Älykäs kaupunki on jo totta pienessä palassa Espoota

01/02/2022

Älykäs kaupunki -käsite vilahtelee tuon tuostakin mediassa. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja mahdollistaa? Haastattelin kolmea LINKiläistä, jotka ovat olleet mukana älykaupungin pilottihankkeessa. Ja kyllä, älykkään kaupungin tukirankana toimivia 5G-valopylväitä löytyy jo noin 1,5 kilometrin pätkältä Espoossa, Nokian kampuksen ympäristössä.

LINKDesignin kolmikko Antti Mäki, Erkki Seppäläinen ja Piritta Winqvist ovat olleet tiiviisti mukana viimeisen kahden vuoden ajan määrittämässä, millaista hyötyä älykäs kaupunki itse asiassa voi tuottaa kaupunkilaisille.

LuxTurrim5G-hanke käynnistyi viisi vuotta sitten. Sen tavoitteena on ollut rakentaa pilottiympäristö, jossa testataan teknisiä ratkaisuja, kehitetään erilaisia konsepteja sekä osallistetaan sidosryhmiä ja kaupunkilaisia. Meidän roolimme on ollut nimenomaan auttaa kehittämään palvelukonsepteja, jotka helpottavat kaupunkilaisten elämää ja tuovat lisäarvoa arkeen”, kertoo Antti.

Uudet valopylväät ovat älykkään kaupungin selkäranka

LuxTurrim5G-hankkeen perusidea on ollut tehdä perinteisistä tienvarsien valopylväistä älykkäitä, tiedonkeruuseen soveltuvia 5G-tukiasemia. Valopylväät mahdollistavat tilannetiedon korttelin tarkkuudella. Näin monia kaupungin palveluja voidaan tehostaa ja kohdentaa oikein. Tulevaisuudessa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi ruuhkien ehkäisemiseen, autonomisen liikenteen kehittämiseen tai ilmanlaadusta viestimiseen.

”Hankkeessa on ollut mukana kymmeniä yrityksiä sekä julkisen puolen toimijoita. LINKin tiimi on toiminut pilotissa liimana eri toimijoiden välillä. Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen olemme konkretisoineet hankkeessa ideoita, joita yrityksissä on syntynyt. Keskeistä on ollut tutkia näitä ideoita käyttäjien näkökulmasta, ja tuoda näin käyttäjälähtöisyys mukaan jo varhaisessa vaiheessa”, Piritta kertoo.

Älykäs kaupunki taklaa isoja haasteita

Miksi älykkään kaupungin rakentaminen on ylipäätään tärkeää? Älykaupungin idea on ratkaista ongelmia, joiden ratkaisu on osoittautunut muuten vaikeaksi – ellei jopa mahdottomaksi. Esimerkiksi kaupungistuminen ja ilmastonmuutos pakottavat kehittämään uusia tapoja hallita ilmiöiden negatiivisia vaikutuksia. Niin ikään muutkin peruskysymykset, kuten kaupunkien turvallisuus, energiatehokkuus, logistiikka ja yhä kasvavan asukasmäärän liikkuminen, vaativat uusia tapoja toimiakseen hyvin ja kestävästi.

Viisivuotisessa hankkeessa LINKillä on ollut viimeisen kahden vuoden ajan koostava voima, kun eri yrityksillä on ollut erilaisia näkemyksiä, miten palvelu saadaan markkinoille. ”Olemme pystyneet luomaan yhteisen ymmärryksen siitä, miten tietoa parhaiten hyödynnetään käyttäjälähtöisesti”, Antti toteaa.

”Lisäksi olemme tuoneet työvälineitä, joilla on voitu arvioida eri yritysten ideoiden kypsyyttä – missä ideassa on aidosti potentiaalia helpottamaan ihmisten elämää ja olemaan samalla järkevää liiketoimintaa yritykselle. Ja toisaalta olemme auttaneet tunnistamaan ne ideat, joiden parissa ei kannata jatkaa eteenpäin”, Erkki toteaa.

Täsmätyökaluja älykkään kaupungin palvelumuotoiluun

Hankkeen aikana LINK on rakentanut älykkään kaupungin palvelumuotoiluun työkalupakin. Se on palvelumenetelmien kokonaisuus, joka kattaa tuote- ja palvelukehityksen konseptoinnista kaupallistamiseen. Tavoitteena on ollut tuoda valmiita paketteja myös muiden yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

LINKin kolmikko toivoo, että hanke saa jatkoa niin ikään Suomessa. ”On ollut äärimmäisen mielenkiintoista olla yritysten työparina viemässä ideoita kohti konkretiaa. Lisäksi taustalla on innostava ja kunnianhimoinen tavoite johdattaa kaupunkeja kohti kestävämpiä malleja”, Piritta päättää.

LuxTurrim5G-hanke hankkeen tuloksiin voi tutustua Dubai Expo 2020 maailmannäyttelyssä, joka jatkuu maaliskuun loppuun 2022.

Tulevaisuudessa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi ruuhkien ehkäisemiseen, autonomisen liikenteen kehittämiseen tai ilmanlaadusta viestimiseen.

Älykkäitä ympäristöjä voidaan kehittää myös vaikkapa teollisuuden tarpeisiin. Lue lisää palvelumuotoilusta ja digitaalisista ratkaisuista.

Asiantuntijamme kertovat mielellään erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää dataa. Yhteystiedot löydät täältä.

PIRITTA WINQVIST

Director, Services


ERKKI SEPPÄLÄINEN

CTO

ANTTI MÄKI

Sr Service & UX designer

Jaa

Lue myös nämä