Helsingin kaupunki

Kotoutumisen tukimalli

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on valmistanut Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman (Make) vuosille 2018–2021 osana Helsingin kaupunkistrategiaa ja kotouttamis-ohjelmaa. Päätavoitteena on taata kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään.

Make-suunnitelmassa ohjaus ja neuvonta –teeman alle on asetettu tavoitteeksi, että ulkomaalaistaustaisten ohjaus ja neuvonta oppimispoluista olisi yhdenmukaista ja ajankohtaista. Lisäksi viestinnän tulisi olla selkeää ja tarvittaessa monikielistä. Tunnistettuja haasteita ovat esimerkiksi vaihtelevat ja päivitystä kaipaavat käytännöt ja ohjeistukset eri toimipisteissä sekä yhteistyö- ja toimintamallien selkeyttäminen.

LINK toteutti palvelumuotoiluprojektin, jonka tavoitteena oli konseptoida osallistavin ja yhteiskehittämisen menetelmin sisältö kotoutumisen tukimallille.

Tukimallin kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstö. Mallin tavoitteena on tuottaa hyvän alun toimintamalli hiljattain maahan muuttaneille perheille ja oppijoille. Kehitystyöhön osallistettiin sekä suomen- että ruotsinkielisen kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstöä, muiden kaupungin toimialojen (Sote ja Kuva), yhteistyökumppaneiden ja järjestöjen edustajia sekä asiakasperheitä haastatteluiden ja työpajojen muodossa.

Lopputuotoksena syntyi polkumuotoinen, visuaalinen ja sanallinen kuvaus kotoutumisen tukimallista sekä 32 jatkotyöstettävää aihiota henkilöstön työkaluille, toimintatavoille tai muille ratkaisuille, joiden avulla tuetaan maahan vastatulleita, eri-ikäisiä oppijoita ja heidän perheitään oppimispolun aloitusvaiheessa. Kehitystyötä jatketaan ja pilotoidaan edelleen palvelumuotoiluprojektin jälkeen.

Kotoutumisen-tukimalli Lin Design

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?