LINK-kanava – jakso 2: Työpajojen fasilitointi

22/01/2024

LINK-kanavan toisessa jaksossa aiheena on työpajojen fasilitointi ja etenkin fasilitoinnin merkitys. Myyntijohtajamme Timo Mannerin haastateltavana on tuotekehityspäällikkömme Rami Raute.

Fasilitoinnilla ja soveltavilla menetelmillä tehoa työpajoihin

Onko työpajan fasilitointi turhaa? Tiedätkö mitä fasilitointi tarkoittaa? LINKin palvelukehityksen erityisasiantuntija Piritta Winqvist korjaa usein vastaantulevan harhaluulon lyhyesti: ” Fasilitointi ei ole työryhmän edessä seisomista ja puheenvuorojen jakelua”. Asiantunteva fasilitoija hallitsee prosessin jolla ideoita kerätään ja miten ne saadaan järjestelmällisesti talteen jatkokehitystä varten. Hän perehtynyt erilaisiin menetelmiin, osaa soveltaa niitä kuhunkin tarpeeseen ja tarvittaessa modata menetelmiä kokemukseensa perustuen.

Mikä sitten on ulkopuolisen fasilitaattorin hyöty työpajoissa? Rami Raute nimeää suurimmaksi hyödyksi sen, että saadaan ulkopuolisen asiantuntijan näkemys siihen miten luovaa ajattelua ja sisältöä johdetaan. Erittäin tärkeää on myös saada kaikki osallistujat mukaan ja kaikkien ääni kuulluksi. Ulkopuolinen fasilitoija pystyy kohtelemaan osallistujia tasapuolisesti ja antamaan kaikille yhtäläisen mahdollisuuden saada äänensä kuuluville ja vaikuttaa. Esimerkiksi organisaatiohierarkialla tai rooleilla ei ole merkitystä vaan kaikkien ajatukset tulevat kuulluksi. Hiljainenkin tieto saadaan hyötykäyttöön.

Ramin havainto on, että fasilitoiduissa pajoissa ei synny pelkästään ideoita. Niissä löytyy usein myös vaatimuksia ja ajatuksia siitä miten idean kehitys voisi edetä.

Käy kuuntelemassa LINK-kanavan jakso 2 Youtubessa:

Työpajat sekä luovat ideoinnin ja ongelmanratkaisun menetelmät ovat olennainen osa LINKin Go Innovate -palvelua ja asiakaslähtöisen palvelukehityksen työkalupakkia. Kun organisaatiot sekä niiden asiakkaat ja sidosryhmät saavat äänensä kuuluviin, syntyy entistä monipuolisempia ja tehokkaampia ideoita, hankkeita ja toimintamalleja. Fasilitointi ohjaa eri näkemykset kohti yhteisiä tavoitteita.

Jatkoa on luvassa tästä ja monesta muusta aiheesta.

Ota LINK-kanava Youtubessa seurantaan.

Miksi et kehittäisi parhaita ideoitasi jo tänään?

Pyöriikö mielessäsi asia, tuote tai palvelu, joka tarvitsisi luovan ajattelun buustia?

LINKin GO-Innovate -palvelu on kehitetty juuri tähän tarpeeseen. Go-innovate -palvelun avulla ratkaistaan ongelmia ja luodaan uutta. Voidaan kehittää tyhjästä uusia ratkaisuja tai palveluita, mutta myös parantaa vanhaa. Ota yhteyttä! Rami ja Timo valaisevat mielellään mahdollisuuksia työstää asiaa eteenpäin.

Esimerkkejä Go Innovate -palvelun mahdollisuuksista:

 • Löydetään täysin uusia innovatiivisia tuote- ja palveluideoita
 • Saadaan nopeasti uusia ideoita ongelman ratkaisuun
 • Löydetään uusia ansaintamalleja nykyiseen palveluun
 • Ymmärretään syvällisemmin sidosryhmätarpeita
 • Saadaan aikaan räätälöidyt tuote- ja palvelupaketit eri asiakastyypeille

  Rami Raute
  Product Development Manager
  +358 40 0431 491

  Timo Manner
  Director, Sales
  +358 40 524 2740

  Jaa

  Lue myös nämä