Elinvoimaa ja alueellista identiteettiä – Case Jämsä

25/01/2024

hämäläisiä – keskisuomalaisia – metsäläisiä – jämsäläisiä

Näin kuvailivat osallistujat omaa identiteettiään LINKin asiantuntijoiden vetämässä Go Innovate -työpajassa Jämsänkoskella. Työpajan fasilitaattoreina toimivat Petteri Kolinen strategisen kehittämisen asiantuntijana ja Rami Raute tuotekehityksen ja innovointimenetelmien asiantuntijana.

Monilla Suomen kunnilla ja kaupungeilla on keskenään saman tyyppisiä haasteita kuin Jämsällä. Tarvitaan kulttuurimuutos, uusia vetovoimatekijöitä ja uudistusta alueelliseen identiteettiin.

Suuret kasvukeskukset vetävät, mutta tuovatko työelämään rynnivän Z-sukupolven valinnat ja arvot kunnille ja kaupungeille uusia mahdollisuuksia houkutella osaajia? Z-sukupolvi arvostaa tutkitusti tasapainoista elämää, johon liittyy monia vastuullisia elementtejä, kuten työn ja muun elämän sujuva yhteensovittaminen, lähiruoka ja laadukas opetus jälkikasvulle. Kun samaan aikaan on totuttu koronan myötä hybridityöhön, löytyykin jo monia muutosvoimia, jotka tuovat kasvukeskusten ulkopuolella oleville kunnille ja kaupungeille uusia mahdollisuuksia.

Petteri Kolinen toteaa: ”Vetovoimatekijöiksi on tärkeää löytää paikallisia ’helmiä’; harrastusmahdollisuuksia, houkuttelevia asuinalueita, inspiroivaa kulttuuria, nähtävyyksiä ja muita uniikkeja asioita, joista paikalliset ovat ylpeitä ja jotka houkuttelevat ihmisiä paikkakunnalle tai yrittäjiä yrittämään.”

Työpajassa ideoitiin Jämsän seudun mahdollisuuksia liike-elämälle ja positiivisia uusia avauksia asukkaille ja muille sidosryhmille. Iltapäivän aikana aloitettiin myös identiteetin rakennuspalikoiden työstämistä ja raamittamista, huolellisesti suunniteltujen kysymyspatteristojen avulla. Työstö ja matkalla löytyneet oivallukset ovat kehitystyössä vähintään yhtä tärkeitä kuin lopputulos.

”Kun alueellinen identiteetti on kirkas ja linjakas, on mahdollista rakentaa yhtenäinen ja houkutteleva kaupunkikokemus, jolla on ratkaiseva merkitys positiivista tulevaisuutta rakennettaessa”, kertoo Petteri.

Miten työpaja palveli asiakkaan tarpeita?

Haastattelussa Marja Salonen, TIKKA-hankkeen projektipäällikkö, Jämsän kaupunki

Marja Salonen vieraili viime syksynä Alihankintamessuilla Tampereella tavoitteenaan löytää uusia kumppaneita Jämsän kaupungin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminan kehittämishankkeeseen. Marjan fokuksessa oli löytää esimerkiksi yliopistokontakteja, mutta myös yrityksiä, joiden palvelut voisivat olla osa kokonaisuutta. Erityisesti etsinnässä oli kumppani, jolla olisi osaamista prosessien johtamiseen ja strategioiden jalkauttamiseen.


LINKin yhtenä teemana Alihankintamessuilla oli Go Innovate-palvelu. Marja Salonen vieraili LINKin osastolla, keskusteli parinkin asiantuntijan kanssa ja kiinnostui aiheesta. Lyhyellä varoajalla LINKin asiantuntijat Petteri Kolinen ja Rami Raute käärivät hihansa ja työpaja toteutettiin pikavauhdilla.


Marja kertoo: “Työpaja palveli hyvin tarkoitustaan. Me pääsimme testaamaan LINKin palvelua ja saimme syvennettyä omia ajatuksiamme. Olemme käyttäneet aiemminkin ulkopuolisia fasilitaattoreita työpajoissamme eri hankkeissa. Oppilaitoksissa on kyllä osaamista kun tarvitaan fasilitointia teknologiavetoisesti. Sen sijaan strategiaosaamista oppilaitoksista on haastava löytää. Työpajan vetäjät olivat ammattilaisia. On virkistävää kun vetäjillä on itsellään vahva substanssiosaaminen ja fasilitointiosaaminen. Yhdistelmä on ei aina ole itsestäänselvä konsulttien keskuudessa. Petterin strategiakehityksen asiantuntemus ja Ramin tekninen osaaminen täydensivät toisiaan. Pidin siitä ettei syntynyt “tupu-hupu-lupu-keskustelua” eli tilannetta, jossa toinen asiantuntija jatkaa siitä mihin toinen jää. Vetäjillä oli molemmilla oma agendansa, eikä sekannuttu toisen alueelle. LINKin palvelu istui tarpeeseen ja hankkeeseen erittäin hyvin. Työpajan rakenne oli erittäin onnistunut. Toteutusmalli tietyllä tavalla pakotti käsittelemään asioita, jotka työpajoissa usein tulevat sivuutetuiksi.”


