Helsingin kaupunki

Ilmastokoulu

Helsingin kaupunki, 2019

Osana Helsinki Design Weekiä järjestetyssä Ilmastokoulussa rakennettiin ymmärrystä siitä, kuinka ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa eri tasoilla. Aihetta käsiteltiin kolmesta näkökulmasta: alkaen ilmastonmuutoksen juurisyistä ja siirtyen kaupunkitason kautta aina yksilön vaikuttamiseen asti. LINKin palvelumuotoilijat rakensivat yhdessä kahden koululuokan kanssa uudenlaista hahmotusta aiheesta ”ilmastovaikuttamisen kartan muodossa”. Karttaa työstettiin viikon ajan tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden alustamana työpajamuotoisesti. Liikkeelle lähdettiin yleiseltä tasolta edeten kohti yksilöä ja konkreettisia toimia. Osallistujia oli joka päivä yli 60. Kartan tausta-ajatuksena oli luoda vuoropuhelua ja synteesi asiantuntija-tiedosta ja nuorten omista havainnoista ja kokemuksista. Valmis kartta luovutettiin julkistustilaisuudessa apulaispormestari Anni Sinnemäelle.

Mitä teimme?

Kiinnostuitko?