Työpajojen fasilitointi ja koulutus luovat tiivistä yhteistyötä

Yhteistyössä on voimaa. Kun organisaatiot sekä niiden asiakkaat ja sidosryhmät saavat äänensä kuuluviin, syntyy entistä monipuolisempia ja tehokkaampia ideoita, hankkeita ja toimintamalleja. Fasilitointi ohjaa eri näkemykset kohti yhteisiä tavoitteita.

Fasilitointi on tärkeä osallistamisen työkalu, joka saattaa ihmiset ja eri näkemykset tehokkaasti yhteen. Sitouttamalla organisaatiot, asiakkaat ja sidosryhmät yhteiseen keskusteluun nostamme esiin kaikki äänet ja saamme osapuolet kokemaan, että he ovat mukana yhteisessä kehitystyössä.

Selkeitä linjauksia kaikkia kuunnellen

Hallitsemme sekä suuriin kehityshankkeisiin liittyvät työpajakokonaisuudet että yksittäisten työpajojen suunnittelun ja fasilitoinnin. Valmennustilaisuuksissa kehitämme organisaatioiden ja yritysten sisäistä toimintaa.

Fasilitoimme myös työpajojen sarjoja, joissa ulkopuoliset erityisasiantuntijat vastaavat uusien prosessien kehityksestä. Suunnittelemme tilaisuudet organisaatiosi tavoitteiden perusteella, luomme materiaalit ja työskentelypohjat, puramme tilaisuuksien annin ja kiteytämme työn tulokset helposti hyödynnettävään muotoon.

Koulutuksissamme työstämme tiettyä aihealuetta fasilitoidusti pienryhmissä. Aihepiirit liittyvät asiantuntija-alueisiimme, kuten palvelumuotoiluun tai asiakaslähtöisen liiketoiminnan prosesseihin ja kehittämiseen. Määrittelemme yhdessä organisaatiosi kanssa koulutuksen tavoitteet ja huomioimme suunnittelussa koulutukseen osallistuvien lähtötiedot ja -tason. Saatamme ihmiset yhteiseen tekemiseen sekä digitaalisesti että paikan päällä.

Tuomme yhteistyöpajoihin monipuolisen kokemuksemme ja näkemyksemme erilaisista toimialoista, yrityksistä ja prosesseista. Annamme uusia näkökulmia organisaatioiden omaan ajatteluun ja kehitystyöhön. Fasilitointi on olennainen osa jokaista projektiamme ja siten päivittäinen työkalumme. Meillä on vankka kokemus kaikenkokoisten ryhmien kanssa toimimisesta.

Fasilitoimme myös yhteiskehittämisen (Co-Creation) työpajat joko osana laajempaa projektikokonaisuutta tai yksittäisinä työpajoina. Palvelumuotoilun lähtökohdista tapahtuvassa kehitystyössä eri käyttäjäryhmät, asiakkaat sekä ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät, osallistetaan kehitysprosessiin, jotta heidän tarpeensa tulevat näkyviksi kehitystyön jokaisessa vaiheessa. Yhteiskehittämisen työpajoissa kehitystyö altistetaan jo suunnitteluvaiheessa erilaisille näkökulmille ja luodaan yhteistä ymmärrystä erilaisista käyttötarpeista kehitystyön tueksi.

Projektin johto Link Design
Edessä seisominen ja viiden sekunnin puheenvuorojen jakelu ei ole fasilitointia. Työpajoissa luomme aidon yhteiskehittämisen hengen ja selkeät raamit työskentelylle. Koulutuksiamme onkin kehuttu niiden käytännönläheisyydestä

Mitä teemme?

Ota yhteyttä

Piritta Winqvist

Director, Service Design, UX & UI

palvelumuotoilu, tutkimus- ja UX/UI-kehityshankkeet , julkiset hankkeet

Matti Mikkola

Director, Design

Teollinen muotoilu ja tuotekehityspalvelut, strateginen muotoilu

Rami Raute

Product Development Manager

Tuotekehityspalvelut, mekaniikkasuunnittelu, konseptointi ja innovointi

Esimerkkejä asiakkaistamme joille olemme tehneet fasilitointia

360 visualizer
Climecon
Espoon kaupunki
Fastems
Helsingin Energia
Helsingin kaupunki
HKL

Inwido Finland
Kiilto
Lahti Precision
Leitzinger
Patria
Salo IoT Park
Transtech

Turun Kaupunki
Tylöhelo
Valmet Technologies
VR
Yleisradio

Tutustu referensseihimme