5%

26/03/2024

Suomen talous kaipaa kipeästi lisää vientiä ja menestysyrityksiä.
Yleisin lääke, jota tarjotaan menestyksen puutteeseen on: ”Tarvitaan lisää innovaatioita”. Suomi on kuitenkin ollut viimeiset vuosikymmenet käytännössä aina maailman 10 innovatiivisimman maan joukossa. Eli kaikki pitäisi olla hyvin, mutta innovatiivisuus ei jostain syystä johdakaan tukevaan menestykseen maailman markkinoilla.

Mistä siis kiikastaa?

Muotoilussa pyritään ajattelemaan asioita ihmisen näkökulmasta.
Tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta usein prosessit, kulttuuri ja prioriteetit ovat yrityksissä hyvinkin ’tuotantotaloudellisiä’.

Miten tämä innovatiivisuus siis muuttuu ihmisille käytettäväksi hyödyksi; tuotteiksi, palveluiksi ja brändeiksi?

Suurimmat menestystarinat tänä päivänä ovat teknologiaosaamisen, tuotteiden ja palvelujen yhdistelmiä, kokonaisinnovaatioita, joissa tuotetaan ihmisille jotain arvokasta ja tarpeellista, tai poistetaan huolia. Uudet teknologiat avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta vain silloin kun niitä sovelletaan ihmislähtöisesti.

Muotoilu toimii usein tässä prosessissa integraattorina, ja pyrkii tuomaan teknologiaosaamisen, kehitystyön ja asiakkaan näkemykset yhteen, kuitenkin niin, että asiakastarve ja -kokemus toimii johtotähtenä. Ja mieluiten juuri tulevaisuuden asiakastarve.

Hyvin pieni osa yrityksistä käyttää muotoilua strategisesti

Muutama vuosi sitten julkaistiin hyvin laaja kansainvälinen tutkimus ’The New Design Frontier’, jossa yksi tärkeä löydös oli, että globaalisti, toimialasta riippumatta, muotoilua käytettiin osana yrityksen strategiaa vain viidessä prosentissa yrityksistä. Nämä 5% yrityksistä olivat kaupallisesti erittäin menestyksellisiä. Muita hyötyjä syntyi hyvin laajasti vastaaviin yrityksiin, jossa muotoilun strateginen käyttö oli vähäisempää.

Mitä strateginen muotoilu tarkoittaa käytännössä?

Yritysten visioissa vilahtelevat tänä päivänä mm. sanat ’asiakaskokemus’, ’ihmislähtöisyys’, ’merkityksellisyys’. Jos esimerkiksi tähdätään alan parhaaseen asiakaskokemukseen, täytyy luonnollisesti ymmärtää, mistä hyvä asiakaskokemus syntyy.

Lyhyesti sanottuna strateginen muotoilu on asiakkaiden tulevaisuuden tarpeiden ymmärtämistä, ja tämän tarpeen mahdollisimman kokonaisvaltaisesta tyydyttämisestä pitkällä aikavälillä.

Maailma muuttuu nopeasti ja yrityksille on elintärkeää ymmärtää niille tärkeimpiä muutosvoimia. Muutosvoimat kuvaavat niitä isoja mekanismeja, jotka muuttavat elämäämme; tapoja toimia, tarpeita, vaatimuksia ja huolia.

Nyt päällä olevat suurimmat muutosvoimat liittyvät esimerkiksi tekoälyyn, maapallon kantokykyyn, työn muuttumiseen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään. Siksi liiketoimintaa strategisesti kehitettäessä on tärkeää ymmärtää nämä suuret mekanismit. Tulevaisuuden suurimmat menestystarinat liittyvät ajankohtaisten muutosvoimien ymmärtämiseen ja niistä kumpuavan kysynnän tyydyttämiseen. Strategiaa tukevan muotoiluosaamisen avulla löydetään tulevaisuuden asiakkaiden syvät tarpeet, oikeat huolet ja todelliset vaatimukset.

Tältä pohjalta jatketaan konseptointiin ja lopulta konkreettiseen tuote- ja palvelumuotoiluun. Tässä vaiheessa toteutuu vihdoin tulevaisuuden asiakastarpeen syvällinen ymmärtäminen ja sen muuttuminen tuotteiksi, palveluiksi ja brändikokemukseksi.

Suomen kannalta olisi elintärkeää saada näitä 5% yrityksiä lisää.

Suomalaiset ovat perinteisesti hyviä kehittämään innovaatioita ja niistä tuotteita ja palveluita. Innovaatio-osaamisen jälkeen pitäisi kyetä rakentamaan kilpailukykyä ja tässä kohtaa törmätäänkin usein heikkoon kohtaan ja ilmassa leijailee monia kysymyksiä.


Miten kilpailukykyä voidaan lähteä rakentamaan ?
Miten määritellään yrityksen identiteetti?
Voiko identiteettiä rakentaa vai onko se se mikä on?
Mistä identiteetti muodostuu ja miten yrityksen kulttuuri syntyy?


Tässä LINK-kanavan jaksossa LINKin strategisen muotoilun johtava konsultti Petteri Kolinen ja myyntijohtaja Timo Manner keskustelevat näistä aiheista.

Lue lisää:

Ota yhteyttä! Ratkotaan haasteita yhdessä:

Petteri Kolinen
Leading Consultant,
Strategic Design
+358 40 1831 074

Timo Manner
Director, Sales
+358 40 524 2740

Jaa

Lue myös nämä