Helsingin kaupunki

Energiatiedon visualisointi

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialalle tehdyn projektin tavoitteena oli tuottaa moderni energia- ja olosuhdetiedon visualisointi-konsepti, jolla pyritään antamaan kiinteistön käyttäjille tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia energiankulutukseen ja -säästöön liittyen.

Toimeksianto oli osa EU-rahoitettua mySMARTLife-hanketta, jossa toteutetaan uusia, kokonaisvaltaisia ratkaisuja energiankulutukseen ja liikkumiseen kaupungeissa. Hankinta kohdistui Viikin ympäristötalon tiedon visualisointiin, mutta lopputulemana luotiin mallinnettava visualisointikonsepti, jota voidaan hyödyntää muissakin kaupungin kiinteistöissä, esimerkiksi tulevassa Kalasataman Kaupunkiympäristötalossa.

Visualisoinnin avulla pyritään sekä viestimään energiatehokkuudesta että vaikuttamaan kiinteistössä työskentelevien ja vierailevien ihmisten käytökseen energian säästön edistämiseksi omalla toiminnallaan.

Projektissa ideoitiin ja testattiin yhdessä käyttäjien kanssa mielekkäitä tiedon esittämisen tapoja ja vaikuttavia sisältöjä bodystormingin ja prototypoinnin avulla.

Lopputulemana luotiin energiatiedon visualisoinnin kokonaiskonsepti eri kontaktipisteineen ja esimerkkisisältöineen. Käyttäjäprofiilit ja käyttöympäristöt, monistettava energiatiedon visualisointikonsepti, esimerkkisisällöt ja -näkymät

Energia- ja olosuhdetieto

Sisältöjen kiinnostavuutta validoitiin käyttäjien kanssa prototyyppien testaus- ja arviointitilaisuudessa. Tarkoituksena on, että sisältövaihtoehdoista valikoidaan juuri
kyseiseen kiinteistöön soveltuvimmat aiheet. Aula- ja kosketusnäytön esimerkkisisällöt
on esitelty tarkemmin interaktiivisissa prototyypeissä.

AULANÄYTTÖ

 1. Esitellään kyseessä olevan kiinteistön:
  energiansäästötavoite ja vertailu edelliseen vuoteen
 2. Omavaraisuusaste ja energiantuotanto
 3. Kuukausikohtainen energiankulutustavoite ja sen toteutuminen/seuranta
 4. Kokonaiskulutus ja sen jakautuminen
 5. Kulutuksen kehittyminen (trendikäyrä)

KOSKETUSNÄYTTÖ

Sisältö voi jakautua seuraavanlaisiin osioihin:

 1. Kiinteistökohtainen energiatieto (eli sisältö sama kuin aulanäytöllä ja lisäksi tietoja syventävät näkymät)
 2. Yleiset tietoiskut ja energiansäästövinkit (esim. kulutusjousto, energiankulutuksen piikkiaika)
 3. Kaupunkitason strategisten tavoitteiden esittely (esim. Hiilineutraali Helsinki 2035)

FYYSISET TAULUT

Esitellään vuosikoosteena katsaus energiankulutuksen kokonaistilanteeseen:

 • Kiinteistökohtaisesti ja/tai
 • Kaupunkitasolla

 

Lisäksi täydentävät tiedot/selitteet esim:

 1. Energiankulutuksen kehitys ja vaikuttimet > Esim. Mikä on vaikuttanut energiankulutukseen? (poikkeuksellisen kylmä talvi, kiinteistön käyttöaste…)
 2. Säästöt euroina > Esim. ”Säästimme x euroa tuottamalla itse energiaa aurinkovoimalla.”

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?