotoilu, teollinen muotoilu

Esimerkkejä asiakkaistamme, joille olemme tehneet palvelumuotoilua

VR
Valtioneuvoston Kanslia
Valmet Technologies
Turun Kaupunki
Transtech
Salo IoT Park
Orima-Tuote

Leitzinger
Lapinjärven kunta
Lahti Precision
Kongsberg (ex- Rolls Royce Marine)
KONE
Kiilto
Inwido Finland

HKL
Helsingin kaupunki
Helsingin Energia
Fastems
Espoon kaupunki
Climecon
… 

Tutustu referensseihimme