Datasta toimintaan

15/09/2021

Dataähky vai kilpailuetu?

Yritysten toiminnan digitalisoitumisen yksi ulottuvuus on lisääntynyt datan määrä. Tietoa kerääntyy eri lähteisiin muun muassa laitteiden ja koneiden sekä asiakkaiden toiminnasta. Sinällään tämä positiivinen asia voi aiheuttaa myös harmaita hiuksia – miten tunnistaa olennainen data suuresta massasta, ja miten jalostaa sitä eteenpäin, jotta datasta saadaan todellinen hyöty irti?

”Oikein hyödynnetty data tuo yritykselle monenlaista kilpailuetua. Yksinkertaisimmillaan laitteiden ja koneiden kunnossapito teollisuudessa tehdään datan ansiosta ennakoivasti, ja näin vältetään esimerkiksi tuotantolinjan seisokkeja. Datan syvempää ymmärrystä ja jalostusta sen sijaan tarvitaan, kun se halutaan valjastaa muuttamaan ihmisten toimintaa ja dataahan voidaan kerätä eri lähteistä – esimerkiksi digitaalisesti verkosta tai analogisesti vaikkapa sensoreista”, kertovat Piritta Winqvist, palvelumuotoilun ja UX/UI -johtaja ja Erkki Seppäläinen, CTO LINK Design & Development Oy:stä..

Datasta on moneksi

Dataa analysoidaan ja muokataan yritykselle arvoa tuottavaksi. LINK Designissa lähestytään datan hyödyntämistä laajasti. Data-analytiikan tiimi auttaa tuote- ja palvelukehitystä saavuttamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja. Data-analytiikkaa käytetään myös projekteissa, joissa luodaan asiakkaille täysin uuttta liiketoimintaa dataan pohjautuen.

”Analysoinnissa data määritellään ja jatkojalostetaan hyödynnettävään muotoon. Analysoinnin työkaluna käytetään tilastomatematiikkaa. On hyvä muistaa, että datan hyödyntämisessä on tavoitteena auttaa ihmisiä joko toimimaan paremmin tai tuottaa käyttäjäystävällisempiä ratkaisuja”, Seppäläinen sanoo.

Data-analytiikan tiimi LINKillä kehittää myös algoritmeja, joissa yhdistyy data, analysointi ja haluttu toiminta. Tästä esimerkkinä on vaikkapa kehityksen alla oleva projekti, jossa hyödynnetään konenäköä osana järjestelmää.

Joskus uutta liiketoimintaa voi syntyä sivutuotteena: Linkin tiimi toteutti esimerkiksi puhdistimelle etähallinnan applikaation, joka hallinnan lisäksi mahdollisti tiedot keräämisen käyttömäärästä, suodattimen kuormituksesta sekä vaihtosuodattimen myyntitarpeesta.

Tieto motivoi

Tiedon avulla voidaan motivoida ihmiset myös toimimaan totutusta poikkeavalla tavalla.

”Oikea tieto täytyy visualisoida ja viestiä ihmisille niin ytimekkäästi, että se oikeasti muuttaa käyttäytymistä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat vaikkapa kiinteistöihin liittyvä tiedon jalostaminen, jossa tiedon tarjoilu käyttäjille on niin selkeää, että jokainen voi omalla toiminnallaan vaikkapa laskea kiinteistön kuluja”, Piritta Winqvist toteaa.

”Ihmiset haluavat lähtökohtaisesti toimia oikein, ja ovat valmiita muuttamaan tottumuksiaan. Tähän tarvitaan vain oikeat välineet.”

LINKin teknologiatiimi hyödyntää dataa tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Miten datan hyödyntämisessä pääsee alkuun?

Datan fiksu hyödyntäminen ei tapahdu yön yli, vaan on jatkuva prosessi, jossa edetään askel askeleeta.

”On hyvä muistaa, ettei kaiken tarvitsekaan tapahtua viikossa. Liikkeelle lähdetään siitä, mitä dataa jo kerätään. Mitä tiedon lähteitä on käytössä? Tarvitaanko lisädataa jostakin asiasta, ja mistä sitä voisi saada? Dataa ei kannata kerätä datan vuoksi, vaan on tärkeää määrittää, mikä on tärkeää sisäisesti ja mikä taas on asiakkaille tärkeää”, Winqvist sanoo.

”Keskeisintä on siis lähteä liikkeelle, ja tutkia erilaisia mahdollisuuksia. Tiimimme osaa jalostaa datan muotoon, josta voidaan koodata käyttäjälähtöisiä uusia palveluja tai tuotteita”, Seppäläinen lisää.

”Kun datan kerääminen on kunnossa ja siitä syntyvä asiakashyöty ja -arvo tunnistettu, uuden liiketoiminnan ammentaminen datasta on periaatteessa pohjaton kaivo. Mahdollisuuksia on valtavasti”, Winqvist päättää.

Haluatko keskutella lisää datan hyödyntämisestä liiketoiminnan tai palvelun kehittämiseen liittyen? Ota yhteyttä!

PIRITTA WINQVIST

+358 40 549 0752
piritta.winqvist@linkdesign.fi

Director, Services

palvelumuotoilu, tutkimus- ja UX/UI-kehityshankkeet , julkiset hankkeet

ERKKI SEPPÄLÄINEN

+358 40 768 7591
erkki.seppalainen@linkdesign.fi

CTO

Jaa

Lue myös nämä

maalis 26

5%