Elisa Oyj

Asiakassovellusten kehityshankkeet

Monipuoliset asiantuntijapalvelumme ovat syntyneet yritysten erilaisiin tarpeisiin. Elisa Oyj:n palvelumuotoilua tarjoava Digiratkaisut-yksikkö hyödyntää osaamistamme, kun se tarvitsee nopeasti lisävoimia esimerkiksi käyttäjä­kokemussuunnitteluun (UX) tai käyttöliittymä­suunnitteluun (UI).

Elisan ITBU Digiratkaisut -yksikkö tekee sovelluskehitystä yritysasiakkaille ja julkiselle hallinnolle sekä auttaa niitä jäsentämään digitalisaatioon liittyviä hankkeitaan. Työn tuloksena syntyy konkreettisia ratkaisuja, jotka tuottavat lisäarvoa ja parantavat asiakkaiden kilpailuetua. Yksikössä työskennellään pääsääntöisesti palvelumuotoilun, asiakaspalvelun, sovelluskehityksen, IoT-ratkaisujen ja terveydenhuollon ratkaisujen parissa.

Kysyimme Team Lead, CX Strategist Markus Vuoriselta, kuinka hän kokee yhteistyön kanssamme.  Hän johtaa muotoilijoiden ja konsulttien tiimiä Elisa Oyj:n Digiratkaisut -yksikössä.

Miten LINK tukee Elisan liiketoimintaa?

Palvelumuotoilun tarve on voimakkaassa kasvussa. Yritykset tarvitsevat päätöksentekoon liiketoiminnan tavoitteiden rinnalle myös loppuasiakkaan äänen, ja saamme sen esiin palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilu auttaa parantamaan sovelluksen, digitaalisen ratkaisun tai prosessin elinkelpoisuutta. Ratkaisu ei ole aina digitaalinen, joskus pitää kehittää esimerkiksi puhelinpalvelua.

Oman liiketoimintamme sujuvuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että saamme asiantuntijoita töihin heti, kun jossakin projektissa on sille tarvetta.

Meillä itsellämme on noin 60 ammattilaista kehittämässä yrityksille digitaalisia ratkaisuja. Osa heistä on keskittynyt muotoiluun. Nimeämme jokaiseen projektiin oman tiimin, mutta koska käynnissä on useita projekteja yhtä aikaa, tarvitsemme aina välillä lisävahvistusta. Siksi on hienoa, että saamme helposti ja nopeasti töihimme mukaan LINKin palvelumuotoilun ammattilaisia, jotka tuntevat hyvin alan. Arvostan LINK Designin tarjoamaa asiantuntijapalvelua, koska se joustavoittaa omaa toimintaamme.

Voitko kertoa konkreettisen esimerkin yhteistyöstä?

Meillä Elisalla on tavoitteena, että emme tee digitaalisia projekteja ilman muotoiluosaamista, vaan otamme asiakaslähtöisyyden vahvasti mukaan jo alusta asti.

Olemme työstäneet yhdessä LINKin kanssa esimerkiksi tilaussovellusta Edustusautot-yhtiölle, joka tarjoaa tilausautopalveluja yrityksille. Saimme projektiin mukaan LINKiltä kaksi sovellussuunnittelijaa, jotka tulivat aina tarvittaessa paikalle Kaarlenkadun toimistoomme ja välillä tekivät työtä LINKillä Otaniemessä – tällainen joustava hybridiratkaisu siis.

Kuinka oma toimintanne on kehittynyt yhteistyön myötä?

Yhteistyömme on rikastavaa, varsinkin koska toimimme palvelumuotoilun ja sovellusmuotoilun erikoisaloilla. Kun projektissa on mukana monia fiksuja osaajia, näkökulma on laaja ja lopputulos parempi kuin suppealla joukolla. Tarvitsemme projekteihimme myös eri alojen osaajia, koska niissä käytetään erilaisia teknologioita ja ohjelmointikieliä.

Yhteistyö tuo myös skaalautuvuutta omaan toimintaamme. On hyvä, että saamme nopeasti mukaan kokeneita ammattilaisia. Projektien määrä ja kesto vaihtelevat, ja on taloudellisesti järkevää hankkia lisävoimia, jos oma henkilöstö ei riitä.

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?