Protyypeillä tehoa tuotekehitykseen

01/07/2024

Ketterä kehittäminen on yksi LINKin tärkeimmistä periaatteista. Espoon toimipisteessämme sijaitseva 200-neliöinen LINK ProtoHUB mahdollistaa prototyyppien, mock-uppien, POC:ien rakentamisen. Pajalla on rakennettu esimerkiksi useita 1:1 kokoisia ohjaamoja ja koottiinpa siellä taannoin myös moottoripyörä ja lentolaite. Käytännön testaaminen on osa jokapäiväistä toimintaamme. Hyödynnämme sekä digitaalisia että fyysisiä prototyyppejä suunnittelussa ja asioiden toimivuuden todentamisessa.

Kokosimme suunnittelijoiden omia kokemuksia prototyyppien käytöstä ja rakentamisesta osana suunnitteluhankkeita, joissa tavoitteena on luoda uusia tuotteita tai ratkaista toteutukseen tai tekniikkaan liittyviä ongelmia.

Miten suunnittelijat kokevat prototyyppien käytön ja niiden tuomat hyödyt parempien tulosten ja ratkaisuiden saavuttamisessa?

”Prototyyppejä koostetaan monenlaisiin tarkoituksiin. Funktionaalisilla protoilla kuvataan mekaanista tai muuta toimintaa. Visuaaliset protot näyttävät miltä tuote voisi näyttää valmiina. Protolla voidaan kuvata vain tiettyä funktionalisuutta tuotteesta tai esitellä kokonaisuuden toimivuutta. Protojen tarkoitus on kuitenkin tuoda suunnittelijoiden ajatukset fyysiselle tasolle, ja tarkistaa onko todellisuuden ja suunnitelmien välillä eroa.”

“Prototyypit ovat tärkeitä erityisesti kehitysprosessin alkupäässä. Niillä voidaan todistaa fysiikan ilmiöiden käytettävyyttä teknologiaprojekteissa konstruoimalla toimiva prototyyppi.”

“Ensimmäisestä karkeasta prototyypistä seuraava aste on paketoida tuote vielä kauniimpaan pakettiin. Pelkkä tarvittava – ei mitään muuta. Tätä varten tietenkin kannattaa edellisillä prototyypeillä määritellä uudet vaatimukset ja optimit ja sisällyttää vain ne seuraavaan generaatioon.“

”Teknologian määrittely lähtee monesti ilmiön tutkimisesta. Kun halutun ilmiön toiminta on ymmärretty, aloitetaan POC-suunnittelu miten ilmiön mahdollistamaa toimintaa voidaan soveltaa tuotteessa. Tuotteesta tehdään yksinkertaistettu proto millä todistetaan tuotteen kyvykkyys haluttuun toiminnallisuuteen. Kun toimivuus on riittävällä tasolla pystytty todentamaan voidaan aloittaa tuotteen tuotteistamisen suunnittelu.”

”Urani alussa suunnittelimme vielä tasossa 2D CAD-järjestelmillä. Tasossa tapahtuvassa suunnittelussa hahmottaminen tapahtuu pitkälti suunnittelijan ajatuksissa ja piirustukset vain todentavat ajatukset suunnitelmiksi. Oli luonnollista että nopeista luonnoksista tehtiin paljon prototyyppejä, joita arvioitiin ja jalostettiin edelleen tarkemmiksi prototyypeiksi. Kaikista protoista ei tullut tuotteita, mutta merkittävä osa on valmistuksessa vielä tänäkin päivänä. ”

”Alkuvaiheen protoilla voidaan kiihdyttää hanketta, vaikka kokonaisuus olisi vielä avoin. Tämä tapahtuu tekemällä eri osa-alueiden toiminnallisuuksista omat protot, jotka yhdistetään kokonaisuudeksi myöhemmin. Nytkin teemme hanketta, jossa tuotteen ulkomuoto ja koko ovat luonnostasolla, mutta ratkaisevista yksityiskohdista on olemassa toimivat protot. Prototyypeillä voi testata yksinkertaista mekanismia, ergonomiaa, fyysistä kokoa, sopivuutta ympäristöön.”

”Prototyyppi voi myös konkretisoida tulevaa tuotetta, jonka suunnittelu on tehty vasta karkealla tasolla. Tällöin voidaan arvioida kokoa, valmistettavuutta tai muita kiinnostavia ominaisuuksia. Proto ei ole vain insinöörin työkalu vaan antaa arviointimahdollisuuden kaikille hankkeen sidosryhmille.”

”Usein prototyyppejä testatessamme testaamme fysiikan lakeihin perustuvien teoreettisten mallien toimintaa käytännössä – sitä miten ne toimivat ja saavutammeko asetetut tavoitteet? Monesti huomio kiinnittyy teknisiin yksityiskohtiin, joiden ratkaiseminen käytännössä vahvistaa teoreettisen mallin toteutumisen ja ratkaisun oikean toiminnan.”

”Prototyyppiä rakentaessa ajatukset irtoavat teoriasta ja suunnittelusta. Konkretia saa suuremman roolin ja fysiikan lait asettuvat paikoilleen. Suunnitelma voi olla omasta mielestä ihan hyvä, mutta kun saamme ensimmäisen konkreettisen proton kasaan, suunnitelmat saattavatkin mennä kokonaan uusiksi. Tuolloin protoiluun käytetty aika on maksanut itsensä takaisin.”

Meille prototyypit ovat ketterän kehittämisen arkinen avaintyökalu, jolla saamme ratkaistua vaikeimmatkin tuoteongelmat.
Mikä on sinun kokemuksesi prototyypeistä?

Meillä riittää kokemusta ja juttua prototypoinnista ja ketterästä kehittämisestä.
Soitellaan ja jutellaan lisää miten voimme palvella sinun tarpeitasi.

Tutustu pajaamme ja ProtoHUB -palveluumme

Jari Lehikoinen
Director, Product Development

+358 50 303 8395

Rami Raute
Product Development Manager

+358 40 0431 491

Timo Manner
Director, Sales

+358 40 524 2740

Jutun mustavalkoiset filmikuvat otti LINKin nuori ja lahjakas tuotekehitysinsinööri Filimon Paasilahti

Jaa

Lue myös nämä