UX- ja UI-suunnittelijan työ on luovaa ongelmanratkaisua

25/04/2024

Integroidussa kehittämisessä hyödynnämme sujuvasti tuote- palvelu- ja käyttöliittymäkehityksen eri alojen osaajia. Tiedätkö mitä käyttökokemus (UX)- tai käyttöliittymäsuunnittelija (UI) tekee ja miten heitä kannattaisi hyödyntää? Mietityttääkö millaisesta suunnittelijasta mikäkin projekti hyötyy ja miten UX- tai UI-suunnittelija helpottaa ohjelmistokehittäjien työtä.

LINKin UX&UI-suunnittelija Laura Pihl kirjoitti ajatuksiaan siitä, mikä on käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelijan rooli ohjelmistohankkeissa ja miten pelastetaan käyttäjä- ja asiakaskokemus.

Huonon käyttöliittymän sudenkuopat

Huono käyttöliittymä ei ole valitettavasti harvinaisuus. Jokaisella meistä on kokemuksia huonoista käyttöliittymistä. Klassinen esimerkki liittyy verkkokaupassa maksamiseen. Maksu on vahvistettu ja selain lataa ja lataa – mitään muuta ei tapahdu. Lopulta klikkaat palaa verkkokauppaan -painiketta. Ideaalitilanteessa saat ilmoituksen maksun onnistumisesta ja tilaus vahvistetaan. Joskus kuitenkin nousee hiki pintaan, kun päädyt takaisin etusivulle ilman pienintäkään vihjettä, että mitään ostotapahtumaa olisi ollutkaan. Siinäpä sitten ihmettelet, onko osto onnistunut vai jäänyt jumiin bittiavaruuteen.


Huono käyttöliittymä ei vain ärsytä tai turhauta. Pahimmillaan se johtaa virheisiin, joiden korjaamiseen kuluu niin ylläpidon kuin käyttäjänkin aikaa ja rahaa. Toimimaton tai harhaanjohtava käyttöliittymä vähentää sovelluksen ja yrityksen uskottavuutta. Se voi johtaa siihen, että sen tilalle valitaan kilpaileva tai korvaava palvelu. Tämä ei koske pelkästään käyttöliittymästä maksavia kuluttaja- ja yritysasiakkaita, vaan myös työntekijöitä, jotka eivät sopeudu huonosti toimivan työsovelluksen käyttöön.


On yleinen harhaluulo, että yrityksessä pelkkä valitun palvelun käyttämiseen pakottaminen tekisi sen käytöstä tehokasta. Jos jokin asia ei toimi, käyttäjät soveltavat ja keksivät kyseenalaisiakin tapoja varmistaa, että työn tekeminen on siedettävää eikä se mene hukkaan siinäkään tapauksessa, kun järjestelmä kyykkää. Ja jos järjestelmä sitten kyykkää, työtunteja palaa selvittelytyöhön.

Käyttöliittymästä kilpailuvaltti

Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelijat toimivat käytössä olevien resurssien puitteissa ja pyrkivät löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat projektin tavoitteita mahdollisimman hyvin. Aina projektiin ei ole mahdollista osallistua alusta alkaen, aina kaikki teknologiat eivät ole käytössä, ja aina ei ole mahdollista täyttää kaikkien käyttäjien tarpeita. Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu on pitkälti luovaa ongelmanratkaisutyötä, jolle rajoitukset ja reunaehdot asettavat kehyksen, eivät esteitä.


Hyvällä käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelulla voidaan kannustaa käyttäjää tekemään haluttuja toimintoja ja vähentää vähemmän haluttujen toimintojen tekemistä. Onnistunut suunnittelu vahvistaa tuotteesta syntyvää positiivista ja toimivaa mielikuvaa. Laadukas käyttöliittymä toimii myös selkeänä kilpailuvalttina. UX- ja UI-suunnittelu osoittaa arvonsa tuotteen toteutusvaiheessa, kun ohjelmistokehittäjien aika ei kulu erilaisten rakenteellisten ja visuaalisten ratkaisujen soveltamiseen ja kokeilemiseen. Suunnitteludokumenttien etuna on, että niitä on helppo muuttaa – implementoitujen rakenteiden muuttaminen on huomattavasti työläämpää, eikä se mahdollista samanlaista iterointia ja kokonaisuuden tarkastelua. Osa testauksesta voidaan toteuttaa kevyemmin suunnitteluvaiheessa, kehitykseen osataan valita tuotteen ominaisuuksia tukevat tekniset ratkaisut, ja käyttäjien toiveet ja prioriteetit osataan ottaa huomioon alusta alkaen. Käyttökokemus- ja liittymäsuunnittelulla myös huomataan käytettävyyteen liittyviä virheitä ja ongelmia jo ennen kuin ne ehtivät toteutukseen.

