Patria Oyj

Vaativien ympäristöjen kehitys

Patria on tunnettu kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan palvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Partialla tehdään jatkuvaa työtä käytettävyyden ja suorituskyvyn parantamiseksi sekä kehitetään tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille.

LINKin erikoisosaaminen vaativien toimintaympäristöjen ratkaisuissa, kuten esimerkiksi käyttöliittymien, käytettävyyden ja ergonomian kehittämisessä sekä teknologiaratkaisuissa on johtanut luottamukselliseen pitkäaikaiseen yhteistyöhön Patrian kanssa.

Tuotekehitystoiminta tarkoin varjeltua

Yhteistyö Patrian kaltaisen yhtiön kanssa on monella tasolla vaativaa. Yhtiön luonteen vuoksi tuotekehitystoiminta on luonnollisesti tarkoin varjeltua ja luottamuksellista, mikä asettaa yhteistyölle ja Linkin tiimin työskentelylle omat erikoishaasteensa.

Patrian tuotteiden ja palveluiden toimintaympäristöt edustavat erittäin vaativia olosuhteita. Käyttäjät saattavat lisäksi edustaa hyvin erilaisia kokemustaustoja. Sekä sovellusten että laitteiden toimintavarmuus ja turvallisuus on oltava huippuluokkaa, joten vaatimuslistat ovat aina huomattavasti pidempiä kuin kuluttajatuotteissa.

Maailmanmarkkinoilla pystyttävä erottumaan

Maailmalla Patrialla on monia isoja kilpailijoita. Markkinoilla on pystyttävä erottumaan kovassa kilpailussa. Puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualla yhä enenevässä määrin myös muotoiluun, ergonomiaan ja käytettävyyteen on alettu kiinnittää huomiota. Niistä on tullut yksi merkittävä kilpailutekijä.

Nämä kaikki yhdessä teknisen toimivuuden kanssa luovat kokonaisuuden ja lisäävät helppokäyttöisyyttä ja toimintavarmuutta. Käyttäjän tekemien virheiden mahdollisuutta ääriolosuhteissa vähentää merkittävästi huolellisesti suunniteltu käyttöympäristö.

Protopajamme tarjoaa testausympäristön

Meillä LINKillä on mahdollisuus tarjota laaja-alaisesti tuotekehityksen palveluita myös Patrian kaltaisille erikoisasiakkaille. Voimme testata ja arvioida erilaisia käyttöympäristöjen ratkaisuja vaikkapa reaalikokoisilla toimintaympäristöjen mock-upeilla, jotka tuotamme omassa protopajassamme. Voimme tuottaa erilaisia käyttöliittymäkonsepteja ja toimintaratkaisuja, joita asiakas voi testata ja joita viedään yhteistyössä eteenpäin.

Suunnittelijamme tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaan tiimien kanssa. Käytössämme ovat modernit työtavat, ja olemme valmiit tekemään työtä myös asiakkaan ympäristössä.

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?