Palveluiden ja liiketoiminnan kehitys

Kun haluat menestyä liiketoiminnassasi, sinulla ei ole varaa ohittaa palvelumuotoilua. Me luomme uutta ja kehitämme olemassa olevaa, tutkimme mahdollisuuksia ja konkretisoimme ideoita.

Digitalisoituvassa maailmassa palvelun käyttäjälähtöisyys on yksi menestyvän liiketoiminnan kulmakivistä. Ovatko sinun yrityksesi palvelut tulevaisuuden kestäviä, entä palveletko ne tällä hetkellä asiakkaitasi parhaalla mahdollisella tavalla? Me osaamme tuote- ja palvelukehityksen ja tarjoamme yrityksellesi työkalut tarkoituksenmukaisiin, kiinnostaviin ja asiakaslähtöisiin ratkaisuihin – tosielämän tarpeisiin.

Palvelumuotoilulla kehität ihmislähtöistä ja kestävää liiketoimintaa

Me emme esitä yrityksellesi arvailuja, koska ratkaisumme perustuvat aina tutkittuun tietoon. Me ajattelemme kanssasi ja syvennämme yhdessä asiakasymmärrystäsi. Voit hyödyntää liiketoiminnassa vankkaa kokemustamme käyttäjälähtöisistä menetelmistä sekä teollisen että julkisen puolen toimintaympäristöistä. Liiketoiminnan kehityksessä tuemme asiakaslähtöisten strategioiden, prosessien ja lisäarvopalveluiden kehitystyötä.

Teknologia luo mahdollisuuden, tarve menestyvän palvelun

Tyypillinen tehtävämme on konseptoida palveluita teknologisten mahdollisuuksien ympärille. Tällöin tärkeintä menestyvän palvelun suunnittelussa on selvittää asiakastarpeet. Teknologia ei ole itseisarvo vaan sen hyödyntämisen käyttöarvo asiakkaalle. Validoimme konseptit asiakkaalla ennen suurien investointipäätösten tekemistä. Huolellisen asiakaslähtöisen konseptin määritys suuntaa kehitystyön oikeaan suuntaan ja asettaa sille ajurit.

Vahva brändi rakentuu tuotteiden ja asiakkaiden tuntemuksen kautta

Kehität kanssamme brändiä johdonmukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti. Kestävä muotoilustrategia on yrityksesi menestyksen ydin. Tuotteesi ja asiakkaasi kohtaavat toisensa onnistuneesi, ja mieleen jäävät viestisi saavuttavat ihmiset.

Kun asiakas hyötyy palvelusta ja saa siitä lisäarvoa omalle liiketoiminnalleen tai muulle toiminnalle, on hän valmis myös maksamaan palvelusta. Jos ymmärrämme asiakkaan tavoitteet, löydämme prosessien kipupisteet ja niiden kautta arvonmuodostusmahdollisuuden, pääsemme keskustelemaan hinnoittelu- tai ansaintamahdollisuuksista.

Mitä teemme?

Kiinnostuitko?