Tuotekehitystoimisto visualisoi idean todeksi

05/12/2022

Ennen kuin uusi tuote tai palvelu on valmis lanseerattavaksi ja markkinointitiimi pääsee työstämään visuaalista konseptia, se on visualisoitu jo useaan otteeseen tuotekehitysprosessissa. Ideaalitapauksessa myös markkinointi on mukana tuotteen kehitysvaiheessa tuomassa oman näkemyksensä kokonaisuuteen.

Millä keinoilla tuotekehitystoimisto tuottaa visuaalisia materiaaleja, ja mitä jokaisen markkinoinnin ammattilaisen olisi hyvä tästä tietää? LINKin tiiminvetäjä, Paavo Mäkelä, avaa tuotekehitystoimiston visuaalista osaamista.

”Teollisessa muotoilussa hyödynnetään erilaisia tekniikoita riippuen siitä, missä vaiheessa tuotteen kehitystyö on menossa. Pääasiassa tehdään kolmenlaisia luonnoksia tuotekehitystyön edetessä”, Mäkelä kertoo. Ensimmäisiä käsin piirrettyjä hahmotelmia voitaisiin kansankielellä kutsua vaikkapa lautasliinaluonnoksiksi. ” Kyseessä on hyvin raaka ja yksinkertainen visualisointitapa – ensimmäisiä hahmotelmia ratkaisuideoista.”

Visualisoinneilla osallistetaan sidosryhmiä

Tuotekehityksen seuraavassa vaiheessa ideasta toteutaan hieman pidemmälle vietyjä käsivaraisluonnoksia. Käsivaraisluonnokset palvelevat lähinnä sisäisiä sidosryhmiä, ja on tarkoitettu organisaation sisäiseen käyttöön.

Käsivaraisluonnos on jo hieman edistyneempi visualisointi ideasta, mutta silti ollaan vielä melko yksinkertaisella tasolla. Usein kyseessä on käsin piirretty viivaluonnos, ja sen tehtävänä on synnyttää sisäistä keskustelua ideasta. Yksityiskohdat ja värit usein puuttuvat vielä tässä vaiheessa, idean perusrakenteen ja massoittelun ollessa keskiössä”, Paavo kertoo. Ideoiden kehittyessä luonnostellen hieman pidemmälle, voidaan käyttää lisäksi digitaalisia työkaluja (esimerkiksi Photoshop ja Illustrator) ja myös erilaisten projektioiden laatimista voi jo tapahtua. Projektioiden avulla kuvataan muotoa tai vaikkapa sisäistä rakennetta kaksiulotteisella pinnalla.

Käsivaraisluonnokset voivat auttaa markkinointitiimiäkin valmistautumaan tulevaan lanseeraukseen. Esimerkiksi asiakasnäkökulman tuominen tutkimuksen avulla tuotekehitykseen tässä vaiheessa auttaa sekä tuotteen kanssa työskenteleviä muotoilijoita kuin lanseerauksen suunnitteluakin.

Kohti valmista tuotetta

Kun tuotekehitysprosessi on edistynyt pidemmälle, ja konsepti ja sen geometria alkaa olla valmis, voidaan laatia esityskuvat. Visualisoinnin tavoitteena on esittää idea positiivisesti tuotekehitysryhmän ulkopuolisille vaikuttajille – vaikkapa loppukäyttäjille, jälleenmyyjille tai hankintapäätöksestä vastaaville.

Esityskuvat kertovat minkälainen tuotteesta tai palvelusta tulee. Riskienhallinnan näkökulmasta on olennaista tiedostaa, että esityskuvat asettavat tiettyjä ennakko-odotuksia, jotka on syytä lunastaa.

”Esityskuvat ovat tietokoneella visualisoituja. Usein idea on tässä vaiheessa upotettu käyttökohteeseen, jotta se nähdään suhteessa ympäristöön. Niin kutsuttaja räjäytyskuvia käytetään esittämään, miltä tuotteen sisällä näyttää. Jos taas ihminen tuotteen käyttäjänä on olennaisessa osassa, otetaan visualisointiin ihminen mukaan. Näin saadaan mittasuhteet esille. Joissain tapauksissa on myös tärkeää tuoda esille miltä käyttäjä näyttää käyttäessään tai kantaessaan tuotetta”, selittää Paavo.

