LINK – Tosielämän tarpeisiin jo 15 vuotta!

29/02/2024

Juhlan kunniaksi Piritta Winqvist ja Matti Mikkola tekivät havaintoja siitä, miten muotoilun rooli on ajan saatossa muuttunut ja toimintaympäristö moninaistunut.

Toimitusjohtaja Jaakko Anttila puolestaan ravisteli muistojensa mulperipuuta liiketoiminnan näkökulmasta.

Monialaisuus, ihmislähtöisyys ja innovatiivisuus

Suunnittelutoimisto LINK Design perustettiin vuonna 2009. Tavoitteena oli luoda alan innovatiivisimmat ratkaisut monialaisen yhteistyön avulla. Alkuvuodet olivat haasteellisia. Ajanjaksoa ja toimintaympäristöä voisi kuvailla jopa lamaantuneeksi. Kuitenkin hyödyntämällä muotoiluajattelua ja tuotekehitysosaamista käyttäjä- ja asiakastarpeiden mukaisesti, LINK pääsi mukaan kiinnostaviin kehitysprojekteihin, jotka myöhemmin johtivat menestystuotteiden ja -palveluiden syntymiseen.

Muotoilun muutos ja osaamisen kehittyminen

Taipaleensa alussa toimimme erityisesti raskaan teollisuuden ja liikkuvan kaluston tuotekehityksen parissa. Ammattilaisten haastavissa ympäristöissä tehty suunnittelutyö on toiminut kivijalkana LINKin integroidun kehityksen toimintamallille ja laajentumisessa uusille toimialoille ja osaamisalueille.

Viimeisen 15 vuoden aikana muotoilu on saanut vahvemman jalansijan yrityksissä ja organisaatioissa. Muotoilu ei enää ole pelkästään muotoilijoiden yksinoikeus, vaan se on noussut strategiselle tasolle. Muotoiluajattelu ja asiakaslähtöinen kehittäminen on tunnistettu myös liiketoiminnan ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Kun suunnitteluhaasteet monimutkaistuvat ja toimialat laajenevat, osaamisen on myös kehityttävä. Tämä on tarkoittanut LINKillä sekä suunnittelupalveluiden että yksilötason osaamisen monialaistumista. Tänä päivänä LINKillä työskentelee reilu 50 eri alojen asiantuntijaa muotoilun, teknisen tuotekehityksen ja teknologiaosaamisen eri osa-alueilta. Useilta asiantuntijoiltamme löytyy kaksoistutkinto: esimerkiksi teollinen muotoilija on myös mekaniikkasuunnittelija, tai käyttöliittymäsuunnittelija hallitsee frontend-kehityksen. Teolliset muotoilijat ovat laajentaneet osaamistaan käyttöliittymä- tai palvelusuunnitteluun. Tämän kaltainen monialainen kasvu ja hybridiosaaminen on asiakaskunnassamme arvostettua ja tuo kokonaisvaltaista ihmislähtöistä näkökulmaa erilaisten ongelmien ratkaisemiseen.

Digitalisoituminen, palvelut ja uudet toimialat

Muotoiluliiketoiminnan kasvuun ja muotoilijoiden työkenttään ovat viimeisen 15 vuoden aikana vaikuttaneet erityisesti digitalisoituminen, palveluliiketoiminnan kasvu sekä julkisen sektorin panostukset asiakaslähtöiseen palvelukehitykseen.

Vuonna 2009 LINKin teolliset muotoilijat työskentelivät pääasiassa yhdessä tuotekehitysinsinöörien ja UI-suunnittelijat ohjelmistokehittäjien kanssa. UX/CX-asiantuntijat puolestaan tekivät tutkimusta tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin. Tänään kehittäessämme uusia digitaalisia palveluita tai teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja erilaisiin ympäristöihin muotoilijan työparina toimivat niin data-analyytikot kuin oma ohjelmistotiimimmekin.

Palvelumuotoilu haki paikkaansa vielä 2009. Meille laajennus oli luonnollinen, koska prosessimme nojasi asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Palvelumuotoilu toi tullessaan hyviä menetelmiä yhteiskehittämiseen ja osallistamiseen perinteisten asiakastutkimus- ja ideointimenetelmien rinnalle. Palvelumuotoilulla on ollut suuri rooli siinä, että yrityksissä tehdään tiiviimpää yhteistyötä läpi organisaatioiden.

Kun Helsinki vietti muotoilupääkaupunkivuottaan 2012, alkoi palvelumuotoilu rantautua julkiselle sektorille ja toimialasta tuli meillekin yksi tukijalka yksityisen sektorin asiakkuuksien rinnalle. Tänä päivänä toimimme mm. Helsingin, Espoon ja Turun kaupunkien palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen kehittämisen puitesopimustoimittajina.

On ollut hienoa olla mukana tällä matkalla. Julkisella sektorilla on ymmärretty hyvin se, että uudenlaisen tai asiakaslähtöisemmän palvelun kehitys vaatii aina myös organisaation toimintamallien ja -prosessien kehitystä. Tätä kokemusta ja mallia on hyvä viedä myös muille asiakkaillemme.

