LINK mukana LuxTurrim5G -hankkeessa

16/06/2021

LINK on mukana LuxTurrim5G hankkeessa, jossa kehitetään tulevaisuuden älykaupunkia. Hanke vastaa haasteisiin sovittaa kestävä kehitys ja sujuva arki ilmastohuoliin 5G-mobiilitekniikkaan perustuvan teknisen alustan avulla. LINK kehittää uusia palveluja yhteistyökumppanien kanssa ja tuo kehitykseen käyttäjälähtöisen näkökulman. Nyt hanke on edennyt vaiheeseen, jossa esikaupallinen älypylväsperhe on saatu valmiiksi.


LuxTurrim5G lehdistötiedote 15.6.2021:

Älypylvään esikaupallinen versio valmis.

Nokia-vetoisen LuxTurrim5G-ekosysteemin yhteistyö on edennyt vauhdilla koronapandemiasta huolimatta. Älykaupungin digitaalista alustaa kehittävä laaja yrityskonsortio on saavuttanut tärkeän virstanpylvään, kun sen keskeisin elementti, 5G-älypylväs on edennyt kehitysvaiheesta esikaupalliseksi tuotteeksi. Kyseessä on itse asiassa kokonainen älypylvästuoteperhe, joka pystyy vastaamaan kaupunkien moninaisiin tarpeisiin. Modulaarinen rakenne mahdollistaa erikokoiset pylväät, erilaisten laitteiden integroinnin ja tarvittavien digitaalisten palvelujen toteuttamisen käyttötarpeen ja -ympäristön mukaan. Yhteistyömalli tuotteen markkinoille tuontiin on parhaillaan työn alla.

LuxTurrim5G-hanke on edennyt määrätietoisesti tutkimusvaiheesta kohti käytäntöä. Älypylväskonseptia, jossa valaisinpylvääseen on integroitu 5G-tukiaseman ohella muun muassa sää- ja ilmanlaatusensoreita, videokameroita, näyttöjä, tutka-, lidar- ja tarkkuuspaikannuslaitteita sekä sähköautojen latausyksikkö, on systemaattisesti kehitetty ja pilotoitu laajassa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishankkeessa. Nyt tämän kehitystyön tuloksena on syntynyt monipuolinen älypylvästuoteperhe, joka muodostaa älykaupungin digitaalisen selkärangan. Uutta ns. ”toisen sukupolven” 5G-teknologiaa eli millimetriaaltotaajuuksia hyödyntävät älypylväät tuovat paitsi supernopeat viiveettömät 5G-yhteydet myös laajan sensoriverkon käyttäjien hyödynnettäväksi. Tämä taas mahdollistaa monipuolisen datan keruun ja hyödyntämisen uusien palveluiden kehittämiseksi kaupungin, kaupunkilaisten ja yritysten tarpeisiin. Nokian Espoon kampukselle rakennettu ainutlaatuinen älykaupungin pilottiympäristö, johon kuuluu mm. 19 älypylvästä, 2 älykästä bussipysäkkiä ja yhteensä yli 250 toisiinsa liitettyä IoT-laitetta, on ollut tärkeässä roolissa sekä älypylväiden ja digitaalisen infrastruktuurin kehitystyössä että datapohjaisten palvelujen pilotoinnissa.

Älypylvästuoteperhe mahdollistaa kaupunkien digivihreää kehitystä

LuxTurrim5G-älypylväskonseptia on kehitetty vastaamaan kaupunkien kestävän kehityksen ja digitalisaation haasteisiin. Kyse on aivan uudesta elementistä, jonka avulla rakennetaan älykaupungin keskeistä infrastruktuuria – sen digitaalista selkärankaa. Integroimalla samaan pylvääseen 5G-tukiaseman lisäksi mm. videokameroita, tutkalaitteita, navigointiin, sään, lämpötilan, ilmanlaadun tai esim. hiilidioksidipitoisuuksien mittaukseen tarvittavia sensoreita luodaan valmiuksia moninaisille palveluille. Älykäs valaistus on myös yksi osa tätä kokonaisuutta.

