MSK Cabins Oy

Älykäs modulaarinen työkoneohjaamo

MSK VARIA-ohjaamo suunniteltu yhteistyössä LINK Design and Development Oy:n kanssa. Uusi ohjaamo on loistava esimerkki integroidusta kehittämisestä. Siinä teknologia, käytettävyys, ergonomia, valmistettavuus, visuaalisuus, asiakastarve sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet on yhdistetty saumattomaksi kokonaisuudeksi – todellinen Design Thinking projekti alusta loppuun saakka.

Älykkäiden ohjaamoiden johtava valmistaja Euroopassa

Oman ohjaamoprojektin myötä MSK Cabins vahvistaa asemaansa ohjaamoteknologian edelläkävijänä. Uusi tuote mahdollistaa MSK Cabinsille uusien asiakassegmenttien avautumisen sekä liiketoiminnan ja viennin kasvun. Pienten ja keskisuurten volyymien työkonevalmistajille MSK VARIA mahdollistaa loppukäyttäjän työn tuottavuuden kasvun hyvin suunnitellulla, toimivalla ja ergonomisella tuoteratkaisulla.

Voiko massaräätälöitävä ratkaisu olla kustannustehokas?

Ohjaamon ainutlaatuinen modulaarinen runkorakenne mahdollistaa kustannustehokkaan sarjatuotannon ja massaräätälöinnin vaihteleviin asiakastarpeisiin ja työkoneen dimensioihin. Ohjaamo muuntuu joustavasti asiakastarpeeseen niin sisä- kuin ulkopuolta.

Modulaarinen tuoterakenne ja valmistettavuus ovat olleet lähtökohtia ja avainasemassa ohjaamon ja sen valmistustyökalujen suunnittelussa sekä valmistusteknologiavalinnoissa. Modulaarisuus mahdollistaa asiakaskohtaisen varioinnin hallituilla kustannuksilla. Ohjaamot valmistetaan ja toimitetaan aina asiakastarpeen mukaisella varustelutasolla ja tarvittaessa brändivärillä. Kaikki tuoteversiot ja varustelutasot valmistetaan asiakastilausten mukaan MSK Cabinsin joustavalla sarjatuotantokonseptilla, joka yhdistää suuren tuotevariaation ja sarjavalmistuksen tuotantolinjalla. Tällä konseptilla myös pienen volyymin asiakkaat pääsevät hyötymään sarjatuotannon kustannustehokkuudesta, robottihitsauksen laaduntuottokyvystä ja lyhyestä toimitusajasta. Tuotteen suunnittelussa on huomioitu myös koko toimitusketju loppuasiakkaalle asti, 7 ohjaamoa pakkautuu tehokkaasti 40 jalan merikonttiin.

LINK vastuualueet kehityshankkeessa

Kiinnostuitko?