”Suunnitteludokumentteja on helppo muuttaa – implementoitujen rakenteiden muuttaminen on huomattavasti työläämpää”


Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelulla voidaan tehdä muutakin kuin lähteä nollasta suunnittelemaan kokonaan uutta tuotetta. Jo olemassa olevaan käyttöliittymään tai palveluun voidaan tehdä parannuksia joko kokonaisvaltaisesti tai jonkin osa-alueen osalta. Parannuksilla tai uusilla ominaisuuksilla voidaan laajentaa tuotteen käyttäjäryhmää uusiin ihmisiin. Aina UX- tai UI-asiantuntijaa ei tarvitse kiinnittää osaksi koko projektia, vaan suunnittelijoilta voidaan tilata työtä tai konsultointia vain haluttujen vaiheiden yhteydessä.


Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelua voidaan käyttää myös markkinoinnin ja kilpailutuksen tukena, kun halutaan esitellä vasta kehitteillä olevaa tuotetta tai palvelua ja hakea sille rahoitusta tai toteuttajaa. Suunnitelmien visualisointi auttaa hahmottamisessa, ja se antaa tuotteesta realistisen ja mietityn kuvan.

Mitä osaamista missäkin projektissa tarvitaan?

Millaisesta suunnittelijasta mikäkin projekti hyötyy, riippuu pitkälti projektin tilasta ja visiosta. Ohjelmistokehitysprosessissa tarvitaan sekä käyttökokemus- että käyttöliittymäsuunnittelua.

  • Käyttökokemussuunnittelija, eli UX-suunnittelija (user experience), suunnittelee sovelluksen, verkkosivun tai palvelun kokonaisvaltaista käyttökokemusprosessia.
  • Käyttöliittymäsuunnittelija, eli UI-suunnittelija (user interface), suunnittelee sovelluksen tai verkkosivun käyttäjälle näkyviä visuaalisia osia.

Jotkut suunnittelijat voivat toimia molemmissa rooleissa, vaikka painotus onkin tyypillisesti jommallakummalla osaamisalueella. Käyttökokemus- tai käyttöliittymäsuunnittelijoita ei tule sekoittaa käyttöliittymän toteutuksen tekeviin front-end- tai web-kehittäjiin.


Käyttökokemussuunnittelijasta (UX-suunnittelijasta) on hyötyä silloin, kun tarkastellaan sovelluksen, verkkosivun tai palvelun toiminnallisuutta vähän isommassa mittakaavassa. Käyttökokemussuunnittelija selvittää, miten tuotteen käyttökokemuksesta saadaan sellainen, että se vastaisi sille asetettuja toiveita ja tavoitteita. Käyttökokemussuunnittelijat auttavat löytämään sovellusten käyttöön liittyviä kipupisteitä ja vievät käyttäjäpalautteen konkreettisiksi kehitysehdotuksiksi ohjelmistokehittäjille, käyttöliittymäsuunnittelijoille ja mahdollisille sisällöntuottajille.


Käyttöliittymäsuunnittelija (UI-suunnittelija) suunnittelee käyttöliittymän visuaalisen ulkoasun tuotteelle asetettujen tavoitteiden, ohjelmistokehitykseen liittyvien rajoitteiden ja käyttökokemussuunnitelmien pohjalta. Suunnittelun taso voi olla mitä tahansa laveista konsepteista pikselintarkkoihin graafisiin ohjeistuksiin tai testauskelpoisiin interaktiivisiin prototyyppeihin. Käyttöliittymäsuunnittelija ottaa huomioon tuotteen jo mahdollisesti olemassa olevan brändi-ilmeen ja pyrkii löytämään siihen parhaiten sopivat käyttöliittymäelementit, jotka skaalautuvat eri kokoisille näytöille ja ovat käyttäjille luettavia, intuitiivisia ja saavutettavia.


Pienemmissä tai ulkoasultaan vaatimattomammissa projekteissa saattaa riittää pelkkä ohjelmistokehittäjän panostus. Kolmen insinöörin käyttöön tarkoitettu sovellus tarvitsee todennäköisesti vähemmän kehitystä kuin sovellus, jota käyttää suurempi joukko eri taustaisia ja taitoisia ihmisiä. Pääsääntöisesti mitä suurempi määrä ihmisiä sovellusta käyttää ja mitä enemmän aikaa sen käyttö vaatii, sitä enemmän sen käyttöliittymän suunnitteluun kannattaa panostaa. Projektiin on voinut myös kertyä valmiiksi käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelua sivuavaa työtä, kuten luonnoksia, kyselyiden tuloksia ja prototyyppejä, jolloin uuden suunnittelijan mukaan ottaminen pakkaa sekoittamaan saattaa arveluttaa. Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelijat osaavat kuitenkin ottaa huomioon jo tehdyn työn ja päätökset sekä keskustella uusista ideoista ja parannuksista iteroivasti. Vaikka asioita voidaan suunnitella myös tyhjästä, on tyypillisempää, että UX- ja UI-suunnittelu tehdään yhdessä muun tiimin kanssa.

Laura Pihl
UX & UI Designer

.
Haluatko varmistaa käyttäjätyytyväisyyden?

Mietitkö mihin kaikkeen voisit itse hyödyntää UX- tai UI-suunnittelijaa?
Ota yhteyttä. Jutellaan lisää.

Reija Arnberg
Sr Service Designer

+358 40 746 8186

Matti Mikkola
Director, Design

+358 40 505 6156

Piritta Winqvist
Director, Service Design & UI/UX
+358 40 549 0752

Jaa

Lue myös nämä