Erilaisissa käyttöympäristöissä tarvitaan luonnollisesti erilaisia älypylväitä. Keskeinen piirre LuxTurrim5G-älypylvään suunnittelussa onkin ollut modulaarinen rakenne. Sen avulla mahdollistetaan erikokoiset pylväät eri käyttöympäristöihin kuten isoille tai pienille kaduille, puistoihin, toreille tai aukioille. Pilottipylväiden suunnittelusta ja valmistuksesta päävastuun ovat kantaneet Tehomet Oy ja Orbis Oy. Älypylväsverkon rakentaminen, ylläpito ja huolto on oma iso alueensa, johon on panostanut Destia Oy.

”Hankkeessa kehitetty modulaarinen rakenne mahdollistaa valtavasti variaatioita, joista rakentaa erilaisia kokonaisuuksia kohteen vaatimusten mukaan. Rakenteessa on huomioitu tuki ulkoisille laitteille, joita voidaan asentaa jälkikäteen samoin kuin moduuleita käyttötarpeiden muuttuessa. Esteettisiä ominaisuuksia voidaan lisätä vaihtamalla väritystä, erilaisilla koristeosilla tai esimerkiksi laserleikatuilla ja taustavalaistuilla moduuleilla. Vaihtoehtojen moninaisuus tekee tuoteperheestä uniikin ratkaisun globaaleille markkinoille”, sanoo Tehomet Oy:n muotoilupäällikkö Sami Huuskonen, joka on juuri siirtymässä emoyhtiö Valmont Industriesin älykkäiden ratkaisuiden tuotepäälliköksi EMEA-alueella.

Useiden laitteiden integrointi toisiinsa toimivaksi kokonaisuudeksi on ollut tärkeä kehityskohde älypylväiden valmistuksessa. Kaapelointi- ja integrointiasioista sekä älypylväiden koonnista vastannut Orbis Oy on ottanut modulaarisuuden haasteena ja mahdollisuutena.

”Olemme onnistuneet toteuttamaan älypylvään sisälle kompaktin kaapelointiratkaisun, jonka ansiosta integroitavat laitteet on saatu yhdistettyä samaan tiedonsiirron ja sähkönsyötön kokonaisuuteen. Ratkaisun modulaarisuus puolestaan takaa sen, että älypylvääseen voidaan joustavasti lisätä ja vaihtaa laitteita koko sen elinkaaren ajan. Tämä on merkittävä kilpailuetu”, sanoo Orbis Oy:n toimitusjohtaja Jani Linna-Aro.

Turvallisuus ja tilannekuva esimerkkinä dataa hyödyntävistä palveluista

Palvelukehityksessä keskeisenä asiana on erilaisten datavirtojen hyödyntäminen todellisiin tarpeisiin. Älypylväät, droonit ja autonomiset ajoneuvot keräävät mm. sää-, ilmanlaatu- ja ympäristödataa, paikannustietoa sekä kamerakuvaa, joita muihin datalähteisiin yhdistämällä voidaan luoda monenlaisia täsmäpalveluja esim. turvallisuuteen, kokonaisvaltaiseen tilannekuvaan tai vähäpäästöiseen liikenteeseen ja logistiikkaan liittyen.

”Kokonaisturvallisuus on yksi tärkeimmistä älykaupunkien kehitystä ohjaavista elementeistä. Telesten kehittämät ratkaisut pyrkivät parantamaan kaupunkilaisten turvallisuutta, lisäämään turvallisuuden tunnetta ja tukemaan viranomaisten työtä. Teleste on ollut yksi hankkeen avaintoimijoista juuri älykkään turvallisuuden rakentajana ja Connected Zone® -konseptillamme onkin keskeinen rooli LuxTurrim5G-ekosysteemin innovatiivisena turvallisuusratkaisuna. Meillä on ollut ilo toimia Nokian kanssa yhteistyössä ja integroida konseptimme osaksi LuxTurrim5G-ekosysteemin tarjontaa”, sanoo TkT Jani Väre Telesteltä.

