Fastems Oy Ab

Ohjauspulpetin päivitys

Touch OP

Teolliset prosessit ja niissä käytettävät koneet ja laitteet vaativat toimiakseen ohjauspulpetin. Pitkäaikaisessa käytössä ohjauspulpetin käyttöergonomia ja sijoittelumahdollisuudet ovat merkittävässä roolissa työhyvinvoinnin ja lopulta työn laadun kannalta.

Fastemsin ohjauspulpettiin toteutettiin merkittävä päivitysprojekti, jonka puitteissa pulpetin muotoilu ja mekaniikkaratkaisut modernisoitiin. Pulpetin korkeussäätö varmistaa käyttöergonomian erilaisille käyttäjäryhmille maailmanlaajuisesti (95-persentiilin periaatteella).

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?