Helsingin kaupunki

Saariprofilointi

Helsingin kaupunki, 2018

Helsingin visiona on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki. Osana kaupunkistrategiaa merellisyyttä halutaan hyödyntää paremmin kaupungin vetovoimatekijänä ja lähisaariston avaamista yleiseen käyttöön jatketaan edelleen. Palvelumuotoiluprojektin avulla kartoitettiin eri sidosryhmien tarpeita ja toiveita, jotka kiteytettiin osaksi saarten profilointia merellisen Helsingin strategian johtamisen tueksi. Saariprofiloinnin avulla pyritään ohjaamaan kehittämistä ympäristö, luontoarvot sekä kulttuuriarvot huomioiden ja osaltaan myös vaikuttamaan kävijöiden toimintaan saarilla.

Palvelumuotoilun avulla etsittiin ratkaisuja yhdessä vierailijoiden sekä saarten yrittäjien ja kehittäjäkumppaneiden (KYMP, Metsä, Senaatti) kanssa mm. co-creation -työpajan ja haastattelujen avulla sekä pop-up –tyyppisillä vierailija haastatteluilla Kauppatorilla.

Projektissa tuotettiin vierailija- ja saariprofiilit sekä ohjurit viestintää ja kehitystyötä varten.

Merellinen Helsinki Link

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?