Keräämällä dataa alueella liikkuvista ihmisistä ja ajoneuvoista älypylväät mahdollistavat paremmat ja yksilöllisemmät palvelut, mutta datan keruu edellyttää myös, että oikeudelliset vaatimukset mm. henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä huomioidaan hyvin tarkasti. Kameroista saatava data on tässä asiassa luonnollisesti erityishuomion kohteena. LuxTurrim5G-hankkeessa tietosuoja-asioihin onkin panostettu vahvasti. Yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten yhteistyöllä on luotu hyvä perusymmärrys vaatimuksista ja yhteiset selkeät toimintatavat tietosuoja-asioiden asianmukaisesta huomioimisesta ja käsittelystä eri vaiheissa. Tämä antaa varman pohjan datapohjaisten liiketoimintojen kehitykseen ja omalta osaltaan kilpailuetua.

Maailmannäyttelyn kautta kohti kasvavaa liiketoimintaa

LuxTurrim5G-ekosysteemi on herättänyt runsaasti kiinnostusta niin Suomessa kuin maailmalla. Nyt kun modulaarisen älypylvään, siihen liittyvien muiden elementtien sekä useiden palvelujen peruskehitys on tehty, konsortio tähtää laajempiin pilotointeihin oikeissa kaupunkiympäristöissä. Valmiuksia pylvästoimituksiin on pohjustettu paitsi teknisen kehityksen myös erilaisten liiketoimintamallien suhteen. Tehomet, Orbis ja Destia työstävät parhaillaan yhteistä mallia tuotteen markkinoille tuontiin. Yksi tärkeä ponnahduslauta maailman markkinoille on lokakuussa avautuva, koronapandemian takia vuodella siirtynyt, Dubain maailmannäyttely (Dubai 2020 Expo), jossa LuxTurrim5G-tarjontaa ja kahta toiminnallista älypylvästä esitellään aktiivisesti Nokian ja muiden yritysten voimin.

”Kehitystyö tietenkin jatkuu edelleen. Ekosysteemiprojektin toisessa osassa keskitytään data-alustan ja –markkinapaikan kehittämiseen sekä uusien palveluiden pilotointiin. Älypylväskehitystä jatketaan tarpeen mukaan pilottiprojektien yhteydessä”, sanoo projektipäällikkö Pekka Wainio Nokia Bell Labsista.

Espoossa Keran alueen suunnittelu etenee ja myös Otaniemen-Keilaniemen suhteen on älykaupunkisuunnitelmia, jotka tarjoavat mahdollisia pilotointikohteita älypylvästeknologialle. Espoon kaupunki, VTT ja Aalto-yliopisto aikovat yhdessä Suomen kärkiyritysten kanssa tehdä alueesta johtavan kansainvälisen kehitysympäristön, Smart Otaniemen. Tarkoituksena on rakentaa maailman edistyksellisin tietoliikenne- ja datainfrastruktuuri, jolla kehitetään ratkaisuja älykkääseen ja vähäpäästöiseen liikenteeseen sekä kiertotalouteen. Älykaupunkiratkaisujen globaalien markkinoiden arvo on tällä hetkellä 400 miljardia euroa ja sen ennustetaan kasvavan 1000 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.

News in English: https://www.luxturrim5g.com/new-blog/2021/6/16/the-first-pre-commercial-version-of-the-smart-pole-is-ready

LuxTurrim5G-ekosysteemin yhteiskehityksessä ovat mukana:

Nokia Bell Labs, Nokia, Premix, Teleste, Vaisala, Indagon, Rumble Tools, Orbis, Tehomet, Destia, Sitowise, Caruna, A-Insinöörit, Link Design & Development, Vediafi, Agora Networks, Sensible 4, Espoon kaupunki, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Spinverse ekosysteemin koordinaattorina.

Projektityötä rahoittavat osallistuvat yritykset sekä Business Finland.

Lisätietoa LINKin digitaalisista ja IoT-palveluista saat pirauttamalla Erkille:

Erkki Seppäläinen

+358 40 7687591
erkki.seppalainen@linkdesign.fi

CTO

Jaa

Lue myös nämä