Inwido Finland Oy

Smart palvelukonseptit

Inwido Invent oli uuden teknologian mahdollistamana lisäämässä tuotteisiinsa enemmän älyä, mikä mahdollisti uudenlaisten palveluiden tarjoamisen heidän asiakkailleen. LINKin tehtävänä oli määritellä yhdestä Inwido Invent edustajien kanssa uudet palvelut, jotka olisivat haluttavia heidän eri asiakasryhmiensä keskuudessa.

Projektin alussa pidettiin Inwido Inventin edustajien kanssa työpaja, jossa ideoitiin erilaisia palveluideoita palvelumuotoilun työkaluin ottaen huomioon tekniset mahdollisuudet ja rajoitteet. Kun alustavat palveluideat olli saatu kuvattua ymmärrettävästi, pidettiin kahdessa suomalaisessa kaupungissa kuusi ryhmäkeskustelun ja yhteissuunnittelun (co-design) yhdistävää käyttäjätutkimustilaisuutta. Sieltä saadun asiakasymmärryksen ja -palautteen pohjalta lähdetiin suunnittelemaan uusia palveluita palvelumuotoilun työkaluja käyttäen. Prosessi eteni iteratiivisesti. Välillä järjestettiin Inwido Invent edustajien kanssa työpajoja, joissa palveluiden suunnittelua vietiin eteenpäin huomioiden heidän asiantuntijuutensa omasta toimialastaan.

Lopputuloksena saatiin kolme erilaista palvelupakettia eri asiakasryhmille, niihin liittyvät toimintamallit, asiakasryhmille lisäarvoa tuottavat tekijät, asiakaspolkukuvaukset ja käyttötapaukset (service blueprint -muodossa).

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?