Ajoneuvot, hallinta- ja valvontaympäristöt

Meillä on vuosikymmenten kokemus ja vahva osaaminen ajoneuvojen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa sekä hallinta- ja valvontaympäristöjen kehittämisessä. Olemme toteuttaneet lukuisia ajoneuvojen kehityshankkeita muun muassa metsäkonevalmistajille, raideliikenteeseen ja puolustusvälineteollisuudelle. Tuorein näyte monipuolisesta osaamisestamme ovat täysin sähköllä toimivat ajoneuvot.

Ihminen tekemisen keskiössä

Olemme erikoistuneet kehittämään vaativia, ammattikäyttöön liittyviä ympäristöjä, joissa ääriolosuhteet ja -käyttäytymistilanteet ovat arkipäivää. Kaiken tekemisen keskiössä on aina ihminen, olipa kyseessä sitten ajoneuvon, etähallinta- tai valvontaympäristön kehittäminen.

Keskitymme aina ihmiseen toiminnan keskiössä: esimerkiksi kuljettajaan tai valvomon operaattoriin. Tunnistamalla työn rasittavuuden, vaaratilanteet ja väsymystilat kehitämme ympäristöjä, joissa ihmisen hyvinvointi on keskeisin tavoite. Näin voimme nostaa hallittavien laitteiden tehokkuuden aivan uudelle tasolle – todistettavasti!

Kokemus tuo varmuutta

Asiakkaamme ei tarvitse kertoa meille, mikä on trukki tai mitä kuljettajaympäristöltä vaaditaan, kun työkoneen kuljettajan työvuoro kestää 12 tuntia. Yhtä hyvin ymmärrämme, mitä puolustusvälineteollisuudessa tarkoittaa äärikäyttäytymistilanne. Olemme toteuttaneet useita kehityshankkeita seuraaville segmenteille:

• Liikkuvat työkoneet
• Metsäkoneet
• Raideliikenne
• Puolustusvälineteollisuus 
• Viranomaisajoneuvot 
• Sähköavusteiset ajoneuvot 
• Valvontaympäristöt

Turvallisuus on tärkeintä

Ydinosaamistamme on varmistaa turvallisuus tilanteissa, joissa ihmisellä on vastuu toisten ihmisten turvallisuudesta tai hän hallinnoi koneita, laitteita tai järjestelmiä. Ymmärrämme syvällisesti käyttäjän, operaattorin tai kuljettajan työn vaatimukset ja tarpeet. Suunnitteluratkaisumme perustuvat aina tutkittuun tietoon, ergonomian hallintaan, nopeaan protoilukulttuuriin ja vahvaan suunnittelukokemukseen.

Uudet teknologiat

Tutkimme ja selvitämme uusien teknologioiden mahdollisia sovelluksia ohjaamo- ja valvontaympäristöissä. Soveltuvatko esimerkiksi HUD-näytöt (Head Up Display) työkoneisiin, ja saadaanko niillä etua kuljettajan havainnointiin ja lisää tuottavuutta työkoneeseen? HMI-hankkeissa (Human Machine Interface) tutkimme säännöllisesti uusien teknologioiden hyötyjä ohjaamo- ja valvontaympäristöissä. Koska OLED-näytöt yleistyvät, onko Eye tracking se teknologia, johon kannattaa satsata, entäpä missä tilanteissa voidaan soveltaa AR/VR-sovelluksia? Pitääkö kaikkien ominaisuuksien olla koneissa, vai voimmeko teknologian avulla kehittää ihmisen toimintaa? Tekeekö Smart Wearing uuden nousun?

Sähkö, kohta sillä kulkee kaikki

Sähkökäytöt ovat tulleet ajoneuvoihin ja liikkuvaan kalustoon jäädäkseen. Olemme mukana kehittämässä ratkaisuja, joissa korvaamme polttomoottorit kokonaan sähkökäytöillä tai luomme uudenaikaisia hybridiratkaisuja. Suunnittelualueemme voi liittyä ajoneuvon täydelliseen uudelleenkonseptointiin, muotoiluun tai rakenteiden uudelleen suunnitteluun. Olemme myös mukana kehittämässä akkuteknologiaa, ajoneuvojen ohjaukseen liittyviä digitaalisia ratkaisuja, käyttöliittymiä sekä digitaalisia lisäarvopalveluita.

Etähallinta ja autonomia

Kun olosuhteet muuttuvat erittäin kriittisiksi tai muutoksen tekeminen on taloudellisesti järkevää, siirrymme etähallintaympäristöihin. Olemme olleet kehittämässä ja tutkimassa useita käyttöympäristöjä, jossa ihmisen rooli on muuttunut kuljettajasta operaattoriksi. Jo nyt teknologiat mahdollistavat etähallintaan siirtymisen. Se tulee tehdä harkitusti ja perusteellisesti tutkien. Ihmisen siirtyessä kuljettajasta operaattoriksi tapahtuu muutos, jossa työn havainnointi ja itse työ muuttuvat oleellisesti. Vaara- ja rasitustilat muuttavat muotoaan, ja ne pitää tunnistaa ja ottaa huomioon suunnittelussa.

Digitalisaatio ja IoT-lisäarvopalvelut

Digitalisaatio mahdollistaa etädiagnostiikan, -valvonnan ja -huollon. Koneet ja niiden toimintaympäristöt tuottavat valtavan määrän dataa, jota analysoimalla on mahdollista tuottaa digitaalisia lisäarvopalveluita. Datan analysoinnin lisäksi luotamme sidosryhmätutkimuksiin, joissa etsimme konkreettisia ansaintapolkuja – mitkä ovat ne arvot ja hyödyt, joista loppukäyttäjä on valmis maksamaan.

Perusergonomiaa, protoilua ja loppuun asti suunnittelua

Kun kyseessä ovat ajoneuvot, hallinta- ja valvontaympäristöt sekä niiden vaatimat käyttöympäristöt, lopputuloksen kannalta oleellisinta ovat perusergonomiaosaaminen ja käyttöympäristötuntemus. Valmistamme omalla pajallamme mock-up-mallit ja prototyypit itse. Prototyypit voivat olla fyysisiä tai digitaalisia – useasti näiden yhdistelmiä. Asiakkaamme osallistuvat prototyyppien validointiin ja arviointiin yhdessä muun suunnitteluryhmän kanssa.

Varmistamme aina lopuksi muotoilemiemme kohteiden valmistettavuuden kokeneella ja ammattitaitoisella mekaniikkasuunnittelulla. Konsultoimme asiakastamme valmistusteknisissä yksityiskohdissa, etsimme tuotteen tai osan valmistukseen soveltuvan kumppanin, laskemme tuotteen valmistuskustannukset ja luomme lopulliset tekniset dokumentit. Loppuun asti suunnittelu varmistaa sujuvan tuotannon käynnistämisen.

Mitä teemme?

Ota yhteyttä

Jaakko Anttila

CEO

Integroidut kehityshankkeet, tuote-ja palvelukehitys

Matti Mikkola

Director, Design

Teollinen muotoilu ja tuotekehityspalvelut, strateginen muotoilu

Esimerkkejä asiakkaistamme

Patria
ABB
HKL
Ponsse
Sampo-Rosenlew

Cargotec
Konecranes
Valmet Automotive
Rocla
Normet

Wärtsilä
VR
Transtech
Sandvik

Tutustu referensseihimme