Palvelumuotoilun avulla toimivia kuntia, kaupunkeja ja teollisuuden palveluita

05/01/2023

Reija Arnberg luotsaa LINKin palvelumuotoilutiimiä vahvistaen julkisen puolen palvelumuotoiluprosesseja. Reija on Lapin yliopiston kasvatteja. Hän on aiemmin työskennellyt palvelumuotoilijana järjestökentällä toteuttaen useita palvelumuotoiluprojekteja kunnille ja kaupungeille sekä eri ministeriöille. Esimerkiksi yhteiskehittäminen, osallisuuden edistäminen ja kokeilukulttuurin jalkauttaminen kolmannelle sektorille ovat tulleet Reijalle tutuiksi.

Reija kokosi ajatuksiaan LINKin palvelumuotoilusta ja tiimin vahvuuksista:

Käyttäjälähtöinen työ on merkityksellistä ja luo kestävää tulevaisuutta kaikilla toimialoilla. Siitä jaksaa innostua aina uudelleen. Palvelumuotoilussa minua innostaa etenkin käyttäjälähtöinen ajattelutapa, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu käyttäjien tarpeisiin. Osallisuuden periaatteiden mukaisesti taskuun on tarttunut paljon näkökulmia siitä, miten aidosti mahdollistetaan käyttäjien kuuleminen ja tarpeiden esiintuominen. Tähän liittyy olennaisesti moninaisuuden ymmärtäminen, turvallisen ilmapiirin luominen ja erilaisten menetelmien hyödyntäminen näkökantojen keräämisessä.


Minua innostaa se, että saan tehdä työtä monialaisten ammattilaisten keskellä ja luotsata palvelutiimiä entistä monipuolisempia projekteja kohti. Henkilökohtaisesti innostun LINKn monipuolisesta muotoilun osaamisesta. On hienoa päästä lähemmäs omia teollisen muotoilun juuria. Olen opiskellut työn ohella yhteisöpedagogiksi, työyhteisön kehittäjäksi. Nämä taidot haluan valjastaa sekä tiimin että laajemmin koko työyhteisön hyväksi. Sitoutuneet, motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat tärkein tekijä onnistuneiden projektien läpiviemisessä.

Ketterästi tosielämän monialaisiin tarpeisiin

Palvelut-tiimimme on ketterä tiimi, jolla on hyvin monipuolista osaamista palvelumuotoilun ja UX-UI-suunnittelun saralla. Tiiminä meitä yhdistää into tarttua kehitysprojekteihin, joissa pääsee ratkaisemaan tosielämän ongelmia. Tiimimme on työskennellyt viime aikoina esimerkiksi jätteiden kierrätyksen, kaupungin varhaiskasvatuksen sekä vammaisten työ-ja päivätoiminnan palvelukuvausten, satamalaitteiden käyttöliittymien, teollisuusvaakojen ja kunnonvalvonnan parissa. Kaikki tekeminen pohjautuu käyttäjien tarpeiden tutkimisen syvälliseen ymmärtämiseen ja laadukkaaseen kiteytykseen ja konseptointiin. Olemme erityisen hyviä toteuttamaan laadukkaita asiakasymmärrystutkimuksia sekä kehittämään käyttäjälähtöisiä prosesseja, toimintamalleja ja palveluita. Tyypillisesti ratkaisemme ja selkiytämme laajoja, pirstaleisiltakin näyttäviä ongelmia tai kokonaisuuksia. Olenkin hyvin iloisena ottanut vastaan paljon kiitosta asiakkailtamme erilaisista projekteista.

Palvelumuotoilua julkiselle sektorille

LINKin tiimillä on vuosien kokemus kaupunkien palveluiden, prosessien ja toimintamallien kehittämisestä ja projekteja on toteutettu kaikille kaupunkien toimialoille. LINK on mm. Helsingin, Espoon ja Turun kaupunkien puitesopimuskumppani. Projektiesimerkkeinä voisi mainita erilaisten palvelukuvausten kehitys ja kiteytysprojektit, markkinointimateriaalien toteutukset, työllisyyspalveluiden käyttäjälähtöiset kohdentamiset, erilaiset opasteiden ja matkailun konseptien kehitys sekä erilaisten kohderyhmien kanssa työskentely. On tosi upeaa tehdä pitkäjänteisesti työtä kaupunkikehityksen parissa, unohtamatta aloittavien sote-alueiden palveluprosessien kehitystä.

Palvelumuotoilua teollisuuden tarpeisiin

Palvelut-tiimi tekee laajasti erilaisia palvelumuotoilu- ja UX-UI- kehitysprojekteja myös teollisuuden tarpeisiin. Teollisuuden palvelumuotoiluprojekteissa tarvitaan usein hyvää ymmärrystä tuotteista ja palvelumuotoilun sitomista tuotekehitykseen. Tästä meillä on erittäin pitkä kokemus ja hyödynnämme osaamista tiimirajoja ylittäen, asiakkaan tarpeita kuunnellen. Käyttäjäymmärryksen lisääminen haastatteluilla, observoinneilla ja testaamisella sekä tuloksista raportointi laadukkaasti ovat keskeisiä työskentelymenetelmiämme.

Tekemistämme leimaa ketterä toiminta. Tämä näkyy siten, että avoimen keskustelun ja aidon vuorovaikutuksen avulla pystymme reagoimaan nopeastikin erilaisiin tarpeisiin projektien sisällä. Uteliaisuus ja avoin vuorovaikutus ovat tärkeitä palveluiden kehittämisessä ja laadukkaan palvelumuotoiluprosessin läpiviemisessä.

Koulutuksellinen ote projektityössä

Usein sidomme palvelumuotoiluprosesseihin koulutuksellista otetta, jolloin prosessiin osallistuvat henkilöt yrityksestänne saavat hyvät valmiudet jatkaa muotoilullista ajattelua omassa työssään. Avaamme prosessin vaiheita ja perustelemme työskentelyotteita työpajojen lomassa, ja materiaalit sekä työstöpohjat voidaan luovuttaa raportin ohessa asiakkaalle. Monesti käy myös niin, että tekemämme palvelumuotoiluprosessi palvelee myös muita meneillään olevia prosesseja tai hankkeita. Tällöin palvelumuotoilulla voi olla yllättävänkin laajaa vaikutusta.

Palvelumuotoilua voi siis hyödyntää yllättäviinkin tarpeisiin.
Mietitkö mihin kaikkeen palvelumuotoilua voisit itse hyödyntää?
Ota yhteyttä. Jutellaan lisää.

Reija Arnberg
Sr Service Designer

+358 40 746 8186

Matti Mikkola
Director, Design

+358 40 505 6156

Piritta Winqvist
Director, Service Design & UI/UX

+358 40 549 0752

Jaa

Lue myös nämä