Helsingin kaupunki

Hankintaprosessin kuvaus EdTech-yrityksille

Helsingin kaupunki (Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto ja Kasko), 2019

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla oli tunnistettu, että EdTech-yrityksillä ei ole kokemusta kaupunkiorganisaation kanssa toimimisesta. Yhteistyötä haluttiin sujuvoittaa tuottamalla yrityksille infograafi, jonka avulla voitaisiin vastata yleisimpiin kysymyksiin. Yhteiskehittämisen työpajoissa kiteytettiin hankintaprosessin sisältö ja merkityksellisimmät vaiheet. Työpajan pohjalta LINK toteutti infograafimuotoisen esitteen Helsingin kaupungin hankintaprosessista EdTech-yrityksille.

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?