Rosendahl Nextrom Oy

Valokuituaihion mittalaite PIB

Rosendahl Nextrom on maailman johtava valokuituaihioiden ja valokuidun valmistuslaitteiden toimittaja. Nykyinen tiedonsiirtotekniikka perustuu valokuidun käyttöön ja mm. kaikkiin mobiiliverkon mastoihin johdetaan valokuitu. Myös lähiverkkoja rakennetaan entistä enemmän valokuituun perustuen.

Valokuidun valmistus on kehittynyt entistä automaattisemmaksi ja yhä suurempiin yksikkökokoihin. Valokuituaihio on nykyään liian suuri ja painava ihmisen käsittelyyn, joten myös sen mittaaminen vaatii automaatiota ja noin 6 m korkean mittalaitteen. Rosendahl Nextrom pyysi LINKiä avukseen kehittämään uuden sukupolven kuituaihion mittalaitteen, Preform Inspection Bench (PIB).

Aihion valmistus ja mittaus tapahtuu puhdastiloissa eikä aihioon voi koskea kontaminaatioriskin takia. Tämän vuoksi LINK esitti konseptikehityksen jälkeen konenäön käyttöä mittaamisessa. Prototyypin kehityksen aikana kehitettiin laitteen mittaustoiminnot: valokuvaus erilaisissa valaistuksissa, jotta 3D geometria, pinnan virheet ja sisäiset jännityksen sekä mahdolliset aihion sisään jääneet ilmakuplat saatiin määritettyä. Aihion massa punnittiin, jolloin geometriatietojen avulla pystyttiin määrittämään mm. tiheys aihion eri alueissa.

Kuituaihion mittalaite tuotteistettiin. Näin siitä saatiin työkalu Rosendahl Nextromin omaan tuotekehitykseen ja tuotannon mittalaite Rosendahl Nextromin asiakkaille. LINK tuki loppuasiakkaan luona laitteen käyttöönottoa ja tuotedokumentaatiota.


Kyseessä oli laaja-alainen toimitus, jossa LINK vastasi kaikesta uuden suunnittelusta ja mittausmenetelmän kehittämisestä. LINKin osaamisalueet olivat laajasti käytössä: teollinen muotoilu, mekaniikkasuunnittelu, analyysikehitys, UX-suunnittelu, UI-kehitys, automaatiosuunnittelu, käyttöliittymäohjelmointi, käyttöohjeiden laatiminen ja käyttökoulutus loppuasiakkaan luona sekä projektin johto.

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?