“Työpajojen riskinä on se, että puheliaat ihmiset ja hallitsevat mielipiteet jyräävät. Tässä työpajassa sitä ei päässyt käymään. Vetäjät huolehtivat siitä, että edetään suunnitelman mukaan ja kaikilla on oma roolinsa”, jatkaa Marja. Hän kertoo myös, että eräs osallistuja, jolla ei ollut kokemusta työpajatyöskentelystä aiemmin oli etukäteen suhtautunut hieman epäilevästi ja oli arkaillut osallistua. Työpajan jälkeen sama henkilö oli kuitenkin ollut tyytyväinen ja vaikuttunut työpajan tehokkuudesta.


Kysyimme mitä mieltä Marja oli työpajan rakenteesta: “Toteutustapa oli hyvin rakennettu ja jäsennelty. Lopputuloksena saimme enemmän kuin vain sen, että osallistuimme, vaikka työpaja toteutettiin tiiviinä muutaman tunnin tehokkaana pakettina. Saimme työpajan jälkeen nopealla aikataululla tiiviin visualisoidun yhteenvedon, joka helpotti sisäistämistä. Voimme peilata omia kokemuksiamme kun asia oli vielä tuoreena mielessä. Tämä on erittäin hyvä tapa varmistaa, että tulokset jäävät osallistujille muistiin ja huomasimme, että uusiakin ajatuksia syntyi vielä jälkikäteen.”


Marja kertoo lisäksi, että he saivat sivutuotteena sellaistakin tietoa, mitä ei edes odotettu. Yksi hankkeen tavoite on selvittää innovaatiokasvatuksen käynnistämisen edellytyksiä Jämsän seudun oppilaitoksissa. Ramilla oli sellaisia kokemuksia, jotka palvelivat tätä TIKKA-hankkeen osasisältöä. Marja koki, että Ramin ajatukset ja kokemukset olivat mainioita ja vahvistivat aiempia ajatuksia. Marja toteaa lopuksi: “Odotin saavani uudistumisen välineitä ja ajattelun uudistamista ja mielestäni tämä toteutui.”

Aiheeseen liittyen: Käy kuuntelemassa LINK-kanavan jakso 2 Youtubessa:

Työpajat sekä luovat ideoinnin ja ongelmanratkaisun menetelmät ovat olennainen osa LINKin Go Innovate -palvelua ja asiakaslähtöisen palvelukehityksen työkalupakkia. Kun organisaatiot sekä niiden asiakkaat ja sidosryhmät saavat äänensä kuuluviin, syntyy entistä monipuolisempia ja tehokkaampia ideoita, hankkeita ja toimintamalleja. Fasilitointi ohjaa eri näkemykset kohti yhteisiä tavoitteita.

Miksi et kehittäisi parhaita ideoitasi jo tänään?

Pyöriikö mielessäsi asia, tuote tai palvelu, joka tarvitsisi luovan ajattelun buustia?

LINKin GO-Innovate -palvelu on kehitetty juuri tähän tarpeeseen. Go-innovate -palvelun avulla ratkaistaan ongelmia ja luodaan uutta. Voidaan kehittää tyhjästä uusia ratkaisuja tai palveluita, mutta myös parantaa vanhaa. Palvelu soveltuu yhtä hyvin julkisen kuin yksityisenkin sektorin tarpeisiin. Työpaja räätälöidään tarpeen mukaan.

Esimerkkejä Go Innovate -palvelun mahdollisuuksista:

  • Löydetään täysin uusia innovatiivisia tuote- ja palveluideoita
  • Saadaan nopeasti uusia ideoita ongelman ratkaisuun
  • Löydetään uusia ansaintamalleja nykyiseen palveluun
  • Ymmärretään syvällisemmin sidosryhmätarpeita
  • Saadaan aikaan räätälöidyt tuote- ja palvelupaketit eri asiakastyypeille

Ota yhteyttä! Ratkotaan haasteita yhdessä:

Rami Raute
Product Development Manager
+358 40 0431 491

Petteri Kolinen
Leading Consultant,
Strategic Design
+358 40 1831 074

Timo Manner
Director, Sales
+358 40 524 2740

Jaa

Lue myös nämä