Emergence Oy

Taival-palvelu

IoT-paikannuspalveluita kehittävä Startup Emergence Oy halusi kartoittaa kaupallisesti merkittäviä sovelluskohteita kehittämälleen aurinkovoimalla toimivalle paikannusteknologialle. LINK auttoi Emercengeä ideoimaan mahdollisuuksia ja määrittelemään palveluiden kehitykselle uuden suunnan. Lisäksi LINK suunnitteli käyttöliittymän palvelun ensimmäiselle pilotille ja sekä Taival -brändin palvelun ympärille.

Palvelukonseptia kehitettiin asiakasyrityksen edustajia osallistavilla workshopeilla, joissa yhdessä ideoitiin erilaisia konseptivaihtoehtoja ja käyttötapauksia. Ideoita iteroitiin ja jatkojalostettiin yhdessä seuraavan workshopin muodossa, jonka lopputuloksena syntyi pidemmälle spesifioitu palvelukonsepti kohderyhmä-, käyttötapaus- ja palvelupolkukuvauksineen. Palvelua lähdettiin kehittämään asikaslähtöisesti haastattelemalla valittuja kohderyhmiä sekä testaamalla käyttöliittymän prototyyppejä kohderyhmäedustajien kanssa.  Suurinta potentiaalia oli merimerkkien paikannuksessa.  Palvelu- ja tuotekonsepti tuotteistettiin luomalla sille oma brändi, tarina, viesti ja visuaalinen ilme.

Projektissa toteutettiin: Uusi palvelu, siihen liittyvä fyysinen tuote ja graafiset käyttöliittymät, tuotteen brändi ja kaikki siihen liittyvät materiaalit

Taival Link

Mitä teimme?

Taival Link Design

Kiinnostuitko?