Vetovoimaa ja elinvoimaa

02/02/2024

”Lähiruokaa, kiinnostavaa hybridityötä, talo järven rannalla, puhdasta luontoa, paljon mahdollisuuksia ja aikaa harrastaa, laadukkaat terveyspalvelut, hyvät koulut ja päiväkodit”

Moni Suomen kunta ja kaupunki on huolissaan väestön ikääntymisestä ja työpaikkojen vähenemisestä. Kuitenkin nuorien työikäisten ihmisten toivelista hyvästä elämästä olisi mahdollista saavuttaa.

Vetovoimatyön täytyy olla systemaattista ja perustua kirkkaaseen alueelliseen identiteettiin, jota pitää johtaa kuntastrategialla.

Ilman strategista johtamista tekeminen usein on sekavaa ja siiloutunutta, varsinaista erottautumista ei synny ja menestyspotentiaalia jää hyödyntämättä.

LINK on rakentanut kunnille ja kaupungeille vetovoimakonseptin

Vetovoimakonseptin avulla:

1. Kirkastetaan ja määritellään alueellinen identiteetti

  Alueellisen identiteetin kirkastaminen on välttämätöntä, jotta kuntabrändiä voidaan rakentaa linjakkaasti ja erottuvasti. Identiteetti perustuu jo olemassa oleviin merkityksellisiin, tärkeisiin arvoihin ja paikallisiin erottautumistekijöihin. Siinä ei ole mitään keksittyä tai epäaitoa. Identiteetti toimii ’pohjantähtenä’ kuntabrändin rakentamisessa. Se kokoaa yhteen kunnan helmet tai konsulttikielellä ilmaistuna merkitykselliset erottautumistekijät.

  2. Rakennetaan identiteettiin pohjautuva kuntastrategia

  Kuntamissio kertoo kunnan tärkeästä tehtävästä ja merkityksestä.
  Miksi kunta on tärkeä asukkaille ja yrityksille?
  Mitä merkityksellistä kunta tekee?

  Visio on inspiroiva kuva tulevaisuuden onnistumisesta; miltä kunta näyttää, jos kaikki menisi paremmin kuin hyvin.
  Visio on tärkeä työkalu johtamisessa ja jokaisella työntekijällä on roolinsa matkalla visioon.
  Visio on hyvä olla kunnianhimoinen, mutta ei mahdoton. Sen pitäisi olla myös mitattava, jotta kyetään arvioimaan strategian onnistumista.

  Varsinainen strategia on siis suunnitelma siitä, miten visio saavutetaan.
  Suunnitelma puolestaan jaeteen vuositason osaprojekteiksi ja hankkeiksi.

  Kuntastrategia on erinomainen työkalu johtamiseen. Ilman selkeää, identiteettiin perustuvaa strategiaa tekeminen helposti pirstoutuu ja visiota ei saavuteta.

  3. Toteutetaan strategia kuntakonseptin avulla

  Kuntiin ja kaupunkeihin liittyy monia tärkeitä sidosryhmiä. Tärkeimmät ovat luonnollisesti asukkaat ja yritykset, mutta muillakin sidosryhmillä on suuri vaikutus kunnan menestykseen ja strategian toteutumiseen. Nämä sidosryhmät ovat sekä kunnan sisäisiä ( esimerkiksi oma henkilöstö ) että ulkoisia. Ne voivat liittyä mm. rakentamiseen ja tonttipolitiikkaan, koulutukseen, terveyteen, palvelujen tuottamiseen, naapurikuntiin, harrastusmahdollisuuksiin tai vaikka Suomen valtioon.

  Ensimmäisessä vaiheessa osallistavissa työpajoissa valitaan tärkeimmät sidosryhmät, joiden huomioon ottaminen on tärkeintä.

  Seuraavaksi selvitetään sidosryhmien vaatimuksia, toiveita ja huolia., joiden avulla saadaan piirrettyä sidosryhmäkartta, jonka avulla voidaan kokonaisvaltaisesti rakentaa mielikuvaa, brändiä ja palveluja. Tavoitteena luonnollisesti mahdollisimman houkutteleva ja sidosryhmien tarpeita vastaava, erottuva kuntakokemus.

  Strategia toteutuu konseptin avulla. Kun pohjatyö on tehty huolellisesti, alkaa konkreettinen palvelujen, konseptien, tilojen ja muiden strategiaa edistävien asioiden suunnittelu.

  Näin rakentuu houkutteleva, sidosryhmiä puhutteleva, erottuva ja merkityksellinen kuntabrändi.

  Artikkelin kirjoittaja Petteri Kolinen on LINKin strategisen muotoilun expertti.

  LINKin strategisen muotoilun palvelua käyttävät sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin toimijat. LINK on myös Helsingin, Espoon ja Turun puitesopimuskumppani palvelusuunnittelun ja -kehityksen alueella. Lukaise loppukevennyksenä vaikkapa Case Jämsä -artikkelimme, jossa kerromme miten Jämsän kaupunki on kehittämässä elinvoimaisuuttaan.

  Ota yhteyttä! Ratkotaan haasteita yhdessä:

  Petteri Kolinen
  Leading Consultant,
  Strategic Design
  +358 40 1831 074

  Timo Manner
  Director, Sales
  +358 40 524 2740

  Jaa

  Lue myös nämä