Xedi Oy

IoT-laite tuotantoon teollisuustason 3D-tulostuksella

Xedi Oy:n eFeeler ohjain on kehitetty sähkönkulutuksen seurantaa ja optimointia varten. Se liitetään osaksi kiinteistön sähköjärjestelmää ja ohjaus tapahtuu helppokäyttöisen mobiilisovelluksen avulla. Ohjain seuraa reaaliaikaisesti pörssisähkön hintaa ja mahdollistaa käyttäjälle helpon tavan optimoida liitettyjen sähkölaitteiden käyttö edullisimpiin ajankohtiin. 

LINK vastasi eFeeler -ohjaimen muotoilusta ja tuotteistuksesta avaimet käteen periaatteella. Toimitusketjussa tärkeää osaa näytteli myös 3DFormTech Oy, vastaten kotelo-osien materiaalikonsultaatiosta ja valmistuksesta. Muotoilu ja tuotteistus toteutettiin tilaajan valmiin elektroniikkapaketin ympärille ennätysnopeassa 1,5 kk aikataulussa. Koska tuotteen ajankohtainen ja nopea markkinoille saattaminen oli sähkömarkkinan voimakkaan hinnannousun ja pörssisähkön voimakkaan vuorokausihintavaihtelun vuoksi tärkeää, kotelo-osien valmistusteknologiaksi valittiin heti lähtötilanteessa teollisuustason 3D-tulostus.

Kuva: 3DFormtech Oy

Teknologian suurimmat hyödyt ovat suunnitteluprosessin nopeus ja tuotannon pienet alkuinvestoinnit. Tulostusteknologiat ja -materiaalit ovat kehittyneet viime vuosina radikaalisti ja 3D-tulostus on myös laadultaan erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto eFeeler ohjaimen kaltaisen piensarjatuotteen kotelo-osien tuotantoon.

eFeelerin tapauksessa kotelo-osien valmistus perinteisellä ruiskuvalutekniikalla olisi edellyttänyt valumuottiin liittyvien rajoitusten ja lainalaisuuksien seuraamista suunnittelussa. Muotin valmistuskustannus olisi ollut tuhansien eurojen investointi ja tuotteistusprosessi kokonaisuudessaan noin vuoden mittainen periodi. Jatkossa 3D-tulostusteknologia mahdollistaa myös ketterät ja kustannustehokkaat kehityssyklit, mikäli eFeelerin elinkaariverisoissa tapahtuu kuoriosiin vaikuttavia muutostarpeita.

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?