Riittääkö hyvä tuote tai palvelu menestykseen?

29/09/2023

Riittääkö hyvä tuote tai palvelu menestykseen ja mahdollisesti jopa kansainväliseen kasvuun? Entä erinomainen asiakaspalvelu tai notkea kustomointi? Innovatiiviset ratkaisut tuovat tuotteille ja palveluille uutuusarvoa ja ratkaisevat usein monia vaikkapa käytettävyyteen liittyviä haasteita. Hyvällä ja joustavalla palvelulla puolestaan vastataan asiakkaan toivomuksiin ja vaateisiin.

Mutta miten tuote tulee esiin tämän päivän loputtomassa tarjonnassa ja digitaalisessa hälinässä?
Tuottaako yritys laajemminkin jotain arvokasta ja merkityksellistä kuin vain tuotteen tai palvelun asiakkaalle?

Petteri Kolinen, LINKin strategiapalveluiden johtava konsultti, kertoo myyntipäällikkö Timo Mannerille miksi ja miten strategiapalvelut liittyvät LINKin palveluihin.

Erotu konsepteilla

Laajemman hyödyn ja arvon rakentamiseen LINK on rakentanut liikeetoiminnan kehittämiseen suunnatut strategiapalvelut. LINKin todistetusti vahvaa tuote- ja palveluosaamista täydentää konseptiosaaminen, joka niputtaa tarjoaman loogisiksi ja toimiviksi kokonaisuuksiksi.
Tosiasia on nimittäin, että tuote- ja palvelukonseptit löytyvät globaalissa hälinässä yksittäisiä tuotteita tai palveluja helpommin. Konseptien avulla pystytään hallitsemaan mallistossa olevia päällekkäisyyksiä ja mahdollisia mallistoaukkoja sekä saadaan koko portfolio toimimaan samoilla periaatteilla ja arvoilla. Asiakas löytää tuotteet ja palvelut helpommin ja ostaminen helpottuu.

Petteri Kolinen, LINKin strategiapalveluiden johtava konsultti, tiivistää asian näin: ”Hyvin suunnitellun tuote- tai palvelukonseptin avulla pystytään rakentamaan kasvua. Yrityksen tarjoama näyttäytyy yhtenäisenä, kiinnostavana ja konseptoinnin pohjana olevien arvojen ansiosta myös merkityksellisenä.”

Strategia on matka missiosta visioon

Strategiapalvelut linkittyvät LINKin palvelutarjoomaan hyvinkin loogisesti. LINK on perinteisesti ollut ’For the real world’ -yritys. Kaikki LINKin tekeminen pyrkii tuottamaan oikeaa arvoa ja hyötyä asiakkaille tosielämän tarpeisiin; niin tuotteissa ja palveluissa kuin strategioissa ja brändikonsepteissakin.

Strategiapalveluissa keskitytään tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtämiseen, ketteryyteen ja strategian käytännön toteuttamiseen. Suurin osa visioista ei tutkitusti koskaan toteudu, koska polku arkipäiväiseen tekemiseen eli suunnitteluun, konseptointiin ja johtamiseen, puuttuu.

LINKin huolellisesti suunniteltu strategiaprosessi kuormittaa mahdollisimman vähän asiakasyrityksen johtoa ja keskittyy strategian toteuttamiseen. Nopean ja ketterän strategiprosessin jälkeen pyritään hahmottamaan laajasti yrityksen sidosryhmiä. Petteri toteaa: ”Nykyaikaisessa liiketoiminnassa on tärkeää ymmärtää entistä laajemmin yritykseen liittyviä sidosryhmiä, heidän motiivejaan, huoliaan ja tarpeitaan. Kehittämisen focus on liian usein pelkästään asiakkaissa. Unohdetaan helposti esimerkiksi omat työntekijät, alihankkijat tai vaikkapa logistiikka. ”

Strategia toteutuu huolellisesti suunnitellun yritys- tai brändikonseptin avulla, jossa pyritään tuottamaan yrityksen tärkeille – sekä ulkoisille että sisäisille – sidosryhmille mahdollisimman hyvä kokemus yrityksen kanssa toimimisesta.

Petteri Kolinen ja Timo Manner keskustelivat miten LINKin strategiapalveluilla voidaan luoda jykevä perusta yrityksen menestykselle.
Petteri Kolinen ja Timo Manner keskustelivat miten LINKin strategiapalveluilla voidaan luoda jykevä perusta yrityksen menestykselle.

Mietitkö miten yrityksesi erottuu kilpailijoistaan ja miten strategia muuttuu konkreettiseksi tekemiseksi ja kasvuksi?
Petteri on oikea henkilö auttamaan.

PETTERI KOLINEN
Leading Consultant, Strategic Design

+358 40 183 1074

Jaa

Lue myös nämä