Espoon kaupunki

Business Espoo -palvelukehitys

ESPOON KAUPUNKI, 1/2019-6/2019

Business Espoo on 7 organisaation verkostona toimiva palvelutori, joka tarjoaa palveluita ja neuvontaa erilaisten yrittäjien ja yritysten tarpeisiin kaikissa elinkaaren vaiheissa. Kehittyessään ja toiminnan yhteiskehittämisen tuloksena Business Espoo toimii yrittäjien ja elinkeinoelämän palvelu- ja innovaatioalustana, jonka toimintaan kutsutaan kaikki alueen ekosysteemitoimijat. LINK kirkasti Business Espoon yhteistä palvelutarjoomaa, sisäistä toimintamallia sekä strategista ja markkinoinnillista kehitystyötä. Lisäksi kehitettiin uusia palvelupaketteja yhdessä asiakkaiden ja ekosysteemikumppaneiden kanssa.

Palvelutarjoomaa ja asiakastarpeita kartoitettiin syventävien henkilöstö- ja loppuasiakashaastatteluiden avulla. Löydösten pohjalta rakennettiin yhdessä uusia toiminta- ja palvelumalleja työpajamuotoisesti.
Lopputuloksena syntyi toimintamallin kuvaus, palveluteemat ja ehdotukset nykyisten palveluiden toteuttamiselle. Lisäksi kehitettiin 3 uutta pilotoitavaa palvelukokonaisuutta.

asiakaskokemus Business Espoo Link Deisn

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?