Ketterän kehittämisen ideologia on meillä tekemisen ytimessä

Ketterän kehittämisen ideologia on meillä tekemisen ytimessä. Mielestämme on parempi edetä pienin konkreettisin askelin, jolloin mahdolliset harha-askeleetkin ovat pieniä. Norsu syödään palasina eikä hotkaista kerralla.

Emme tuhlaa projektin alkuvaiheessa aikaa turhaan hinkkaamiseen, vaan haemme juurisyitä, joiden perusteella asetamme määritykset ja haemme toimintaedellytykset. Meillä on oma protopaja, jossa testaamme ja kokeilemme uusia ratkaisuja heti käytännössä.

Aidon PoC -kulttuurin (Proof of Concept) avulla saamme todennettua konseptien toimivuuden ja säästämme aikaa ja kustannuksia projektin varhaisessa vaiheessa. PoC on usein ensimmäinen fyysinen ja kosketeltava versio ideasta, joten se konkretisoi sen mitä ollaan tekemässä ja mahdollistaa idean esittelyn, testaamisen ja haastamisen. PoC keskittyy kriittisiksi arvioituihin kohtiin, ja näin saamme varmuutta toteutusratkaisuihin ennen lopullisen version detaljisuunnittelua. PoC on meille jokapäiväinen työkalu ja toimintatapa.

Prototyyppi vastaa lopputuotetta monin tavoin, mutta on toteutettu nopeilla valmistusmenetelmillä. Protolla voimme testata todellisia käyttötilanteita ja hakea palautetta, vaikka asiakkailta.

Palveluiden ja digitaalisten käyttöliittymien kehittämisessä MVP:n (Minimum Viable Product) avulla samme asiakastesteihin ja mahdollisesti jo myyntiin tuotteen, joka täyttää itsenäisesti markkinoilla menestyvän palvelun minimivaatimukset. MVP antaa tietoa tuotteen menestymismahdollisuuksista, vaikka sitä ei ole vielä kehitetty lopulliseksi. nopeuttaa laajemman käyttäjäpalautteen saamista, jolloin voimme asettaa tuotteen loppukehittämiseen vaadittavat ominaisuudet tärkeysjärjestykseen. Lisäksi voimme saada asiakkailta kehitysideoita, jotka nostavat tuotteen todelliseksi menestystarinaksi.

Mitä teemme?

Joustavat prosessit

Tuotteita kehitämme yleisesti vesiputousmallin mukaisesti. Yhdistämme vesiputousmalliin sprinttimallin piirteitä, jolloin saamme myös tuotekehitykseen ketterän kehityksen etuja.

Digitaalisten käyttöliittymien kehityksessä ja ohjelmistosuunnittelussa työskentelemme monialaisissa ympäristöissä. Kommunikoimme ja ohjaamme ketterästi projekteja, joissa työskentelee useita asiantuntijoita eri yrityksistä samanaikaisesti.

Ota yhteyttä

Onni-Matti Halkola

Director, Technology

IoT, digitaaliset ratkaisut, SW/HW-suunnittelu

Matti Mikkola

Director, Design

Teollinen muotoilu ja tuotekehityspalvelut, strateginen muotoilu