Visualisointi on tärkeä osa suunnittelutyötä

Visualisoinnit muodostavat suunnitteluprosessissa ikään kuin aikajanan, jossa voidaan palata myös ajallisesti taakse päin. Aikaisemmin esitetty idea tai sen osa voi myöhemmin osoittautua hyväksi kehitysaihioksi. Mäkelä painottaakin, että hyvin laaditut visualisoinnit ja dokumentaatio tuotekehitysprosessissa ovat tehokas viestintätapa projektin sisällä.

Koska teollinen muotoilija on tottunut tekemään tiivistä yhteistyötä tuotekehityksen muiden alojen asiantuntijoiden ja asiakkaan organisaation kanssa, hänellä on hyvä näkemys siitä miten tuote tai palvelu kannattaa esittää, jotta saadaan esiin tuotteesta olennainen sekä ulkonäöllisesti että toiminnallisesti. Teollinen muotoilija ei tee pelkkää markkinointikuvaa, hän luo visualisoimalla tarinaa.

Missä vaiheessa tuotekehitystoimiston puoleen kannattaa visualisoititarpeissa kääntyä?

”Teollinen muotoilija voi auttaa visualisoimaan ideoita, ajatuksia, valmista tuotetta tai palvelua milloin vain. Ja oikeastaan kaikkea visualisointia voidaan hyödyntää tuotteen sisäisessä ja ulkoisessa markkinoinnissa”, toteaa Paavo.

”Muotoilijaa voidaan käyttää alkuvaiheessa vaikkapa kuvallistamaan ideoita. Esimerkiksi asiakasymmärrysselvitystä voidaan konkretisoida visualisoimalla. Muotoilija voi luoda lähes realistisen näköisiä renderöintejä oikean näköiseen ympäristöön. Lyhyelläkin mallinnuksesta tehdyllä videolla puolestaan voidaan havainnollistaa toiminnallisuutta jo paljon ennen kuin tuotetta tai palvelua on olemassa. Hyvin tehtyjä fotorealistisia visualisointeja käytetään nykyään hyvin paljon korvaamaan valokuvaa markkinointimateriaaleissa. Katsoja ei välttämättä erota onko kyseessä perinteinen valokuva vai digitaalisesti luotu kuva. Valokuvaaminen vaatii yleensä tuotteen kuljettamisen studioon. Joskus tuote on fyysisesti niin suuri tai sijoitettu sellaiseen käyttökohteeseen, ettei valokuvaaminen käytännössä ole vaihtoehto. Visualisointi on myös oikeastaan lähes ainoa havainnollistamisen keino etenkin silloin, kun palvelu tai tuote on kokonaan tai osittainkin digitaalinen.”

Lopuksi Paavo vinkkaa vielä: ” Kannattaa muistaa, että tuotekehitystoimisto pystyy myös luomaan loogisia ja ihmislähtöisiä käyttö- ja asennusohjeita.”

Havahduitko juuri ajatukseen, että nyt olisi tarve havainnollistaa laite, toiminto tai palvelu kuvin? Tarvitsetko ammattimaista kuvallista markkinointimateriaalia, joka ottaa huomioon sekä ihmislähtöisyyden että teknisen näkökulman? Olet löytänyt juuri oikean paikan! Avun löydät ottamalla yhteyttä Paavoon, Mattiin tai Timoon.

Paavo Mäkelä
Design Engineer, Team Leader

+358 40 716 1403

Matti Mikkola
Director, Design

+358 40 505 6156

Timo Manner
Sales Manager

+358 40 524 2740

PS. lukaise lisää juttua visualisoinnista artikkelistamme: ”Kerro kuvilla ja stressaa vähemmän”

Muutamia nopeita esimerkkejä LINKin toteuttamista animoinneista:

Jaa

Lue myös nämä

maalis 26

5%