Julkiset hankkeet ovat tuoneet LINKille uudella tavalla merkityksellisiä projekteja, joissa voimme tehdä vastuullista ja vaikuttavaa työtä.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Viime vuosina tuotesuunnittelussa on korostunut vastuullisuuden merkitys. Suunnitteluprosessissa tehtyjen valintojen vaikutukset nähdään nyt laajemmin kuin pelkästään tuotantokustannusten tai investointien näkökulmasta.

Loppukäyttäjät, jälleenmyyjät ja suunnittelutyön tilaajat ovat kasvavassa määrin kiinnostuneita siitä, mistä tuotteessa käytettävät materiaalit tulevat, millaisia ympäristövaikutuksia tuotteen valmistukseen liittyy, onko se korjattavissa vikaantuessaan tai mitä tuotteelle tapahtuu sen elinkaaren päässä – kuinka kestävällä pohjalla suunnitteluratkaisut ovat. Tämän kasvaneen kiinnostuksen taustalla vaikuttavat alati tiukentuva lainsäädäntö ja tuotevastuu, mutta myös aito halu toimia vastuullisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti.

Monialaisuus voimavarana tulevaisuudessakin

Näiden 15 vuoden aikana ehkä suurin näkyvä muutos liittyy toimintaympäristön moninaistumiseen ja arvaamattomuuteen sekä sen myötä ratkaistavien ongelmien kompleksisuuteen. Teknologian kehitys on tuonut huomattavan määrän mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Viimeisimpänä muutoksena olemme saaneet tekoälyn uudeksi työkaveriksemme. Näiden muutosten myötä tarpeet ovat kasvaneet eri asiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön ja menetelmiin tuoda osaaminen yhteen innovatiivisten ratkaisujen mahdollistamiseksi

Onnea LINK 15 vuotta!

Synttärien kunniaksi voinemme onnitella itseämme siitä, että toimintamallimme ja kulttuurimme on luotu monialaiselle tekemiselle ja verkostomaiselle yhteistyölle – osaamisen oikea-aikaiselle yhdistämiselle ja toisen näkökulman arvostamiselle. Tämä luo hyvät edellytykset luoda asiakkaillemme tulevaisuudessakin arvoa ja hyötyä tuottavia palveluita ja kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia.

Tämän muotoilun ”historiikin” ovat kirjoittaneet Piritta Winqvist ja Matti Mikkola. Piritta on käytettävyyden ja ergonomian erityisasiantuntija ja yksi LINKin perustajista . Matti on puolestaan muotoilujohtaja, joka on ollut LINKin 15 vuoden taipaleesta mukana puolet.

Toimitusjohtajan ajankuvaa

LINK aloitti liiketoiminnan aikana, jolloin maailma lähes pysähtyi. Tämän pysähdyksen saivat aikaiseksi Ameriikan poijjaat, Lehman brotherssit isossa omenassa. Suomessa tämä pysähdys ja siitä johtuva taantuma kesti muita maita pidempään. Tuolloin taloustaantuma johti siihen, että toiset luopuivat liiketoiminnoista ja toiset taas aloittivat – näin syntyi LINK.

Talouden myllerrys oli taustalla, kun LINK perustettiin ja myllerrystä on riittänyt koko 15 matkan varrelle tasaisesti. Nykyinen geopoliittinen tilanne, muutaman vuoden takainen koronapandemia sekä useat ”pikataantumat” ovat vain esimerkkejä siitä, että markkinanormaali ei ole vakaus, vaan se on epävakaus. LINK on siis normaalin epävakaan markkinan konsulttiyritys, jossa normaalia on, että asiakkaiden tilanteet muuttuvat päivittäin, joillakin se tarkoittaa kovaa kasvua ja joillekin liiketoimintojen alasajoa. Tähän markkinaan integroitu kehitys – osaamisen oikea aikainen yhdistäminen on erinomainen väline, koska asiakkaiden alati muuttuvat tilanteet vaativat ketteryyttä sekä monialaisuutta. Konsulttien tulee kyetä auttamaan asiakkaitaan nopeasti, ketterästi, monialaisesti – samanaikaisesti.

15 vuoden aikana muotoilu on muuttunut, konsultointi on muuttunut, asiakkaiden liiketoimintaympäristöt ovat muuttuneet, maailma on muuttunut, ihmisten asenteet ovat muuttuneet – kaikki on muuttunut. Onko tämä sitten huono asia? Ei todellakaan. Tämä on juuri se maailma, jossa meitä kehittäjiä tarvitaan ja juuri siksi LINK on tänään sellainen kuin se on – integroidun kehittämisen ketterä edelläkävijä.

Jaakko Anttila, CEO

Juhlan kunniaksi kynäilivät:

Piritta Winqvist
Director, Service Design & UX/UI

+358 40 524 2740

Matti Mikkola
Director, Design

+358 40 505 6156

Jaakko Anttila
CEO

+358 40 770 3020

Jaa

Lue myös nämä